งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer graphic. กราฟิก = ? คอมพิวเตอร์ = ? ความหมาย  คอมพิวเตอร์  กราฟิก มาจาก  กราฟิก  คือ  ภาพหรือสิ่งที่เราเห็นเป็นเส้น  สี  เสียง รูปแบบการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer graphic. กราฟิก = ? คอมพิวเตอร์ = ? ความหมาย  คอมพิวเตอร์  กราฟิก มาจาก  กราฟิก  คือ  ภาพหรือสิ่งที่เราเห็นเป็นเส้น  สี  เสียง รูปแบบการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer graphic

2 กราฟิก = ? คอมพิวเตอร์ = ?

3 ความหมาย  คอมพิวเตอร์  กราฟิก มาจาก  กราฟิก  คือ  ภาพหรือสิ่งที่เราเห็นเป็นเส้น  สี  เสียง รูปแบบการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง  ที่ใช้ศิลปะมาเกี่ยวข้อง  เพื่อให้ การสื่อสาร  ระหว่างผู้สื่อสาร  กับ  ผู้รับสาร  เข้าใจตรงกัน กับ  คอมพิวเตอร์  คือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลและ แสดงผลข้อมูล 

4 คอมพิวเตอร์ + กราฟิก = ?

5 ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิก  เช่น  ข้อมูลในรูปของ เส้นกราฟ  แผนภาพ  แผนภูมิ  โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการ ทำให้อยู่ในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น

6 ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก ปี  คอมพิวเตอร์แสดง ภาพกราฟิกโดยใช้ เครื่องพิมพ์  โดยรูปภาพที่ ได้เกิดจากการนำตัวอักษร มาประกอบกันเป็นรูปภาพ

7 การวิจัยพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปี 1949 ปี 1949 สถาบันเอ็มไอที (Massachusette Institute Technology) ได้พัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์เวิร์ลวินด์ (Whirlwind) รวมเทคโนโลยีเรดาร์และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

8 ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก ปี 1950 ปี 1950 มีการพัฒนาโดยใช้ คอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดภาพ CRT (Cathode Ray Tube) เป็นส่วนแสดงผลแทน เครื่องพิมพ์เนื่องจากทำให้การ ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ คอมพิวเตอร์มีความรวดเร็ว ยิ่งขึ้น

9 ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก ปี  ระบบ SAGE ของ กองทัพอากาศของ สหรัฐอเมริกาสามารถแปลง สัญญาณจากเรดาร์ให้เป็นภาพ บนจอคอมพิวเตอร์ได้ระบบนี้ เป็นระบบกราฟิกเครื่องแรกที่ ใช้ปากกาแสง  (Light Pen)

10 ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก ปี  มีการทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นจำนวนมากและต่อมา ได้กลายเป็นต้นแบบของ ระบบกราฟิกสมัยใหม่

11 ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก ปี ปี  บริษัท Tektronix ได้ผลิต จอภาพแบบเก็บภาพไว้ได้ จนกว่าต้องการจะลบ (Storage Tube CRT) ซึ่ง ระบบนี้ไม่ต้องการ หน่วยความจำและระบบการ วาดซ้ำจึงทำให้มีราคาถูก

12 ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก ปี 1970 ปี 1970 เป็นช่วงที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เริ่มมีราคาลดลงมากทำให้ ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ กราฟิกมีราคาถูกลงตามไปด้วย ทำให้คอมพิวเตอร์กราฟิกเริ่ม แพร่หลายมากขึ้น

13 ระบบกราฟิกแบบอินเทอร์แอคทีฟ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนคือ  คอมพิวเตอร์  จอภาพสำหรับการแสดงภาพ  อุปกรณ์ข้อมูล  ข้อมูลจากผู้ใช้และอุปกรณ์สำหรับพิมพ์ ภาพ

14 จอภาพสำหรับการแสดงภาพ เป็นชนิดเดียวกับจอภาพ CRT ประกอบไป ด้วยส่วนสำคัญคือ ปืนอิเลกตรอน (Electron Gun) ซึ่งเมื่อร้อนจะปล่อย ประจุลบออกมา ประจุลบจะวิ่งไปหาประจุบวก ซึ่งอยู่ที่จอภาพที่ฉาบดวยสารฟอสเฟอร์ ระหว่างที่ประจุลบวิ่งไปนั้นจะต้องผ่านระบบ ปรับโฟกัส และระบบเบี่ยงเบนประจุ ซึ่งเป็นตัว บังคับให้ประจุลบวิ่งกระทบจอในตำแหน่งที่ ต้องการได้

15 จอภาพแบบแรสเตอร์สแกน ใช้กับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป โดยแบ่ง หน้าจอออกเป็นจุดเล็ก ๆ จำนวนมาก ซึ่งเป็น ส่วนประกอบของภาพที่ เรียกว่าพิกเซล (Pixel: Picture Elements)

16 จอภาพแบบไม่ต้องการการรีเฟรช (Direct-view Storage Tube (DVST) เป็นจอภาพ CRT ที่ไม่ต้องการการ รีเฟรชเนื่องจากจอภาพมีคุณสมบัติ พิเศษสามารถทำให้จุดสว่างบน จอภาพคงอยู่ได้นานถึงประมาณ 1 ชั่วโมงไม่จางหายไปแบบจอ CRT ทั่วไป เป็นจอภาพ CRT ที่ไม่ต้องการการ รีเฟรชเนื่องจากจอภาพมีคุณสมบัติ พิเศษสามารถทำให้จุดสว่างบน จอภาพคงอยู่ได้นานถึงประมาณ 1 ชั่วโมงไม่จางหายไปแบบจอ CRT ทั่วไป

17 จอภาพแบบผลึกเหลว (Liquid-crystal Display (LCD) เป็นจอภาพที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก จอภาพแบบ CRT คือ  เป็นจอภาพที่ไม่ต้องการมี หลอดภาพแบบจอภาพ CRT ทำให้จอภาพแบบนี้ มีความหนาลดลง

18 อุปกรณ์รับข้อมูล  แป้นพิมพ์ (Keyboard)  เมาส์ (Mouse)  จอยสติกส์ (Joystick)  ปากกาแสง (Light pen)  ดิจิไตเซอร์ (Digitizer)

19 อุปกรณ์การแสดงผล จอภาพ  (Display) เครื่องพิมพ์  (Printer)  เครื่องวาด  (Plotter)

20 อุปกรณ์การแสดงผล


ดาวน์โหลด ppt Computer graphic. กราฟิก = ? คอมพิวเตอร์ = ? ความหมาย  คอมพิวเตอร์  กราฟิก มาจาก  กราฟิก  คือ  ภาพหรือสิ่งที่เราเห็นเป็นเส้น  สี  เสียง รูปแบบการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google