งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graphic Design Week 3 Computer Graphic

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graphic Design Week 3 Computer Graphic"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graphic Design Week 3 Computer Graphic
CA122 นศ 122 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เพื่องานนิเทศศาสตร์

2 ประวัติความเป็นมา 1940 เครื่องพิมพ์ 1950 MIT พัฒนาหลอดภาพ CRT
ประวัติความเป็นมา 1940 เครื่องพิมพ์ 1950 MIT พัฒนาหลอดภาพ CRT 1950 SAGE สร้างเรดาร์แสดงบนจอภาพ วิจัย ต้นแบบ 1963 Ivan Sutherland โปรแกรมช่วยออกแบบ 1965 IBM ราคาถูกลง(100000$) 1968 Tektronix ผลิต(storage tube CRT) 1970 แพร่หลาย ราคาถูก แข่งขัน 1972 Pierre bazier,Steven coons

3 การปฏิวัติคอมพิวเตอร์กราฟิก
การปฏิวัติคอมพิวเตอร์กราฟิก หลอดสุญญากาศ 3 1 ทรานซิสเตอร์ 2 วงจรรวม 3 ซิลิกอน ชิป 4

4 การวิจัยด้านคอมพิวเตอรกราฟิก
การวิจัยด้านคอมพิวเตอรกราฟิก GUI อุปกรณ์ Hardware แนวคิดการแสดงผล การโต้ตอบกับผู้ใช้

5 อนาคต คอมพิวเตอร์กราฟิก Multimedia comunications television Simulation
อนาคต Simulation comunications television media Animation คอมพิวเตอร์กราฟิก Multimedia

6 การเขียน Graphic การวาดเขียน การเขียนภาพ มองรอบตัว graphikos graphien
Graphic มองรอบตัว graphikos การวาดเขียน การเขียนภาพ graphien การเขียน

7 Graphic มองรอบตัว คือ คือ คือ
Graphic มองรอบตัว คือ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย โลโก้ แผ่นพับ โฆษณา สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ คือ ศิลปะอย่างหนึ่งที่แสดงออกด้วยความคิดอ่านโดยใช้ภาพ เส้น เขียน กราฟ ไดอะแกรม อื่นๆ คือ งานที่ผลิตขึ้นเพื่อแสดงสัญลักษณ์หรือความหมายของสิ่งหนึ่งให้คนเห็นความจริง ความคิด

8 การนำเอาคอมพิวเตอร์มาดำเนินการ จัดการด้านกราฟิกในหลายๆรูปแบบ
เตรียมการ ออกแบบ วิเคราะห์ ประมวลผล นำเสนอ การนำเอาคอมพิวเตอร์มาดำเนินการ จัดการด้านกราฟิกในหลายๆรูปแบบ computer graphic

9 คุณค่าและความสำคัญ ความสำคัญ ขอบเขต ประโยชน์ Graphic
คุณค่าและความสำคัญ ประโยชน์ Graphic ความสำคัญ ขอบเขต

10 เป็นสื่อกลางสื่อความหมาย
สร้างระบบเรียนรู้ สร้างความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ความคิด สร้างอาชีพ รายได้ การมองโลก ความหมายของชีวิต จรรโลงความดีงาม สะท้อนสังคม

11 สรุปความคิด จินนาการออกมาเป็นข้อมูลที่สื่อสารได้
สร้างระบบถ่ายทอดที่เด่นชัด แปลความหมายรวดเร็ว สร้างผลงาน วัตถุประดิษฐ์ใหม่ ค่านิยม

12 ขอบเขต ไม่มีขีดจำกัด

13 ภาพกราฟิกในคอมพิวเตอร์
ภาพกราฟิกในคอมพิวเตอร์ bitmap and vector

14 Bitmap 800x600 800x600=800000 800000x24=16ล้านสี

15 คอมพิวเตอร์แสดงภาพได้อย่างไร
assignment3 คอมพิวเตอร์แสดงภาพได้อย่างไร

16 Click to edit subtitle style
Thank You ! Click to edit subtitle style


ดาวน์โหลด ppt Graphic Design Week 3 Computer Graphic

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google