งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Graphic Design Week 3 Computer Graphic CA122 นศ 122 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เพื่องานนิเทศ ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Graphic Design Week 3 Computer Graphic CA122 นศ 122 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เพื่องานนิเทศ ศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Graphic Design Week 3 Computer Graphic CA122 นศ 122 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เพื่องานนิเทศ ศาสตร์

2 www.themegallery.com ประวัติความเป็นมา  1940 เครื่องพิมพ์  1950 MIT พัฒนาหลอดภาพ CRT  1950 SAGE สร้างเรดาร์แสดงบนจอภาพ  1950-1960 วิจัย ต้นแบบ  1963 Ivan Sutherland โปรแกรมช่วยออกแบบ  1965 IBM ราคาถูกลง (100000$)  1968 Tektronix ผลิต (storage tube CRT)  1970 แพร่หลาย ราคาถูก แข่งขัน  1972 Pierre bazier,Steven coons

3 www.themegallery.com การปฏิวัติคอมพิวเตอร์กราฟิก ทรานซิสเตอร์ 2 ซิลิกอน ชิป 4 หลอดสุญญากาศ 31 วงจรรวม 33

4 www.themegallery.com การวิจัยด้านคอมพิวเตอรกราฟิก อุปกรณ์ Hardware GUI แนวคิดการ แสดงผล การโต้ตอบกับ ผู้ใช้

5 www.themegallery.com อนาคต Simulation comunications television media Animation คอมพิวเตอร์ กราฟิก Multimedia

6 www.themegallery.com Graphic graphikos การวาดเขียน การ เขียนภาพ มองรอบตัว graphien การเขียน

7 www.themegallery.com Graphic คือ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย โล โก้ แผ่นพับ โฆษณา สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ คือ ศิลปะอย่างหนึ่งที่แสดงออก ด้วยความคิดอ่านโดยใช้ภาพ เส้น เขียน กราฟ ไดอะแกรม อื่นๆ คือ งานที่ผลิตขึ้นเพื่อแสดง สัญลักษณ์หรือความหมาย ของสิ่งหนึ่งให้คนเห็นความ จริง ความคิด มองรอบตัว

8 www.themegallery.com เตรียมการ ออกแบบ วิเคราะห์ ประมวลผล นำเสนอ การนำเอาคอมพิวเตอร์มาดำเนินการ จัดการด้านกราฟิกในหลายๆรูปแบบ การนำเอาคอมพิวเตอร์มาดำเนินการ จัดการด้านกราฟิกในหลายๆรูปแบบ

9 www.themegallery.com คุณค่าและความสำคัญ ประโยชน์ Graphic ความสำคัญ ขอบเขต

10 LOGO • เป็นสื่อกลางสื่อความหมาย • สร้างระบบเรียนรู้ • สร้างความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ ความคิด • สร้างอาชีพ รายได้ • การมองโลก ความหมายของชีวิต • จรรโลงความดีงาม • สะท้อนสังคม

11 LOGO สรุปความคิด จินนาการออกมา เป็นข้อมูลที่สื่อสารได้ สร้างระบบถ่ายทอดที่เด่นชัด แปลความหมายรวดเร็ว สร้างผลงาน วัตถุประดิษฐ์ใหม่ ค่านิยม

12 www.themegallery.com ขอบเขต

13 www.themegallery.com ภาพกราฟิกในคอมพิวเตอร์

14 www.themegallery.com Bitmap 800x600 800x600=800000 800000x24=16 ล้านสี

15 www.themegallery.com assignment3 คอมพิวเตอร์แสดงภาพ ได้อย่างไร

16 LOGO Click to edit subtitle style


ดาวน์โหลด ppt LOGO Graphic Design Week 3 Computer Graphic CA122 นศ 122 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เพื่องานนิเทศ ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google