งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความสุขคนไทย” ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความสุขคนไทย” ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความสุขคนไทย” ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2554

2 1) เพื่อนำเสนอวิชาการเรื่องความสุขแก่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 2) เพื่อสนับสนุนจังหวัดที่มีความสนใจ ให้ได้ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนนำ แนวคิดไปดำเนินงานในพื้นที่ของตน 3) เพื่อเป็นการเตรียมความเข้าใจการจัดงาน สัปดาห์สุขภาพจิต ปีพ.ศ.2554 ภายใต้หัวข้อ "ความสุข.. สร้างได้" วัตถุประสงค์

3 ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 จำแนกตาม 18 เขตตรวจราชการ ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 จำแนกตาม 18 เขตตรวจราชการ

4 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบ กทม. ภาคกลาง และทั่วประเทศ

5 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี

6 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง

7 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี

8 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี

9 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

10 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง

11 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง

12 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล

13 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

14 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย

15 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มุกดาหาร สกลนคร นครพนม

16 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

17 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร

18 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

19 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

20 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

21 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

22 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนความสุข 5 องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความสุขคนไทย” ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google