งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการรับบุคคลเข้า ศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 31 พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการรับบุคคลเข้า ศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 31 พฤษภาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการรับบุคคลเข้า ศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 31 พฤษภาคม 2555

2 จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา 2555 - โครงการ MDX จำนวน 34/44 คน ( ขาด 10) - โครงการ MD02 จำนวน 46/46 คน ( ครบ ) - โครงการ 001 โควต้า มข. จำนวน 18/20 คน ( ขาด 2) - รับจาก กสพท. จำนวน 20/20 คน ( ครบ ) รวม 118 /130 ( ขาด 12 )

3 จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา 2555 - โครงการ MD03 จำนวน 24/24 คน ( ครบ ) - โครงการ MD04 จำนวน 18/18 คน ( ครบ ) - โครงการ MD11 จำนวน 16/16 คน ( ครบ ) - โครงการ MD05 จำนวน 16/16 คน ( ครบ ) รวม 74 /74 ( ครบ )

4 จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา 2555 - โครงการ MD06 จำนวน 23/30 คน ( ขาด 7 ) - โครงการ MD07 จำนวน 21/24 คน ( ขาด 3 ) - โครงการ MD09 จำนวน 10/16 คน ( ขาด 6) - โครงการ MD08 จำนวน 9/14 คน ( ขาด 5) รวม 63 /84 ( ขาด 21)

5 12 จังหวัด ( ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ) ศรีนครินทร์ MD06 = 30 คน ได้ 23 (-7) รพ. ขอนแก่น MD07 = 24 คน ได้ 21 (-3) รพ. สรรพสิทธิฯ MD08 = 14 คน ได้ 9 (-5) รพ. อุดรธานี MD09= 16 คน ได้ 10 (-6) อุดรธานี (11 คน ) 3 -2--8 หนองคาย (9 คน ) 4 -2--5 -5 ขอนแก่น (14 คน ) 410-- อุบลราชธานี (14 คน ) 5-9- ศรีสะเกษ (10 คน ) 6 -1-4 -4- มุกดาหาร (2 คน ) -2-- สกลนคร (10 คน ) 28 -3-- นครพนม (5 คน ) 14-- อำนาจเจริญ (1 คน ) 1--- ยโสธร (3 คน ) 2 -2-1 -1- หนองบัวลำภู (2 คน ) 1--1 -1 เลย (3 คน ) 1--2 ODOD: รับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

6 รวม = 255/288 ( ขาด 33) คน สรุปจำนวนนักศึกษา แพทย์ ประจำปีการศึกษา 2555

7 ภูมิลำเนาของนักศึกษา แพทย์ ปีการศึกษา 2555 กรุงเทพมหานคร = 25 คน กาฬสินธุ์ = 7 คน ขอนแก่น = 48 คน ฉะเชิงเทรา = 2 คน ชุมพร = 1 คน เชียงราย = 1 คน นครพนม = 6 คน นครราชสีมา = 18 คน

8 ภูมิลำเนาของนักศึกษา แพทย์ ปีการศึกษา 2555 นครสวรรค์ = 2 คน นนทบุรี = 2 คน บุรีรัมย์ = 5 คน ปทุมธานี = 1 คน พังงา = 1 คน พัทลุง = 1 คน พิษณุโลก = 1 คน มหาสารคาม = 8 คน

9 ภูมิลำเนาของนักศึกษา แพทย์ ปีการศึกษา 2555 มุกดาหาร = 5 คน ยโสธร = 1 คน ร้อยเอ็ด = 19 คน ระยอง = 1 คน ลำปาง = 1 คน เลย = 4 คน ศรีสะเกษ = 12 คน สกลนคร = 5 คน

10 ภูมิลำเนาของนักศึกษา แพทย์ ปีการศึกษา 2555 สงขลา = 1 คน สมุทรปราการ = 1 คน สมุทรสาคร = 1 คน สุรินทร์ = 3 คน หนองคาย = 6 คน หนองบัวลำภู = 2 คน อำนาจเจริญ = 1 คน อุดรธานี = 33 คน อุบลราชธานี = 27 คน

11 - โครงการ MDX จำนวน 4,357 คน (5,228,400) - โครงการ MD02 จำนวน 3,103 คน (3,103,000) - โครงการ DTX จำนวน 959 คน (959,000) รายรับ - จ่าย - โครงการ CPIRD จำนวน 1,790 คน (2,759,000) - โครงการ ODOD ( คัดกรองรอบ 2) จำนวน 842 คน (168,400) รวม ทั้งสิ้น จำนวน 12,217,800 บาท จ่าย ทั้งสิ้น จำนวน 4,735,675 บาท คงเหลือ ทั้งสิ้น จำนวน 7,482,125 บาท

12 การรับบุคคลเข้า ศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2556

13


ดาวน์โหลด ppt สรุปการรับบุคคลเข้า ศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 31 พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google