งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ฝึกอบรม รุ่นที่ จังหวัดที่เข้าอบรม จังหวัดนครศรีฯ 1 10-17 มค. สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ พัทลุง สงขลา 2 20-27 มค ตรัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ 3 3-10 กพ. สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.คุณอรอุมา กุลภักดี โทร 2.ประเวียง จุลแก้ว โทร

2 ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดเพชรบุรี
ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ฝึกอบรม รุ่นที่ จังหวัดที่เข้าอบรม จังหวัดเพชรบุรี 1 6-13 มค. เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 2 20-27 มค ชุมพร ระนองประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดเพชรบุรี 1.นายสันติ อภิสิทธิ์แก้วเจริญ โทร 2.นายกัมพล ทับสี โทร

3 ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ฝึกอบรม รุ่นที่ จังหวัดที่เข้าอบรม จังหวัดกาญจนบุรี 1 7-14 มค สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 2 19-26 มค อุทัยธานี สิงห์บุรี นครสวรรค์ ชัยนาท ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดกาญจนบุรี 1.นายศิวโรฒ จิตนิยม โทร 2.นายแรม เชียงกา โทร

4 ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดจันทบุรี
ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ฝึกอบรม รุ่นที่ จังหวัดที่เข้าอบรม จังหวัดจันทบุรี 1 7-14 มค. (60 คน) จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง 2 21-28 มค พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดจันทบุรี 1.น.ส.จุฑามาส วัฒนสิทธิ์ โทร 2.นางพุทธชาติ เฟื่องประยูร โทร

5 ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดตราด
ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ฝึกอบรม รุ่นที่ จังหวัดที่เข้าอบรม จังหวัดตราด 1 7-14 มค ปทุมธานี กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี 2 17-24 มค ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด นครนายก ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดตราด 1.นายประดิษฐ์ ดวงนภา โทร 2.นางสาวผ่องศรี อินทสุวรรณ โทร Gmail.com

6 ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดชัยภูมิ
ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ฝึกอบรม รุ่นที่ จังหวัดที่เข้าอบรม จังหวัดชัยภูมิ 1 20-27 มค มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดชัยภูมิ 1.นางประทุม บุญรัตน์ โทร 2.นายประจวบ แต่งทรัพย์ โทร

7 ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดสุรินทร์
ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ฝึกอบรม รุ่นที่ จังหวัดที่เข้าอบรม จังหวัดสุรินทร์ 1 5-12 มค. บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 2 อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดสุรินทร์ 1.พระมหาวีระ กิตติวณฺโณ โทร 2.พระอาจารย์พิเชษฐ์ พิเชฏฺโฐ โทร

8 ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ฝึกอบรม รุ่นที่ จังหวัดที่เข้าอบรม จังหวัดอุดรธานี 1 13-20 มค. อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย 2 23-30 มค สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดอุดรธานี 1.นายคำจันทร์ จันทน์จำปา โทร 2.นายคำพวง เม่ามีศรี โทร Fax (ส่งให้คุณคำจันทร์)

9 ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดกำแพงเพชร
ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ฝึกอบรม รุ่นที่ จังหวัดที่เข้าอบรม จังหวัดกำแพงเพชร 1 7-14 มค. สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก 2 18-25 มค. อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดกำแพงเพชร 1.นางใกล้รุ่ง กระธน โทร 2.นายบุญเลิศ เสือจู โทร kairung

10 ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดพะเยา
ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ฝึกอบรม รุ่นที่ จังหวัดที่เข้าอบรม จังหวัดพะเยา 1 6-13 มค. เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา 2 20-27 มค. ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดพะเยา นายประยูร เผ่าเต็ม โทร


ดาวน์โหลด ppt ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google