งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด นครศรีฯ 1 10-17 มค. สุราษฎร์ ธานี นครศรีฯ พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด นครศรีฯ 1 10-17 มค. สุราษฎร์ ธานี นครศรีฯ พัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด นครศรีฯ มค. สุราษฎร์ ธานี นครศรีฯ พัทลุง สงขลา จังหวัด นครศรีฯ มค ตรัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ จังหวัด นครศรีฯ กพ. สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 1. คุณอรอุมา กุลภักดี โทร ประเวียง จุลแก้ว โทร

2 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด เพชรบุรี มค. เพชรบุรี สมุทรสงคร าม สมุทรสาคร จังหวัด เพชรบุรี มค ชุมพร ระนอง ประจวบคีรี ขันธ์ ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสันติ อภิสิทธิ์แก้วเจริญ โทร นายกัมพล ทับสี โทร

3 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด กาญจนบุรี มค สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี จังหวัด กาญจนบุรี มค อุทัยธานี สิงห์บุรี นครสวรรค์ ชัยนาท ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดกาญจนบุรี 1. นายศิวโรฒ จิตนิยม โทร นายแรม เชียงกา โทร

4 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด จันทบุรี มค. (60 คน ) จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จังหวัด จันทบุรี มค (60 คน ) พระนครศรี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดจันทบุรี 1. น. ส. จุฑามาส วัฒนสิทธิ์ โทร นางพุทธชาติ เฟื่องประยูร โทร

5 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด ตราด มค ปทุมธานี กรุงเทพฯ สมุทรปราก าร นนทบุรี จังหวัด ตราด มค ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด นครนายก ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดตราด 1. นายประดิษฐ์ ดวงนภา โทร นางสาวผ่องศรี อินทสุวรรณ โทร Gmail.com

6 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด ชัยภูมิ มค มหาสารคา ม นครราชสีม า ชัยภูมิ ขอนแก่น ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดชัยภูมิ 1. นางประทุม บุญรัตน์ โทร นายประจวบ แต่งทรัพย์ โทร

7 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด สุรินทร์ มค. บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธา นี ศรีสะเกษ จังหวัด สุรินทร์ 2 อำนาจเจริ ญ ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดสุรินทร์ 1. พระมหาวีระ กิตติวณฺโณ โทร พระอาจารย์พิเชษฐ์ พิเชฏฺโฐ โทร

8 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด อุดรธานี มค. อุดรธานี หนองบัวลำ ภู หนองคาย เลย จังหวัด อุดรธานี มค สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดอุดรธานี 1. นายคำจันทร์ จันทน์จำปา โทร นายคำพวง เม่ามีศรี โทร Fax ( ส่งให้คุณ คำจันทร์ )

9 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด กำแพงเพ ชร มค. สุโขทัย กำแพงเพ ชร พิษณุโลก ตาก จังหวัด กำแพงเพ ชร มค. อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดกำแพงเพชร 1. นางใกล้รุ่ง กระธน โทร นายบุญเลิศ เสือจู โทร kairung

10 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด พะเยา มค. เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา จังหวัด พะเยา มค. ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอ น ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดพะเยา นายประยูร เผ่าเต็ม โทร m


ดาวน์โหลด ppt ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด นครศรีฯ 1 10-17 มค. สุราษฎร์ ธานี นครศรีฯ พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google