งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด นครศรีฯ 1 10-17 มค. สุราษฎร์ ธานี นครศรีฯ พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด นครศรีฯ 1 10-17 มค. สุราษฎร์ ธานี นครศรีฯ พัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด นครศรีฯ 1 10-17 มค. สุราษฎร์ ธานี นครศรีฯ พัทลุง สงขลา จังหวัด นครศรีฯ 2 20-27 มค ตรัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ จังหวัด นครศรีฯ 3 3-10 กพ. สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 1. คุณอรอุมา กุลภักดี โทร.08-4443-6425 075-377-281 Email : onuma_2528@hotmail.com amsak2006@hotmail.com 2. ประเวียง จุลแก้ว โทร. 08-7885-4279

2 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด เพชรบุรี 1 6-13 มค. เพชรบุรี สมุทรสงคร าม สมุทรสาคร จังหวัด เพชรบุรี 2 20-27 มค ชุมพร ระนอง ประจวบคีรี ขันธ์ ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสันติ อภิสิทธิ์แก้วเจริญ โทร.08-9086-5099 2. นายกัมพล ทับสี โทร.08-9208-0701 Email : file521@hotmail.com Email : ti_opel@hotmail.com

3 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด กาญจนบุรี 1 7-14 มค สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 2 19-26 มค อุทัยธานี สิงห์บุรี นครสวรรค์ ชัยนาท ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดกาญจนบุรี 1. นายศิวโรฒ จิตนิยม โทร.08-1763-7341 2. นายแรม เชียงกา โทร.08-9830-7688 Email : RamChaingka@Gmail.com

4 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด จันทบุรี 1 7-14 มค. (60 คน ) จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จังหวัด จันทบุรี 2 21-28 มค (60 คน ) พระนครศรี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ผู้ประสานงานประจำศูนย์อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดจันทบุรี 1. น. ส. จุฑามาส วัฒนสิทธิ์ โทร.08-1762-8440 Email :nongai2542@hotmail.com 2. นางพุทธชาติ เฟื่องประยูร โทร.08-1834-4706 Email : Bosttime@chaiyo.com

5 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด ตราด 1 7-14 มค ปทุมธานี กรุงเทพฯ สมุทรปราก าร นนทบุรี จังหวัด ตราด 2 17-24 มค ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด นครนายก ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดตราด 1. นายประดิษฐ์ ดวงนภา โทร.08-9515-1542 2. นางสาวผ่องศรี อินทสุวรรณ โทร.08-6051-5397 Email : Tradsaver @ Gmail.com

6 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด ชัยภูมิ 1 20-27 มค มหาสารคา ม นครราชสีม า ชัยภูมิ ขอนแก่น ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดชัยภูมิ 1. นางประทุม บุญรัตน์ โทร.08-1298-9722 2. นายประจวบ แต่งทรัพย์ โทร.08-1976-7182 Email : kittisakjane@Gmail.com

7 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด สุรินทร์ 1 5-12 มค. บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธา นี ศรีสะเกษ จังหวัด สุรินทร์ 2 อำนาจเจริ ญ ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดสุรินทร์ 1. พระมหาวีระ กิตติวณฺโณ โทร.08-1579-3250 2. พระอาจารย์พิเชษฐ์ พิเชฏฺโฐ โทร.08-5418-1041 Email : weera_sadao@hotmail.com

8 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด อุดรธานี 1 13-20 มค. อุดรธานี หนองบัวลำ ภู หนองคาย เลย จังหวัด อุดรธานี 2 23-30 มค สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดอุดรธานี 1. นายคำจันทร์ จันทน์จำปา โทร.08-1183-6538 2. นายคำพวง เม่ามีศรี โทร.08-5658-9461 Fax.042-271-209 ( ส่งให้คุณ คำจันทร์ )

9 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด กำแพงเพ ชร 1 7-14 มค. สุโขทัย กำแพงเพ ชร พิษณุโลก ตาก จังหวัด กำแพงเพ ชร 2 18-25 มค. อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดกำแพงเพชร 1. นางใกล้รุ่ง กระธน โทร.08-3629-3759 2. นายบุญเลิศ เสือจู โทร.08-7309-7572 Email : kairung _katon@hotmail.com

10 ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด พะเยา 1 6-13 มค. เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา จังหวัด พะเยา 2 20-27 มค. ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอ น ผู้ประสานงานประจำศูนย์ อบรม โครงการต้นกล้าฯ ศูนย์จังหวัดพะเยา นายประยูร เผ่าเต็ม โทร.08-1881-3723 Email : jayrong_95@hotmail.co m


ดาวน์โหลด ppt ตารางแสดงพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการต้นกล้าฯ ศูนย์ ฝึกอบรม รุ่นที่จังหวัดที่ เข้าอบรม จังหวัด นครศรีฯ 1 10-17 มค. สุราษฎร์ ธานี นครศรีฯ พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google