งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานโครงการ SMART FARMER & SMART OFFICER สพ.ญ.อังคณา บรูมินเหนทร์ สำนักส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ 1 อังคณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานโครงการ SMART FARMER & SMART OFFICER สพ.ญ.อังคณา บรูมินเหนทร์ สำนักส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ 1 อังคณา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานโครงการ SMART FARMER & SMART OFFICER สพ.ญ.อังคณา บรูมินเหนทร์ สำนักส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ 1 อังคณา

2 Smart Farmer - มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ - มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ - มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและ ความปลอดภัยของผู้บริโภค - มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม / สังคม - มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร Smart Officer - มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ - มีความรอบรู้ทางวิชาการและนโยบาย - ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกร - สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและ องค์กรเกษตรกร - มุ่งนำเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero waste agriculture - มีความภาคภูมิใจในองค์กรและความ เป็นข้าราชการ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดย นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ไว้เมื่อการประชุมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 “เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด” 2 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -

3 วัตถุประสงค์... สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ 3 อังคณา

4 การดำเนินงาน วัตุประสงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ขั้นตอน การติดตามประเมินผล ข้อเสนอแนะ 4 อังคณา

5 Model Existing Developing อังคณา 5

6 วัตถุประสงค์ Smart Farmer & Smart Officer  Developing  Existing  ต้นแบบ Smart Farmer  180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  คุณสมบัติ 6 ข้อ และตัวบ่งชี้ 6 อังคณา

7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.ปศจ. พัฒนา Smart Farmer สนง.ปศข. พัฒนา Smart Officer ประเมินผล ส่วนกลาง นโยบาย ที่ปรึกษา ติดตามและประเมินผล 7 อังคณา

8 เป้าหมาย Smart Farmer 29,400 คน Smart Officer 600 คน 8 อังคณา

9 เป้าหมาย 9 อังคณา เกษตรกรเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 1 กรุงเทพมหานคร802 พระนครศรีอยุธยา2406 ปทุมธานี401 ลพบุรี40010 ชัยนาท1604 สิงห์บุรี802 อ่างทอง1604 สระบุรี1604 นนทบุรี401 สุพรรณบุรี3609 รวม1,72043

10 เป้าหมาย 10 อังคณา เกษตรกรเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 2 ฉะเชิงเทรา1604 นครนายก1604 ปราจีนบุรี1604 สระแก้ว3208 ชลบุรี2406 ระยอง1203 ตราด802 จันทบุรี1203 สมุทรปราการ1604 รวม1,52038

11 เป้าหมาย 11 อังคณา เกษตรกรเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 3 นครราชสีมา1,60040 ชัยภูมิ80020 บุรีรัมย์1,04026 สุรินทร์1,00025 ศรีสะเกษ1,00025 อุบลราชธานี1,04026 อำนาจเจริญ2406 ยโสธร48012 ร้อยเอ็ด88022 รวม8,080202

12 เป้าหมาย 12 อังคณา เกษตรกรเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 4 ขอนแก่น80020 หนองคาย3208 เลย3208 สกลนคร80020 นครพนม44011 มุกดาหาร2005 อุดรธานี80020 หนองบัวลำภู2406 มหาสารคาม72018 กาฬสินธุ์64016 บึงกาฬ2005 รวม5,480137

13 เป้าหมาย 13 อังคณา เกษตรกรเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่1,00025 เชียงราย88022 พะเยา44011 แม่ฮ่องสอน2005 น่าน52013 ลำพูน3208 ลำปาง52013 แพร่3208 รวม4,200105

14 เป้าหมาย 14 อังคณา เกษตรกรเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 6 พิษณุโลก44011 สุโขทัย44011 ตาก3208 กำแพงเพชร3208 พิจิตร3208 เพชรบูรณ์52013 นครสวรรค์40010 อุทัยธานี40010 อุตรดิตถ์2807 รวม3,44086

15 เป้าหมาย 15 อังคณา เกษตรกรเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 7 นครปฐม1604 ราชบุรี2406 กาญจนบุรี3208 เพชรบุรี1604 ประจวบคีรีขันธ์2406 สมุทรสาคร802 สมุทรสงคราม401 รวม1,24031

16 เป้าหมาย 16 อังคณา เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 8 สุราษฏร์ธานี44011 ชุมพร2406 นครศรีธรรมราช76019 ระนอง802 กระบี่1604 พังงา1203 ภูเก็ต401 รวม1,84046

17 เป้าหมาย 17 อังคณา เกษตรกรเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 9 สงขลา44011 ตรัง3208 พัทลุง40010 สตูล1203 ยะลา2005 นราธิวาส2005 ปัตตานี2005 รวม1,88047

18 ขั้นตอน 18 อังคณา คัดเลือก พัฒนา ถอดบทเรียน ประเมินผล

19 การคัดเลือก 19 อังคณา Developing Existing Model

20 Existing Developing อังคณา 20

21 การพัฒนา อังคณา 21 Model Existing Developing

22 การถอดบทเรียน:เคล็ดลับ 22 อังคณา 1 ความรู้เฉพาะทาง การจัดการผลิต 2 การผลิต/การเลี้ยง การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่า 3 การตลาด อื่นๆ

23 การติดตามประเมินผล ส่วนกลาง สนง.ปศข. สนง.ปศจ. 23 อังคณา

24 การประเมินผล 24 อังคณา

25 ข้อเสนอแนะ 25 อังคณา > 180,000 บาท/ ครัวเรือน/ ปี รายได้ 6 ข้อ ตัวบ่งชี้ คุณสมบัติ รายละเอียด ฐานข้อมูล

26 ส่งภายใน 27 ส.ค.56 26 อังคณา โครงการฝึกอบรม/ หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ 800 บาท/คน จำนวน Smart Farmer จำนวน Developing

27 Web Site ศูนย์สารสนเทศ http://www.dld.go.th/dldsmart/ http://www.dld.go.th/dldsmart/ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/transfer/th1 / อังคณา 27

28 แนวทางการดำเนินงาน โครงการ SMART FARMER & SMART OFFICER สวัสดีค่ะ อังคณา 28 สพ.ญ.อังคณา บรูมินเหนทร์ สำนักส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานโครงการ SMART FARMER & SMART OFFICER สพ.ญ.อังคณา บรูมินเหนทร์ สำนักส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ 1 อังคณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google