งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือ การเขียนข่าว กิจกรรม หน้า เว็บเขต เข้าเว็บหลัก จะเข้าหน้า เว็บไซต์ เข้าระบบเพื่อเขียนข่าว / กิจกรรม / ประกาศ พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือ การเขียนข่าว กิจกรรม หน้า เว็บเขต เข้าเว็บหลัก จะเข้าหน้า เว็บไซต์ เข้าระบบเพื่อเขียนข่าว / กิจกรรม / ประกาศ พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.cri2.obec.go.th/ คู่มือ การเขียนข่าว กิจกรรม หน้า เว็บเขต เข้าเว็บหลัก จะเข้าหน้า เว็บไซต์ เข้าระบบเพื่อเขียนข่าว / กิจกรรม / ประกาศ พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน หรือ เมนูบริหารเว็บไซต์

2 หน้าเว็บเขตหลัก ส่วนสำหรับผู้อำนวยการพบเพื่อนครู เป็นความ รับผิดชอบในการเขียนของ ผู้อำนวยการเขต และ ทีมงานที่ได้รับมอบหมาย

3 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ทุกคนมีสิทธิ์เขียนเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ ทุกคน และโรงเรียนทุก โรงในสังกัด โดย การ login เข้าหน้าระบบบริหาร เว็บไซต์ และเลือกเมนูประชาสัมพันธ์ทั่วไป แล้วเขียน ข้อความสั้นๆ ได้ใจความ ไม่เกิน 1500 อักษร ส่วน รายละเอียดเพิ่มเติมให้ใช้ ไฟล์ ที่เป็นรูปแบบ pdf rar และ zib เท่านั้น เมนูเขียนประชาสัมพันธ์ เขียนข้อความ ไม่เกิน 1500 อักษร เลือกแนบไฟล์ เสร็จแล้วบันทึกรายการ ข้อความจะไป ปรากฏหน้าเว็บไซต์ ในส่วนของประชาสัมพันธ์ทั่วไป

4 ประกาศ / ระเบียน / คำสั่ง ทุกคนมีสิทธิ์เขียน เกี่ยวกับการ ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง เจ้าหน้าที่ ทุกคน โดย การ login เข้าหน้าระบบบริหารเว็บไซต์ และ เลือกเมนูประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง แล้วเขียนข้อความ สั้นๆ ได้ใจความ ไม่เกิน 1500 อักษร ส่วนรายละเอียด เพิ่มเติมให้ใช้ ไฟล์ ที่เป็นรูปแบบ pdf rar และ zib เท่านั้น เมนูประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง เขียนข้อความ ไม่เกิน 1500 อักษร เลือกแนบไฟล์ เสร็จแล้วบันทึกรายการ ข้อความจะไป ปรากฏหน้าเว็บไซต์ ในส่วนของประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง

5 ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง คนมีสิทธิ์เขียน เกี่ยวกับการ ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง เจ้าหน้าที่ ทุกคน และโรงเรียนในสังกัด โดย การ login เข้าหน้าระบบ บริหารเว็บไซต์ และเลือกเมนูประกวดราคา / จัดซื้อจัด จ้าง แล้วเขียนข้อความสั้นๆ ได้ใจความ ไม่เกิน 1500 อักษร ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ใช้ ไฟล์ ที่เป็น รูปแบบ pdf rar และ zib เท่านั้น เมนูประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง เขียนข้อความ ไม่เกิน 1500 อักษร เลือกแนบไฟล์ เสร็จแล้วบันทึกรายการ ข้อความจะไป ปรากฏหน้าเว็บไซต์ ในส่วนของประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

6 ประกาศรับสมัครงาน คนมีสิทธิ์เขียนเกี่ยวกับการ ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ ทุกคน และโรงเรียนใน สังกัด โดย การ login เข้าหน้าระบบบริหารเว็บไซต์ และเลือกเมนูประกาศรับสมัครงาน แล้วเขียนข้อความ สั้นๆ ได้ใจความ ไม่เกิน 1500 อักษร ส่วนรายละเอียด เพิ่มเติมให้ใช้ ไฟล์ ที่เป็นรูปแบบ pdf rar และ zib เท่านั้น เมนูประกาศรับสมัครงาน เขียนข้อความ ไม่เกิน 1500 อักษร เลือกแนบไฟล์ เสร็จแล้วบันทึกรายการ ข้อความจะไป ปรากฏหน้าเว็บไซต์ ในส่วนของประกาศรับสมัครงาน

7 ภารกิจผู้บริหารเขตพื้นที่ คนมีสิทธิ์เขียน ส่วนนี้คือ ประชุมสัมพันธิ์เขตพื้นที่เท่านั้น ( คือ บอล ) โดย การ login เข้าหน้าระบบบริหารเว็บไซต์ และเลือก เมนู ภารกิจ ฝ่ายบริหารสพป. ชร.2 แล้วเขียนข้อความสั้นๆ ได้ ใจความ ไม่เกิน 1500 อักษร และสามารถแนบไฟล์ รูปภาพประกอบได้ ครั้งละ 5 ไฟล์ แต่หลายครั้งได้

8 ส่วนกิจกรรมของเรา สพป. เชียงราย เขต 2 คนมี สิทธิ์เขียนเกี่ยวกับการ ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ ทุกคน โดย การ login เข้าหน้าระบบบริหารเว็บไซต์ และเลือกเมนูภาพข่าวกิจกรรม สพป. ชร.2 แล้วเขียน ข้อความสั้นๆ ได้ใจความ ไม่เกิน 1500 อักษร และ สามารถแนบไฟล์รูปภาพประกอบได้ ครั้งละ 5 ไฟล์ แต่หลายครั้งได้ เขียนชื่อห้วข้อกิจกรรม เขียนข้อความ แนบรูปภาพแสดงหัวข้อข่าว เลือกถัดไป

9 แนบรูปภาพประกอบกิจกรรมครั้งละ 5 รูป แต่ สามารถแนบได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้ง กด Submit โดย ขนาดไม่เกิน ไฟล์ละ 4 MB ส่วนกิจกรรมโรงเรียน เป็นหน้าที่ ของโรงเรียนที่จะเขียนเองโดยใช้ USER Password ของแต่ละโรงเรียนเอง ติดต่อที่ พ. จ. ต. ฉลอง อ่อนน วน 081-2871806 chann1973@hotmail.comchann1973@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt คู่มือ การเขียนข่าว กิจกรรม หน้า เว็บเขต เข้าเว็บหลัก จะเข้าหน้า เว็บไซต์ เข้าระบบเพื่อเขียนข่าว / กิจกรรม / ประกาศ พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google