งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือ การเขียนข่าว กิจกรรม หน้าเว็บเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือ การเขียนข่าว กิจกรรม หน้าเว็บเขต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือ การเขียนข่าว กิจกรรม หน้าเว็บเขต
หรือ เมนูบริหารเว็บไซต์ เข้าเว็บหลัก จะเข้าหน้าเว็บไซต์ เข้าระบบเพื่อเขียนข่าว /กิจกรรม/ประกาศ พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน

2 หน้าเว็บเขตหลัก ส่วนสำหรับผู้อำนวยการพบเพื่อนครู เป็นความรับผิดชอบในการเขียนของ ผู้อำนวยการเขต และทีมงานที่ได้รับมอบหมาย

3 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ทุกคนมีสิทธิ์เขียนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ ทุกคน และโรงเรียนทุกโรงในสังกัด โดย การ login เข้าหน้าระบบบริหารเว็บไซต์ และเลือกเมนูประชาสัมพันธ์ทั่วไป แล้วเขียนข้อความสั้นๆ ได้ใจความ ไม่เกิน 1500 อักษร ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ใช้ ไฟล์ ที่เป็นรูปแบบ pdf rar และ zib เท่านั้น เมนูเขียนประชาสัมพันธ์ เขียนข้อความ ไม่เกิน 1500 อักษร เสร็จแล้วบันทึกรายการ ข้อความจะไป ปรากฏหน้าเว็บไซต์ ในส่วนของประชาสัมพันธ์ทั่วไป เลือกแนบไฟล์

4 ประกาศ/ระเบียน/คำสั่ง ทุกคนมีสิทธิ์เขียนเกี่ยวกับการ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เจ้าหน้าที่ ทุกคน โดย การ login เข้าหน้าระบบบริหารเว็บไซต์ และเลือกเมนูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง แล้วเขียนข้อความสั้นๆ ได้ใจความ ไม่เกิน 1500 อักษร ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ใช้ ไฟล์ ที่เป็นรูปแบบ pdf rar และ zib เท่านั้น เมนูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เขียนข้อความ ไม่เกิน 1500 อักษร เสร็จแล้วบันทึกรายการ ข้อความจะไป ปรากฏหน้าเว็บไซต์ ในส่วนของประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เลือกแนบไฟล์

5 ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง คนมีสิทธิ์เขียนเกี่ยวกับการ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เจ้าหน้าที่ ทุกคน และโรงเรียนในสังกัด โดย การ login เข้าหน้าระบบบริหารเว็บไซต์ และเลือกเมนูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง แล้วเขียนข้อความสั้นๆ ได้ใจความ ไม่เกิน 1500 อักษร ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ใช้ ไฟล์ ที่เป็นรูปแบบ pdf rar และ zib เท่านั้น เมนูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เขียนข้อความ ไม่เกิน 1500 อักษร เสร็จแล้วบันทึกรายการ ข้อความจะไป ปรากฏหน้าเว็บไซต์ ในส่วนของประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เลือกแนบไฟล์

6 ประกาศรับสมัครงาน คนมีสิทธิ์เขียนเกี่ยวกับการ ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ ทุกคน และโรงเรียนในสังกัด โดย การ login เข้าหน้าระบบบริหารเว็บไซต์ และเลือกเมนูประกาศรับสมัครงาน แล้วเขียนข้อความสั้นๆ ได้ใจความ ไม่เกิน 1500 อักษร ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ใช้ ไฟล์ ที่เป็นรูปแบบ pdf rar และ zib เท่านั้น เมนูประกาศรับสมัครงาน เขียนข้อความ ไม่เกิน 1500 อักษร เสร็จแล้วบันทึกรายการ ข้อความจะไป ปรากฏหน้าเว็บไซต์ ในส่วนของประกาศรับสมัครงาน เลือกแนบไฟล์

7 ภารกิจผู้บริหารเขตพื้นที่ คนมีสิทธิ์เขียน ส่วนนี้คือประชุมสัมพันธิ์เขตพื้นที่เท่านั้น (คือ บอล)โดย การ login เข้าหน้าระบบบริหารเว็บไซต์ และเลือก เมนู ภารกิจฝ่ายบริหารสพป.ชร.2 แล้วเขียนข้อความสั้นๆ ได้ใจความ ไม่เกิน 1500 อักษร และสามารถแนบไฟล์รูปภาพประกอบได้ ครั้งละ 5 ไฟล์ แต่หลายครั้งได้

8 เขียนชื่อห้วข้อกิจกรรม
ส่วนกิจกรรมของเรา สพป.เชียงราย เขต 2 คนมีสิทธิ์เขียนเกี่ยวกับการ ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ ทุกคน โดย การ login เข้าหน้าระบบบริหารเว็บไซต์ และเลือกเมนูภาพข่าวกิจกรรม สพป.ชร.2 แล้วเขียนข้อความสั้นๆ ได้ใจความ ไม่เกิน 1500 อักษร และสามารถแนบไฟล์รูปภาพประกอบได้ ครั้งละ 5 ไฟล์ แต่หลายครั้งได้ เขียนชื่อห้วข้อกิจกรรม เขียนข้อความ แนบรูปภาพแสดงหัวข้อข่าว เขียนข้อความ เลือกถัดไป

9 แนบรูปภาพประกอบกิจกรรมครั้งละ 5 รูป แต่ สามารถแนบได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้ง กด Submit โดย ขนาดไม่เกิน ไฟล์ละ 4 MB ส่วนกิจกรรมโรงเรียน เป็นหน้าที่ ของโรงเรียนที่จะเขียนเองโดยใช้ USER Password ของแต่ละโรงเรียนเอง ติดต่อที่ พ.จ.ต.ฉลอง อ่อนนวน


ดาวน์โหลด ppt คู่มือ การเขียนข่าว กิจกรรม หน้าเว็บเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google