งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Aseansong วีดิโอเพลงอาเซียน. คลิก Addscreen ตั้งชื่อ Aseansong 1 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Aseansong วีดิโอเพลงอาเซียน. คลิก Addscreen ตั้งชื่อ Aseansong 1 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Aseansong วีดิโอเพลงอาเซียน

2 คลิก Addscreen ตั้งชื่อ Aseansong 1 2

3 1. คลิก Layout ใส่กรอบสำหรับวีดิโอเพลงอาเซียน 2. ลาก Hor มาวาง 3. Width เป็น Fill parent

4 นำ VedioPlayer มาวาง 1. คลิก Media 2. ลาก VideoPlayer มา วาง 3. Width เป็น Fill parent 4. Height เป็น 200 pixels

5 1. คลิก Source Upload ไฟล์ Aseansong 2. Upload File 3. เลือก ไฟล์ 4. เลือกไฟล์ TheAseanWAY 5. Open

6 สร้างกรอบสำหรับปุ่ม Play Stop Home 1. คลิก Layout 2. ลาก Hor มาวาง 3. Width เป็น Fill parent

7 สร้างกรอบสำหรับปุ่ม Play Stop Home 1. คลิก user Interface 2. ลาก Label มาวาง 3. Width เป็น Fill parent

8 สร้างกรอบสำหรับปุ่ม Play Stop Home 1. คลิก user Interface 2. ลาก Label มาวาง ต่อกัน 3. Width เป็น Fill parent

9 สร้างกรอบสำหรับปุ่ม Play Stop Home 1. คลิก Layout 2. ลาก Ver มาวางต่อจาก text for Label 2 3. Width เป็น Fill parent

10 สร้างกรอบสำหรับปุ่ม Play Stop Home 1. คลิก Layout 2. ลาก Ver มาวางระหว่าง text for Label1 กับ text for Label 2 3. Width เป็น Fill parent

11 สร้างกรอบสำหรับปุ่ม Play Stop Home 1. คลิก Layout 2. ลาก Ver มาวางหน้า text for Label1 3. Width เป็น Fill parent

12 สร้างปุ่ม Play 1. คลิก user Interface 2. ลาก Button มาวางช่อง ver หน้า text for Label1 4. พิมพ์ชื่อ ButtonPlay 3. Renames 5. OK

13 ใส่ภาพให้ปุ่ม Play 1. Image 2. Upload File 4. เลือกไฟล์ Play 3. เลือกไฟล์ 5. Open 6. OK

14 ใส่ภาพให้ปุ่ม Play 1. ลบ text for button1

15 ใส่ภาพให้ปุ่ม Play 1. คลิก text for Label1 2. ลบ text for Label1

16 สร้างปุ่ม Home 1. คลิก user Interface 2. ลาก Button มาวางช่อง ver หน้า text for Label2 4. พิมพ์ชื่อ ButtonHome 3. Renames 5. OK

17 ใส่ภาพให้ปุ่ม Home 1. Image 2. Upload File 4. เลือกไฟล์ Home 3. เลือกไฟล์ 5. Open 6. OK

18 ใส่ภาพให้ปุ่ม Play 1. ลบ text for button1

19 สร้างปุ่ม Stop 1. คลิก user Interface 2. ลาก Button มาวางช่อง ver หลัง text for Label2 4. พิมพ์ชื่อ ButtonStop 3. Renames 5. OK

20 ใส่ภาพให้ปุ่ม Home 1. Image 2. Upload File 4. เลือกไฟล์ Stop 3. เลือกไฟล์ 5. Open 6. OK

21 ใส่ภาพให้ปุ่ม Stop 1. ลบ text for button1

22 สร้าง Block ควบคุมการทำงาน

23 Block ให้เล่นวีดิโอเพลงอาเซียนเมื่อเข้าใช้งานเลย 1. คลิก Aseansong 2. ลาก When Aseansong Initialize ไปวางด้านขวา

24 Block ให้เล่นวีดิโอเพลงอาเซียนเมื่อเข้าใช้งานเลย 1. คลิก VideoPlayer1 2. ลาก Call VideoPlayer1 Start ไป วางต่อ

25 กำหนดเมื่อกดปุ่ม Play 1. คลิก ButtonPlay 2. ลาก When ButtonPlay Click ไปวาง

26 1. คลิก VideoPlayer1 2. ลาก Call VideoPlayer1 Start ไป วางต่อ กำหนดเมื่อกดปุ่ม Play

27 กำหนดเมื่อกดปุ่ม Stop 1. คลิก ButtonStop 2. ลาก When ButtonStop Click ไปวาง

28 1. คลิก VideoPlayer1 2. ลาก Call VideoPlayer1 Pause ไปวาง ต่อ กำหนดเมื่อกดปุ่ม Stop

29 กำหนดเมื่อกดปุ่ม Home ให้ไปยังหน้าเมนูหลัก Screen1 1. คลิก ButtonStop 2. ลาก When ButtonHome Click ไป วาง

30 กำหนดเมื่อกดปุ่ม Home ให้ไปยังหน้าเมนูหลัก Screen1 1. คลิก Control 2. ลาก open another screenName ไป วางต่อ

31 กำหนดเมื่อกดปุ่ม Home ให้ไปยังหน้าเมนูหลัก Screen1 1. คลิก Text 2. ลาก A text String ไปวางต่อ

32 กำหนดเมื่อกดปุ่ม Home ให้ไปยังหน้าเมนูหลัก Screen1 คลิกแล้วพิมพ์ Screen1

33 บันทึกไฟล์ และส่งไฟล์มาเก็บไว้ Save Project

34 1. My Project 2. Save Project บันทึก Project

35 1. My Project 2. Save Project ส่งไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. My Project 2. คลิกชื่อ Project 3. Export selected project (aia) to my computer

36 ดูไฟล์และตำแหน่งที่บันทึกไว้


ดาวน์โหลด ppt Aseansong วีดิโอเพลงอาเซียน. คลิก Addscreen ตั้งชื่อ Aseansong 1 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google