งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Management

2 เริ่มต้นสร้างโครงการ
ในการสร้างโครงการใหม่นั้นเราสามารถสร้างได้ 2 แบบ ด้วยกัน ดังนี้ 1.การกำหนดโดยดูจากวันที่เริ่มต้นโครงการ เหมาะสำหรับโครงการที่รู้วันเริ่มต้นการทำงานและเมื่อเราใส่ปริมาณงานเข้าไปในโครงการของเรา Project 2000 จะคำนวณวันสิ้นสุดโครงการให้กับเราทราบทำให้เราสามารถประเมินโครงการนั้น ๆ ว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อไร ทันช่วงเวลาที่ต้องการหรือไม่อย่างไร

3 2.การกำหนดวันสิ้นสุดโครงการ เหมาะสำหรับโครงการที่เราทราบวันสิ้นสุดโครงการ และเมื่อเราใส่ปริมาณงานทั้งหมด Project 2000 จะทำการคำนวณวันเริ่มต้นโครงการให้เราทราบ ทำให้เราสามารถประเมินโครงการว่าจะเริ่มต้น ณ เวลาใดถึงจะดีที่สุด หรือในเวลานี้ถ้าเราเริ่มต้นโครงการก็จะไม่มีทางเสร็จทันกำหนดแน่นอน ซึ่งตรงนี้เราสามารถประเมินได้

4 วิธีที่ 1 การกำหนดวันเริ่มต้นโครงการ
1. Click mouse ปุ่ม ในรายการ Schedule from และเลือกให้อยู่ในหัวข้อ Project Start Date 2. จากนั้นกำหนดวันเริ่มต้นใน Start date โดยการพิมพ์วันที่ที่ต้องการลงในช่องข้อความ วิธีที่ 2 กำหนดวันสิ้นสุดโครงการ 1. เลือกที่ Schedule from : ให้อยู่ในหัวข้อ Project Finish Date 2. กำหนดวันเริ่มสิ้นสุดโครงการใน Finish date


ดาวน์โหลด ppt Project Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google