งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มต้นสร้างโครงการ ในการสร้างโครงการใหม่นั้นเรา สามารถสร้างได้ 2 แบบ ด้วยกัน ดังนี้ 1. การกำหนดโดยดูจากวันที่เริ่มต้น โครงการ เหมาะสำหรับโครงการที่รู้วัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มต้นสร้างโครงการ ในการสร้างโครงการใหม่นั้นเรา สามารถสร้างได้ 2 แบบ ด้วยกัน ดังนี้ 1. การกำหนดโดยดูจากวันที่เริ่มต้น โครงการ เหมาะสำหรับโครงการที่รู้วัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เริ่มต้นสร้างโครงการ ในการสร้างโครงการใหม่นั้นเรา สามารถสร้างได้ 2 แบบ ด้วยกัน ดังนี้ 1. การกำหนดโดยดูจากวันที่เริ่มต้น โครงการ เหมาะสำหรับโครงการที่รู้วัน เริ่มต้นการทำงานและเมื่อเราใส่ปริมาณงาน เข้าไปในโครงการของเรา Project 2000 จะคำนวณวันสิ้นสุดโครงการให้กับเราทราบ ทำให้เราสามารถประเมินโครงการนั้น ๆ ว่า จะสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อไร ทันช่วงเวลาที่ ต้องการหรือไม่อย่างไร

3 2. การกำหนดวันสิ้นสุดโครงการ เหมาะ สำหรับโครงการที่เราทราบวันสิ้นสุด โครงการ และเมื่อเราใส่ปริมาณงาน ทั้งหมด Project 2000 จะทำการ คำนวณวันเริ่มต้นโครงการให้เราทราบ ทำให้เราสามารถประเมินโครงการว่าจะ เริ่มต้น ณ เวลาใดถึงจะดีที่สุด หรือใน เวลานี้ถ้าเราเริ่มต้นโครงการก็จะไม่มี ทางเสร็จทันกำหนดแน่นอน ซึ่งตรงนี้ เราสามารถประเมินได้

4 วิธีที่ 1 การกำหนดวันเริ่มต้นโครงการ 1. Click mouse ปุ่ม ในรายการ Schedule from และเลือกให้อยู่ในหัวข้อ Project Start Date 2. จากนั้นกำหนดวันเริ่มต้นใน Start date โดยการพิมพ์วันที่ที่ต้องการลงในช่อง ข้อความ วิธีที่ 2 กำหนดวันสิ้นสุดโครงการ 1. เลือกที่ Schedule from : ให้อยู่ในหัวข้อ Project Finish Date 2. กำหนดวันเริ่มสิ้นสุดโครงการใน Finish date


ดาวน์โหลด ppt เริ่มต้นสร้างโครงการ ในการสร้างโครงการใหม่นั้นเรา สามารถสร้างได้ 2 แบบ ด้วยกัน ดังนี้ 1. การกำหนดโดยดูจากวันที่เริ่มต้น โครงการ เหมาะสำหรับโครงการที่รู้วัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google