งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ 1. Ductus Venosus เป็น Shunt ระหว่างเส้น เลือดอะไร Umbilical vein กับ Inferior Venacava Umbilical artery กับ Right atrium Pulmonary artery กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ 1. Ductus Venosus เป็น Shunt ระหว่างเส้น เลือดอะไร Umbilical vein กับ Inferior Venacava Umbilical artery กับ Right atrium Pulmonary artery กับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ 1. Ductus Venosus เป็น Shunt ระหว่างเส้น เลือดอะไร Umbilical vein กับ Inferior Venacava Umbilical artery กับ Right atrium Pulmonary artery กับ Aorta Pulmonary artery กับ Atrium ก ข ง คำแนะนำ ใช้เมาส์คลิ้กบนตัวเลือกที่นักศึกษาเห็นว่าเป็น คำตอบที่ถูกต้อง ค

2 Umbilical vein กับ Inferior Venacava เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เก่ง มากค่ะ next

3 ไม่ถูกต้อง ค่ะ ลองกลับไป ทบทวนใหม่นะ คะ back

4 แบบทดสอบ 2. การสูญเสียความร้อนของทารกแรกเกิดทันที จะสูญเสียความร้อนโดยทางใด Radiation Conduction Convection Evaporation ก ข ง คำแนะนำ ใช้เมาส์คลิ้กบนตัวเลือกที่นักศึกษาเห็นว่าเป็น คำตอบที่ถูกต้อง ค

5 Evaporation หรือการ ระเหย เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เก่ง มากค่ะ next

6 ไม่ถูกต้อง ค่ะ ลองกลับไป ทบทวนใหม่นะ คะ back

7 แบบทดสอบ 3. ทารกแรกคลอด น้ำหนักตัว 2,700 กรัม ใน 3 วันหลังคลอด น้ำหนักที่ชั่งได้เท่าไหร่ ที่ถือว่ามีความ ผิดปกติ น้อยกว่า 2,430 กรัม น้อยกว่า 2,450 กรัม น้อยกว่า 2,480 กรัม น้อยกว่า 2,500 กรัม ก ข ง คำแนะนำ ใช้เมาส์คลิ้กบนตัวเลือกที่นักศึกษาเห็นว่าเป็น คำตอบที่ถูกต้อง ค

8 ระยะ 2-3 วันแรกเกิดน้ำหนัก จะลดลงประมาณ 6-10 % จากการเสียน้ำออกไป ดังนั้นถ้าน้ำหนักลดลง เกิน 10% ของน้ำหนักแรกคลอด จึงถือว่า ผิดปกติ next

9 ไม่ถูกต้อง ค่ะ ลองกลับไป ทบทวนใหม่นะ คะ back

10 แบบทดสอบ 4. ทารกแรกเกิด ควรถ่ายขี้เทา (meconium) ภายหลังคลอด กี่ชั่วโมง 12 18 24 48 ก ข ง คำแนะนำ ใช้เมาส์คลิ้กบนตัวเลือกที่นักศึกษาเห็นว่าเป็น คำตอบที่ถูกต้อง ค

11 ภายใน 24 ชั่วโมง ถูกต้องค่ะ next

12 ไม่ถูกต้อง ค่ะ ลองกลับไป ทบทวนใหม่นะ คะ back

13 แบบทดสอบ คำแนะนำ ใช้เมาส์คลิ้กบนตัวเลือกที่นักศึกษาเห็นว่าเป็น คำตอบที่ถูกต้อง 5. ตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งของ Ductus arteriosus ก ข ง ค

14 ถูกต้อง แล้วค่ะ นี่คือ Ductus arteriosus exit

15 ไม่ถูกต้อง ค่ะ ลองกลับไป ทบทวนใหม่นะ คะ back

16


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ 1. Ductus Venosus เป็น Shunt ระหว่างเส้น เลือดอะไร Umbilical vein กับ Inferior Venacava Umbilical artery กับ Right atrium Pulmonary artery กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google