งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงทาง เคมีที่เกิดขึ้น และได้สาร ชนิดใหม่ (product) ซึ่งมี คุณสมบัติต่างจากสารตั้ง ต้น (reactant)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงทาง เคมีที่เกิดขึ้น และได้สาร ชนิดใหม่ (product) ซึ่งมี คุณสมบัติต่างจากสารตั้ง ต้น (reactant)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงทาง เคมีที่เกิดขึ้น และได้สาร ชนิดใหม่ (product) ซึ่งมี คุณสมบัติต่างจากสารตั้ง ต้น (reactant)

3 - การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีการ เปลี่ยนแปลงพลังงานเกิดขึ้นด้วย อาจจะมีการ ดูดพลังงาน หรือ คาย พลังงาน ให้กับสิ่งแวดล้อม - ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นมีหลายประเภท แบ่งได้เป็น * ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส * ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับกรด * ปฏิกิริยาการเผาไหม้ * ปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบ คาร์บอเนตกับกรด

4 การเกิดปฏิกิริยาเคมี  การเกิดสนิมของเหล็ก  การเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถมอเตอร์ ไซด์ เกิดเป็นเขม่าควัน  กระบวนการหายใจ ในการหายใจออก จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และ น้ำ  ภาชนะที่ทำจากโลหะ เมื่อวางทิ้งไว้ จะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนใน อากาศ ทำให้โลหะหมองคล้ำไม่แวว วาว

5 เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น จะสังเกตเห็นการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เช่น เกิดควัน เขม่า ตะกอน มีฟองแก๊ส เกิดขึ้น หรือมีความร้อนเกิดขึ้น สีของสาร มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ปฏิกิริยาเคมี - สารตั้งต้น หรือ ตัวทำปฏิกิริยา (reactant) ทำปฏิกิริยากัน แล้วเกิดสาร ใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติต่างจากสารตั้งต้น เรียกสารใหม่ที่เกิดขึ้นว่า สารผลิตภัณฑ์ (product)

6 พลังงานกับการ เกิดปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาคายความร้อน (exothermic reaction) คือ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ พลังงานความร้อนออกมา ทำให้ สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่อุณหภูมิ ของสารลดลง เช่น การเผาไหม้ของ เชื้อเพลิง การละลายน้ำของโซดาไฟ เป็น ต้น  ปฏิกิริยาดูดความร้อน (endothermic reaction) คือ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้ว ดูด ความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไป ทำให้ อุณหภูมิสูงขึ้น แต่สิ่งแวดล้อมอุณหภูมิ ลดลง เช่น การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การละลายเกลือแกงด้วยน้ำ เป็นต้น

7 ปฏิกิริยาเคมีใน ชีวิตประจำวัน ปฏิกิริยาการเผาไหม้ เป็นปฏิกิริยาที่มักเกิดกับแก๊สออกซิเจนและเป็น ปฏิกิริยาคายความร้อน การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ เกิดแล้วได้แก๊ส คาร์บอนไดออกไซต์และน้ำ การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เกิดจากการเผาไหม้ที่มี ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ เกิดแล้วได้แก๊ส คาร์บอนมอนอกไซต์และเขม่าควัน

8 - ถ่านหินและน้ำมันดิบที่เกิดอยู่ใต้พื้นโลก มักมีกำมะถัน (S) ปนอยู่ด้วย เมื่อเกิดการเผาไหม้ กำมะถัน จะรวมตัวกับออกซิเจน (O 2 ) ได้ แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO 2 ) ซึ่ง สามารถเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกับแก๊ส ออกซิเจนต่อไปได้แก๊สซัลเฟอร์ไตร ออกไซต์ (SO 3 ) S + O 2 SO 3 กำมะถัน ออกซิเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2SO 2 + O 2 2SO 3 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกซิเจน ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์

9  เมื่อแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ แก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์โดนความชื้น ในอากาศ จะเกิดปฏิกิริยารวมตัวกับละออก น้ำเกิดเป็นกรดซัลฟิวรัส (H 2 SO 3 ) และกรด ซัลฟิวริก หรือกรดกำมะถัน (H 2 SO 4 ) ถ้ากรดที่ เกิดขึ้นมีปริมาณมาก เมื่อฝนตกลงมาก็จะถูก ชะลงมากับฝน เรียกว่า ฝนกรด SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ น้ำ กรดซัลฟิวรัส SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ น้ำ กรดซัลฟิวริค

10

11 ปฏิกิริยาเคมีระหว่างโลหะกับกรด  ปฏิกิริยานี้เกิดเมื่อ โลหะสัมผัสกับกรดจะได้แก๊ส ไฮโดรเจน (H 2 ) และเกลือ เช่นโลหะพวก Zn, Fe, Mg, Al Mg+H 2 SO 4 MgSO 4 + H 2 ( โลหะ ) ( กรด ) ( เกลือ ) ( แก๊ส ) Fe+2HClFeCl 2 + H 2 ( โลหะ ) ( กรด ) ( เกลือ ) ( แก๊ส )

12 ปฏิกิริยาการเกิดสนิม 4Fe+ 3O 2 2Fe 2 O 3 เหล็ก ออกซิเจน สนิมเหล็ก

13 ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส  ถ้ากรดรวมตัว พอดี กับเบส จะได้ผลิตภัณฑ์ เป็น เกลือ และ น้ำ ซึ่งเรียก ปฏิกิริยานี้ว่า ปฏิกิริยาสะเทิน (neutralization reaction) HCl +NaOH NaCl + H 2 O ( กรด ) ( เบส ) ( เกลือ )( น้ำ )

14 ปฏิกิริยาการสลายตัวของโซเดียม ไฮโดรเจนคาร์บอเนต 2NaHCO 3 Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนต คาร์บอนไดออกไซต์ - ใช้ทำขนมหลายชนิด เช่น ขนมเค้ก ขนมสาลี่ ขนมถ้วยฟู - ใช้ในการดับไฟป่า

15 ปฏิกิริยาการสลายตัวของหินปูน หรือหินอ่อน CaCO 3 ความร้อน CaO + CO 2 แคลเซียมคาร์บอเนต ( หินปูน ) ปูนขาว คาร์บอนไดออกไซต์ - ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งมี ปูนขาวเป็นส่วนประกอบหลัก


ดาวน์โหลด ppt การเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงทาง เคมีที่เกิดขึ้น และได้สาร ชนิดใหม่ (product) ซึ่งมี คุณสมบัติต่างจากสารตั้ง ต้น (reactant)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google