งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jinnpipat Choopanya, M.D.,M.P.H.M. Mukdahan Provincial Chief Medical Officer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jinnpipat Choopanya, M.D.,M.P.H.M. Mukdahan Provincial Chief Medical Officer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jinnpipat Choopanya, M.D.,M.P.H.M. Mukdahan Provincial Chief Medical Officer

2

3 POPULATION Total : 348,574 Male : 176,048 Female : 172,526 0-14 year old :19.66% 15-59 year old : 65.10 % > 60 year old :15.24 %

4 จำนวนสถานบริการสุขภาพรัฐ แยกรายอำเภอ จังหวัดมุกดาหาร DistrictHealth CenterHospital Number of Beds Muang 22 1301 Nikomkha msoi 10 130 Dontan13 130 DongLaun g 9 130 Khamcha-I12 130 Wanyai6 130 Nongsong6 130 Total78 7481 Health Facilities

5 10 Leading causes of morbidity, OPD.,2013 1: GI. And oral cavity 2 :RS. 3:Endocrine sys.,nu, metabolic 4:Musculoskeleton sys. 5: อาการและภาวะที่ กำหนดไม่ชัดแจ้ง 6: โรคระบบไหลเวียน เลือด 7: โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ร่วมปัสสาวะ 8: โรคติดเชื้อและปรสิต 9: โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ ใต้ผิวหนัง 10: ภาวะแปรปรวนทางจิต และพฤติกรรม

6 10 Leading causes of morbidity, IPD., 2013 1: Endocrine sys.,nu.,meta. 2 :Pregnancy w/s complication 3: อาการ อาการแสดงและสิ่ง ผิดปกติที่พบได้จากการตรวจ ทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ 4: โรคเลือดและอวัยวะสร้าง เลือดและความผิดปกติบาง ชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน 5: โรคติดเชื้ออื่นๆของลำไส้ 6: โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ 7: โรคอื่นๆของระบบย่อย อาหาร 8:Hypertention 9:DM. 10: ความผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้น ในระยะปริกำเนิด

7 10 Leading causes of mortality, 2013 1:Heart and CVS failure 2 Septicemia 3:Liver cancer 4:Renal failure 5: โรคมะเร็งอื่นๆ 6:DM. 7: ปอดอักเสบติดเชื้อ 8: สมองได้รับบาดเจ็บ อย่างรุนแรง 9: มะเร็งปอด 10: โรคปอด

8 โรค / ปัญหา กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งตับ / ท่อน้ำดี อุบัติเหตุ ไตวาย เอดส์ Top 5 of cases fatality rate 1.Heart diseases and CVS. 2.Liver cancer, CCA. 3.Traffic Accident 4.Renal Failure 5.AIDS

9 Epidemiological Surveillance, 2013

10 5 crucial health problems via priority setting 1.TB. 2.DM. and HT. 3.DHF. 4.LBW. 5.Obesity

11 TB

12 Prevalence of DM.

13 Prevalence of Hypertension

14 DHF

15 MBDS Cross border information exchange Schedule of exchange and content  Within 24 hours of Diagnosis : H1N1,AFP,SARS,Cholera/ SevereDiarrhea,Enceph alitis,Tetanus,Meningitis,Diphtheria, PHEIC  Every Monday of the week: Leptospirosis,Chikungunya,Dengue Fever,Typhoid Fever, Measles  Every 5 th day of each Month:Malaria,Pneumonia  Quarterly (Every three months):HIV/AIDS, Tuberculosis

16 Within 24 hours Report Diseases of report : H1N1/H5N1, AFP, SARS, Cholera / Severe Diarrea, (มีรายงานปี 2010 จำนวน 7 ราย) Encephalitis, Tetanus, Meningitis, Diphtheria and PHEIC นอกนั้นไม่มี รายงาน case

17 Weekly Report  Leptospirosis,  Chikungunya,  Dengue fever,  Typhoid fever  Measles

18 Monthly Report  Malaria  Pneumonia

19 Quarterly Report  HIV/AIDs  TB

20 Thanks You For Your Attention


ดาวน์โหลด ppt Jinnpipat Choopanya, M.D.,M.P.H.M. Mukdahan Provincial Chief Medical Officer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google