งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์โลกทั้ง ระบบ ( Earth System Science :ESS) ผู้สอน นายวีระชัย จันทร์สุข เว็บไซต์ ww.educazone.com/science/ess.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์โลกทั้ง ระบบ ( Earth System Science :ESS) ผู้สอน นายวีระชัย จันทร์สุข เว็บไซต์ ww.educazone.com/science/ess."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์โลกทั้ง ระบบ ( Earth System Science :ESS) ผู้สอน นายวีระชัย จันทร์สุข เว็บไซต์ ww.educazone.com/science/ess

2 สืบค้นข้อมูล.... วิทยาศาสตร์โลก ทั้งระบบ (ESS) จาก.... ww.educazone.com /science www.vcharkarn.com

3 3 แหล่งเรียนรู้สำคัญในการ ค้นหาข้อมูล ตัวอย่างงานวิจัยจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ( สกว.) (http://elibrary.trf.or.th )

4 4 การสืบค้นข้อมูลด้วย Google http://www.google.com google.com เป็นเว็บไซต์สืบค้น ข้อมูล ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเว็บไซต์ หนึ่ง เนื่องจากมีความรวดเร็ว สามารถค้นข้อมูลได้หลาย ประเภท ทั้งเว็บเพจ บทความ รูปภาพ วีดิโอ ฯลฯ ข้อควรระวัง  การสืบค้นด้วย google เนื้อหาบางเว็บไซต์ก็อาจไม่สามารถ นำมาอ้างอิงในการศึกษาได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีการโพสต์ กันอย่างอิสระ ไม่มีหลักวิชาการรับรอง  ข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ มักเป็นข้อมูลที่มี แหล่งที่มาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นงานวิจัยที่มี การศึกษาแล้ว เช่น องค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใหญ่ๆ

5 5 การสืบค้นข้อมูลด้วย Youtube http://www.youtube.com/ Youtube เป็นเว็บไซต์สืบค้น ข้อมูลในรูปแบบ multimedia ที่ ได้รับความนิยมสูงสุดเว็บไซต์ หนึ่ง ใส่คำ เพื่อ ค้นหา

6 ที่มา :www.janemoo2538.blogspot.com

7 ที่มา :poonwat.wikispaces.com

8 ที่มา :www.tasaxman.blogspot.com

9 www.southwatch.org

10 www.oknation.net

11 www.xn--42c8ao1akazf5c2be0gsk.com

12 www.technologychaoban.com

13 www.greenworld.or.th

14 ที่มา :www.manager.co.th

15 ที่มา :fieldtrip.ipst.ac.th

16 ที่มา :www.vcharkarn.com

17 ที่มา :www.myfirstbrain.com

18 ที่มา :www.vcharkarn.com

19 ที่มา :www.wiki.stjohn.ac.th


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์โลกทั้ง ระบบ ( Earth System Science :ESS) ผู้สอน นายวีระชัย จันทร์สุข เว็บไซต์ ww.educazone.com/science/ess.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google