งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.mfu.ac.th/center/lib ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.mfu.ac.th/center/lib ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.mfu.ac.th/center/lib ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources)

2 เป็นฐานข้อมูลที่ ครอบคลุมขอบเขต การวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของ วารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการ ทรัพยากร อันหลากหลาย มากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูล ฉบับ เต็ม (Full Text) วารสารอีก กว่า 950 ฉบับ สาขาวิชา : การวิจัยทางด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ Computers & Applied Sciences Complete

3 เลือกไปที่ฐาน Computers & Applied Sciences Complete

4 เลือกฐาน EBSCOhost Research Databases

5 Click เลือกฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete จากนั้น Click ที่ Continue

6 1. ระบุคำค้นที่ต้องการ ตย. Database design 2. คลิกที่ปุ่ม Search

7 ผลการสืบค้น แสดงผลลัพธ์ รายการบทความ หาก ต้องการปรับปรุงคำค้นให้เลือก ที่เมนู Refine your results เพื่อกำหนด ขอบเขตข้อมูลใหม่อีกครั้ง

8 เช่น เลือกข้อมูลเฉพาะ Full Text ตั้งแต่ปี 2000 – 2011 เท่านั้น จากนั้น ให้คลิกที่ Update

9 ผลลัพธ์ แสดงผลลัพธ์เฉพาะ Full Text เท่านั้น และหาก ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกเลือก PDF Full Text ดังภาพ

10 เลือก Print, Save, E-mail หรือหากต้องการบรรณานุกรม อัตโนมัติ เลือกที่เมนู Detailed Record ดัง ตัวอย่าง

11 เลือกที่เมนู Cite เพื่อเลือกรูปแบบการอ้างอิงบรรณานุกรม

12 เลือกรูปแบบบรรณานุกรม APA จากนั้น ให้ copy บรรณานุกรม ทั้งหมด ไปวางไว้ใน Microsoft word

13 เลือกผลลัพธ์โดยส่ง E-mail

14 1. ระบุอีเมล์ที่จะส่งถึง 2. ระบุเป็น Plain Text 3. เลือกอ้างอิงแบบ APA 4. คลิกที่ Send

15 หากใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ใช้ผ่านเว็บไซต์นี้ http://search.ebscohost.com โดยใส่ Login / Password คือ mfu หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการ คำแนะนำการสืบค้น ติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วย ค้นคว้า โทรศัพท์ 0 5391 6330-1 หรือ 0 5391 6345 e-mail: library@mfu.ac.th

16 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการ คำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบ คำถามและช่วยค้นคว้า 0 5391 6339 หรือ 0 5391 6330 - 1 library@mfu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Www.mfu.ac.th/center/lib ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google