งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๕ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : สีและ ภาพพื้นหลังตาราง ค่าปริยายของสีพี้นหลังตารางคือ “ โปร่ง แสง ” หรือ “ ไม่มีสี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๕ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : สีและ ภาพพื้นหลังตาราง ค่าปริยายของสีพี้นหลังตารางคือ “ โปร่ง แสง ” หรือ “ ไม่มีสี ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๕ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : สีและ ภาพพื้นหลังตาราง ค่าปริยายของสีพี้นหลังตารางคือ “ โปร่ง แสง ” หรือ “ ไม่มีสี ” กล่าวคือกำหนดเป็น “ ค่าสีสามัญ ” หรือ “ ค่าสีเลขฐาน ๑๖ ” การกำหนดสีและภาพพื้นหลังของตารางใช้หลักการ เดียวกันกับเว็บเพจ ข้อความ ข้อความ มีรูปแบบ คือ

2 การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๕ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : สีและ ภาพพื้นหลังตาราง ค่าปริยายของสีพี้นหลังตารางคือ “ โปร่ง แสง ” หรือ “ ไม่มีสี ” กล่าวคือกำหนดเป็น “ ค่าสีสามัญ ” หรือ “ ค่าสีเลขฐาน ๑๖ ” การกำหนดสีและภาพพื้นหลังของตารางใช้หลักการ เดียวกันกับเว็บเพจ ตัวอย่าง ข้อความใน ตารางมีสีพื้น ข้อความใน ตารางมีสีพื้น ข้อความ ในตารางมีสีพื้น ข้อความ ในตารางมีสีพื้น

3 การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๕ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : สีและ ภาพพื้นหลังตาราง ค่าปริยายของสีพี้นหลังตารางคือ “ โปร่ง แสง ” หรือ “ ไม่มีสี ” กล่าวคือกำหนดเป็น “ ค่าสีสามัญ ” หรือ “ ค่าสีเลขฐาน ๑๖ ” การกำหนดสีและภาพพื้นหลังของตารางใช้หลักการ เดียวกันกับเว็บเพจ ผลจากการแสดงบน BROWSER ข้อความในตาราง มีสีพื้น

4 การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๕ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : สีและ ภาพพื้นหลังตาราง ค่าปริยายของสีพี้นหลังตารางคือ “ โปร่ง แสง ” หรือ “ ไม่มีสี ” กล่าวคือกำหนดเป็น “ ค่าสีสามัญ ” หรือ “ ค่าสีเลขฐาน ๑๖ ” การกำหนดสีและภาพพื้นหลังของตารางใช้หลักการ เดียวกันกับเว็บเพจ รูปแบบการกำหนดภาพพื้น หลังของตาราง ข้อความในตารางมีภาพพื้นหลัง ข้อความในตารางมีภาพพื้นหลัง ข้อความในตารางมีภาพพื้นหลัง ข้อความในตารางมีภาพพื้นหลัง

5 การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๕ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : สีและ ภาพพื้นหลังตาราง ภาพพื้นหลังชื่อ Pink.gif และ bgwhite.gif ตัวอย่างการกำหนดภาพพื้น หลังของตาราง ข้อความในตารางมีภาพพื้นหลัง ข้อความในตารางมีภาพพื้นหลัง

6 การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๕ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : สีและ ภาพพื้นหลังตาราง ภาพพื้นหลังชื่อ Pink.gif และ bgwhite.gif ตัวอย่างการกำหนดภาพพื้น หลังของตาราง ผลจากการแสดงบน BROWSER ข้อความในตารางมี ภาพพื้นหลัง


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๕ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : สีและ ภาพพื้นหลังตาราง ค่าปริยายของสีพี้นหลังตารางคือ “ โปร่ง แสง ” หรือ “ ไม่มีสี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google