งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

23/11/571 ซอฟแวร์ที่สนใจ น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะ มนุษยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "23/11/571 ซอฟแวร์ที่สนใจ น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะ มนุษยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 23/11/571 ซอฟแวร์ที่สนใจ น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะ มนุษยศาสตร์

2 23/11/572 Highlight Dictionary น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์

3 23/11/57 3 ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ไฮไลต์ดิกชั่นนารี เป็นพจนานุกรม อิเล็คทรอนิกส์ อังกฤษ - ไทย และ ไทย - อังกฤษ มีคลังข้อมูลบรรจุ คำศัพท์จากพจนานุกรม อิเล็คทรอนิกส์ ถึง 3 เล่ม รวมกัน กว่า 180,000 รายการ สมบูรณ์ แบบด้วย ความหมาย, ประเภทของ คำศัพท์, คำย่อ, คำพ้องเสียง, คำ เหมือน, คำไกล้เคียง, คำตรงข้าม, ตัวอย่างประโยค น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะ มนุษยศาสตร์

4 23/11/574 จุดเด่นหลักของไฮไลต์ดิกชั่นนารี จุดเด่นหลักของไฮไลต์ดิกชั่นนารี คือ ความสามารถในการรับคำศัพท์เพื่อ แปล โดยจะใช้การลากไฮไลต์ (Drag Mouse) คำศัพท์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Windows Key + X, ปุ่มตรงกลาง ของเมาท์ หรือปุ่มอื่น ๆ ตามที่ตั้งค่าไว้ ไฮไลต์ดิกชั่นนารีจะแปลและแสดงผล โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณไม่ต้องพิมพ์ คำศัพท์ใหม่ หรือก๊อปปี้คำศัพท์แล้วมา วางในโปรแกรมอีกครั้ง น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์

5 23/11/575 ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ไฮไลต์ดิกชั่นนารี สามารถใช้ร่วมกับ โปรแกรมต่างๆได้ เช่น MS Internet Explorer, MS Office, Adobe Acrobat และอื่น ๆ อีกมากมาย เพียง แค่ลากไฮไลต์ (Drag Mouse) และ กดปุ่มฮ๊อตคีย์ตามที่ค่าไว้ เพียงแค่นี้ ไฮไลต์ดิกชั่นนารีจะแปล และแสดง ความหมายของคำศัพท์นั้น ๆ ทันที น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์

6 23/11/57 น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะ มนุษยศาสตร์ 6 HighLight Dictionary HighLight Dictionary ( โปรแกรม ดิกชั่นนารี อังกฤษ -> ไทย และ ไทย - > อังกฤษ ที่มีคำศัพท์ มากกว่า แสน คำ ) From : จักรกฤษณ์ แร่ทอง Version : 2.50 Update : 27 สิงหาคม ค. ศ. 2007 File Size : 10.50 MB. OS : Windows 2000 / 2003 / 98 / ME / NT / XP License : Freeware

7 23/11/577 คุณสมบัติและฟังก์ชั่น ( เวอร์ชั่น 2.50) 1. เพิ่มฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทย - อังกฤษ กว่า 35,000 คำ 2. รวมทั้งหมด ( อังกฤษ - ไทย และ ไทย - อังกฤษ ) กว่า 180,000 รายการ 3. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ และตั้ง ค่ารูปแบบเสียงได้ (TTS : Text to Speech Technology) 4. เคลื่อนย้ายหน้าต่างตามตำแหน่งเมาท์ ได้ น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะ มนุษยศาสตร์

8 23/11/57 8 5. เปลี่ยนหน้าตาใหม่ (borderless) 6. สามารถรับคำศัพท์โดยใช้การ ลากไฮไลต์ (Drag Mouse) คำศัพท์ที่ต้องการแล้ว 7. กดปุ่ม Windows Key + X หรือ Alt+X ( สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีปุ่ม Windows Key) ได้ 8. สามารถรับคำศัพท์โดยใช้การ ลากไฮไลต์ (Drag Mouse) คำศัพท์ที่ต้องการแล้วกด 9. ปุ่มตรงกลางของเมาท์ ได้ ( คุณสมบัตินี้ซับพอร์ตเฉพาะเมาท์ ที่มีปุ่มตรงกลางหรือเป็นลูกล้อ เท่านั้น ) น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์

9 23/11/57 9รายละเอียดของโปรแกรม 1. สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม ต่าง ๆ เช่น MS Internet Explorer, MS Office, Adobe Acrobat หรือโปรแกรมอื่น ๆ อีก มากมายได้ โดยคำศัพท์ที่จะแปลนั้น ต้องใช้เมาท์ลากไฮไลต์ (Drag Mouse), คลิ๊กขวา และสั่งก๊อปปี้ได้ 2. สามารถพิมพ์คำศัพท์ และกดปุ่ม Enter เพื่อค้นหาความหมายแบบ ปรกติได้ 3. สามารถเลือกแบบตัวอักษร (Font) รวมถึงตั้งขนาด (Size) ใน การแสดงผลได้ น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะ มนุษยศาสตร์

10 23/11/57 น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะ มนุษยศาสตร์ 10 4. สามารถเลือกเปิดโปรแกรม อัตโนมัติเมื่อปิดเครื่องได้ 5. สามารถตั้งค่าคำแนะนำการตัด อักขระท้ายคำอัตโนมัติเมื่อตรวจพบ ได้ 6. สามารถแสดง สี / เน้นคำ ในส่วน ของคำแปล เพื่อให้อ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น ได้ 7. สามารถตั้งค่าเพื่อให้ ทูลทิปส์ แสดงคำเปลเมื่อเม้าท์ชี้ในช่องแสดง ความหมายได้

11 23/11/57 น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะ มนุษยศาสตร์ 11 8. สามารถคลิ๊กแปลแบบต่อเนื่องได้ ( เฉพาะภาษาอังกฤษ ) 9. สามารถแสดงรายการคำศัพท์ที่เคยค้นหาก่อนหน้านี้ (history) ได้ 10. สามารถแสดงคำศัพท์อื่นๆที่ไกล้เคียงได้ 11. สามารถขยาย / ย่อ / ล๊อก หน้าต่างได้

12 23/11/5712ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะ มนุษยศาสตร์

13 23/11/57 13 เหตุผลที่ชอบ ช่วยในการ เรียนรู้ภาษา และคำศัพท์ ใหม่ๆ สะดวก ในการใช้งาน และการแปล ไม่ต้องเปิด ดิกชันนารี บ่อยๆ น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะ มนุษยศาสตร์

14 23/11/57 14DOWNLOAD http://www.thaiware.com/main/download.php?id=3342&mirror=1 น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะ มนุษยศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt 23/11/571 ซอฟแวร์ที่สนใจ น. ส. นนทชา ทองคำ 51101010359 HM 16 B07 เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะ มนุษยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google