งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 1. รู้จักกับ Microsoft PowerPoint2003 Microsoft PowerPoint เป็น โปรแกรมที่รู้จักกันดีว่าใช้ในการ สร้างสไลด์สำหรับการนำเสนองาน (Presentation ) ไม่ว่าจะเป็นการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 1. รู้จักกับ Microsoft PowerPoint2003 Microsoft PowerPoint เป็น โปรแกรมที่รู้จักกันดีว่าใช้ในการ สร้างสไลด์สำหรับการนำเสนองาน (Presentation ) ไม่ว่าจะเป็นการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 1. รู้จักกับ Microsoft PowerPoint2003 Microsoft PowerPoint เป็น โปรแกรมที่รู้จักกันดีว่าใช้ในการ สร้างสไลด์สำหรับการนำเสนองาน (Presentation ) ไม่ว่าจะเป็นการ แสดงบนจอภาพ ฉายโปรเจ็คเตอร์ ที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น โปรแกรมที่มีเครื่องมือคอยอำนวย ความสะดวกแก่ผู้ใช้ทำให้งานเกิด ความน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยการใส่ รูปภาพต่าง เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ คลิป ฯลฯ

3 3 แนะนำหน้าตาวินโดว์ของ PowerPoint2003

4 4 การเรียกใช้โปรแกรม PowerPoint ก็คล้ายๆ กับโปรแกรมอื่นๆของ Microsoft โดยมี วิธีการดังนี้

5 5 เครื่องมือพื้นฐานส่วนใหญ่ของโปรแกรม PowerPoint นั้นก็จะเหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ ในชุด Office 2003 แนะนำแถบเครื่องมือ Formatting ( จัดรูปแบบ ) แนะนำแถบเครื่องมือ Standard ( มาตรฐาน )

6 6 แถบเครื่องมือ Standard ( มาตรฐาน ) ประกอบด้วยปุ่มที่ใช่บ่อยๆดังนี้

7 7 แถบเครื่องมือ Standard ( มาตรฐาน ) ประกอบด้วยปุ่มที่ใช่บ่อยๆดังนี้

8 8 แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ ประกอบด้วยปุ่มที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ตัวอักษรหรือย่อหน้า

9 9 การปิดโปรแกรม PowerPoint


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 1. รู้จักกับ Microsoft PowerPoint2003 Microsoft PowerPoint เป็น โปรแกรมที่รู้จักกันดีว่าใช้ในการ สร้างสไลด์สำหรับการนำเสนองาน (Presentation ) ไม่ว่าจะเป็นการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google