งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นข้อมูล. ฐานข้อมูลห้องสมุด มก. กพส. เข้าไปที่ คลิกที่ คณะและหน่วยงาน คลิกที่ สำนักหอสมุดกำแพงแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นข้อมูล. ฐานข้อมูลห้องสมุด มก. กพส. เข้าไปที่ คลิกที่ คณะและหน่วยงาน คลิกที่ สำนักหอสมุดกำแพงแสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นข้อมูล

2 ฐานข้อมูลห้องสมุด มก. กพส. เข้าไปที่ http://www.kps.ku.ac.thhttp://www.kps.ku.ac.th คลิกที่ คณะและหน่วยงาน คลิกที่ สำนักหอสมุดกำแพงแสน คลิกที่ ฐานข้อมูลทั้งหมด (A-Z) คลิกที่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย ใส่คำค้น นวัตกรรม English innovation, Innovation in school

3 Google Scholar เป็นวิธีที่ง่ายๆ ในการค้นหางาน เขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง คุณ สามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูล ต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว : บทความ peer- reviewed วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ และ บทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวง วิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัย และ องค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ Google Scholar ช่วย ให้คุณสามารถระบุการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมาก ที่สุดในโลกแห่งการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ

4 Google Scholar ยังสนับสนุนตัวดำเนินการขั้นสูง ส่วนใหญ่ในการค้นหาบนเว็บของ Google ด้วย เช่นกัน : ตัวดำเนินการ "+" ทำให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ของ คุณมีคำ ตัวอักษร หรือตัวเลขทั่วไป ซึ่งโดยปกติ แล้วเทคโนโลยีการค้นหาของ Google จะละเว้น ดังเช่นใน [+de knuth]+de knuth ตัวดำเนินการ "-" จะยกเว้นผลลัพธ์ทั้งหมดที่มี คำค้นหานี้ ดังเช่นใน [ ดอกไม้ -author:flowers] ดอกไม้ -author:flowers ตัวดำเนินการ "OR" จะส่งกลับผลลัพธ์ที่รวมคำค้น หาของคุณคำใดคำหนึ่ง ดังเช่นใน [ สต็อค คอล OR พุท ] สต็อค คอล OR พุท ตัวดำเนินการ "intitle:" ดังเช่นใน [intitle: ดาว อังคาร ] จะส่งกลับเฉพาะผลลัพธ์ที่มีคำค้นหาของ คุณในชื่อเรื่องของเอกสารเท่านั้นintitle: ดาว อังคาร

5 kopchem@gmail.com ช่วยจัดการตารางงาน ส่งเตือนประชุม และงานต่างๆ จัดกลุ่มการพบปะ บันทึกและลิงค์ข้อมูลอัตโนมัติกับมือถือ เหมือนมีเลขาส่วนตัว


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นข้อมูล. ฐานข้อมูลห้องสมุด มก. กพส. เข้าไปที่ คลิกที่ คณะและหน่วยงาน คลิกที่ สำนักหอสมุดกำแพงแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google