งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.ด.ญ.ธนากร อยู่คง 3.ด.ช.วธัญญู อู่นาท 4.ด.ญ.วราภรณ์ เมืองแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.ด.ญ.ธนากร อยู่คง 3.ด.ช.วธัญญู อู่นาท 4.ด.ญ.วราภรณ์ เมืองแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.ด.ญ.ธนากร อยู่คง 3.ด.ช.วธัญญู อู่นาท 4.ด.ญ.วราภรณ์ เมืองแก้ว
ชื่อสมาชิกการทำปุ๋ยน้ำหมักจากหยวกกล้วย 1.ด.ญ.ธนากร อยู่คง 2.ด.ช.สิทธิพงษ์ ธูปหอม 3.ด.ช.วธัญญู อู่นาท 4.ด.ญ.วราภรณ์ เมืองแก้ว 5.ขวัญเมือง พริกนาค

2 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
วัสดุในการทำ 4.กากน้ำตาล 7.น้ำตาลทรายแดง 1.พด.2 2.ผลไม้ 5.ถัง 3.รำ 6.น้ำ

3 ขั้นตอนการทำ 1. นำวัตถุดิบมาสับ บด โขลก หรือหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ

4 2. เติมกากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดงหรือเติมหัวเชื้อจุลินทรี และส่วนผสมอื่นๆลงไป ตามอัตราส่วน

5 3. คนหรือคลุกเคล้าให้เข้ากัน

6 4. บรรจุลงในภาชนะ ปิดฝาภาชนะ หมักไว้ 7-15 วัน

7 5. ครบตามกำหนดปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพจะมีกลิ่นหอม

8 6. สำหรับปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพถั่วเหลือง และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพปลาสดหรือหอยเชอร์รี่ ควรหมักอย่างน้อย 1 เดือน จึงนำไปใช้ได้ และระหว่างหมักให้หมั่นคนส่วนผสมทุกวัน

9 7. หากมีกลิ่นเหม็นหรือบูดเน่าให้เติมกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทราย แล้วคนให้เข้ากันทิ้งไว้ 3-7 วัน กลิ่นเหม็นหรือกลิ่นบูดเน่าจะหายไป


ดาวน์โหลด ppt 1.ด.ญ.ธนากร อยู่คง 3.ด.ช.วธัญญู อู่นาท 4.ด.ญ.วราภรณ์ เมืองแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google