งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อสมาชิกการทำปุ๋ยน้ำหมัก จากหยวกกล้วย 3. ด. ช. วธัญญู อู่นาท 4. ด. ญ. วราภรณ์ เมืองแก้ว 5. ขวัญเมือง พริกนาค 1. ด. ญ. ธนากร อยู่คง 2. ด. ช. สิทธิพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อสมาชิกการทำปุ๋ยน้ำหมัก จากหยวกกล้วย 3. ด. ช. วธัญญู อู่นาท 4. ด. ญ. วราภรณ์ เมืองแก้ว 5. ขวัญเมือง พริกนาค 1. ด. ญ. ธนากร อยู่คง 2. ด. ช. สิทธิพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อสมาชิกการทำปุ๋ยน้ำหมัก จากหยวกกล้วย 3. ด. ช. วธัญญู อู่นาท 4. ด. ญ. วราภรณ์ เมืองแก้ว 5. ขวัญเมือง พริกนาค 1. ด. ญ. ธนากร อยู่คง 2. ด. ช. สิทธิพงษ์ ธูปหอม

2 การทำปุ๋ยน้ำหมัก ชีวภาพ วัสดุใน การทำ 1. พด.2 2. ผลไม้ 3. รำ 4. กากน้ำตา ล 5. ถัง 6. น้ำ 7. น้ำตาลทราย แดง

3 ขั้นตอน การทำ 1. นำวัตถุดิบมาสับ บด โขลก หรือหั่น เป็นชิ้นเล็ก ๆ

4 2. เติมกากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดงหรือเติม หัวเชื้อจุลินทรี และส่วนผสมอื่นๆลงไป ตาม อัตราส่วน

5 3. คนหรือคลุกเคล้าให้เข้ากัน

6 4. บรรจุลงในภาชนะ ปิดฝาภาชนะ หมักไว้ 7-15 วัน

7 5. ครบตามกำหนดปุ๋ยหมักน้ำ ชีวภาพจะมีกลิ่นหอม

8 6. สำหรับปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพถั่วเหลือง และปุ๋ยน้ำหมัก ชีวภาพปลาสดหรือหอยเชอร์รี่ ควรหมักอย่างน้อย 1 เดือน จึงนำไปใช้ได้ และระหว่างหมักให้หมั่นคนส่วนผสม ทุกวัน

9 7. หากมีกลิ่นเหม็นหรือบูดเน่าให้เติม กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทราย แล้วคนให้เข้า กันทิ้งไว้ 3-7 วัน กลิ่นเหม็นหรือกลิ่นบูดเน่าจะ หายไป


ดาวน์โหลด ppt ชื่อสมาชิกการทำปุ๋ยน้ำหมัก จากหยวกกล้วย 3. ด. ช. วธัญญู อู่นาท 4. ด. ญ. วราภรณ์ เมืองแก้ว 5. ขวัญเมือง พริกนาค 1. ด. ญ. ธนากร อยู่คง 2. ด. ช. สิทธิพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google