งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเว็บไซต์คลังความรู้ www.srithanya.go.th/k_sty Srithanya's Hospital Knowledge management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเว็บไซต์คลังความรู้ www.srithanya.go.th/k_sty Srithanya's Hospital Knowledge management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเว็บไซต์คลังความรู้ www.srithanya.go.th/k_sty Srithanya's Hospital Knowledge management.

2 แผนผังเว็บไซต์ (Site map) เว็บไซต์คลังความรู้ โรงพยาบาลศรีธัญญา เทคโนโลยี สุขภาพจิต หน้า หลัก บทควา ม ผลงาน วิจัย วารสาร เกี่ยวกับ คลังความรู้

3 แผนผังเว็บไซต์ (Site map) ระดับสิทธิ์ผู้เยี่ยมชม (Visitor) - สามารถเข้าถึงเมนูของผลงาน วิชาการและดูข้อมูลผลงานทางวิชาการ ได้ - หากต้องการดาวน์โหลดเอกสาร สำเนาของผลงานวิชาการจะต้องติดต่อ ทางผู้ดูแลระบบคลังความรู้ - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน วิชาการได้

4 แผนผังเว็บไซต์ (Site map) ระดับสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน (Registered) - สามารถเข้าถึงเมนูของผลงาน วิชาการและดูข้อมูลผลงานทางวิชาการ ได้ - ดาวน์โหลดเอกสารผลงานวิชาการ ได้ - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน วิชาการได้

5 แผนผังเว็บไซต์ (Site map) ระดับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Administrator) - สามารถเข้าถึงเมนูของผลงาน วิชาการและดูข้อมูลผลงานทางวิชาการ ได้ - สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ผลงานวิชาการได้ - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน วิชาการได้ - สามารถสร้างและแก้ไขผลงาน วิชาการในระบบคลังความรู้ได้

6 ระดับสิทธิ์ผู้เยี่ยมชม (Visitor)

7

8 หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารต้อง ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมัครสมาชิก รออนุญาต จากผู้ดูแลระบบ รออนุญาต จากผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้จะต้องสมัคร สมาชิก และรอการ อนุญาตใช้งาน จากผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้จะต้องสมัคร สมาชิก และรอการ อนุญาตใช้งาน จากผู้ดูแลระบบ

9 ระดับสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน (Registered)

10

11 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์ แนบ

12 ระดับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

13

14


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเว็บไซต์คลังความรู้ www.srithanya.go.th/k_sty Srithanya's Hospital Knowledge management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google