งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเว็บไซต์คลังความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเว็บไซต์คลังความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเว็บไซต์คลังความรู้ www.srithanya.go.th/k_sty
Srithanya's Hospital Knowledge management.

2 แผนผังเว็บไซต์ (Site map)
เว็บไซต์คลังความรู้โรงพยาบาลศรีธัญญา หน้าหลัก เกี่ยวกับคลังความรู้ บทความ เทคโนโลยีสุขภาพจิต ผลงานวิจัย วารสาร

3 แผนผังเว็บไซต์ (Site map)
ระดับสิทธิ์ผู้เยี่ยมชม (Visitor) - สามารถเข้าถึงเมนูของผลงานวิชาการและดูข้อมูลผลงานทางวิชาการได้ - หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารสำเนาของผลงานวิชาการจะต้องติดต่อทางผู้ดูแลระบบคลังความรู้ - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิชาการได้

4 แผนผังเว็บไซต์ (Site map)
ระดับสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน (Registered) - สามารถเข้าถึงเมนูของผลงานวิชาการและดูข้อมูลผลงานทางวิชาการได้ - ดาวน์โหลดเอกสารผลงานวิชาการได้ - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิชาการได้

5 แผนผังเว็บไซต์ (Site map)
ระดับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Administrator) - สามารถเข้าถึงเมนูของผลงานวิชาการและดูข้อมูลผลงานทางวิชาการได้ - สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารผลงานวิชาการได้ - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิชาการได้ - สามารถสร้างและแก้ไขผลงานวิชาการในระบบคลังความรู้ได้

6 ระดับสิทธิ์ผู้เยี่ยมชม (Visitor)

7 ระดับสิทธิ์ผู้เยี่ยมชม (Visitor)

8 ระดับสิทธิ์ผู้เยี่ยมชม (Visitor)
หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้จะต้องสมัครสมาชิก และรอการอนุญาตใช้งาน จากผู้ดูแลระบบ สมัครสมาชิก รออนุญาต จากผู้ดูแลระบบ

9 ระดับสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน (Registered)

10 ระดับสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน (Registered)

11 ระดับสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน (Registered)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์แนบ

12 ระดับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

13 ระดับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

14 K_STY


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเว็บไซต์คลังความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google