งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระบบ EPMS (สิทธิ์นักวิจัย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระบบ EPMS (สิทธิ์นักวิจัย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระบบ EPMS (สิทธิ์นักวิจัย)
9 สิงหาคม 2556 โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS
ลงทะเบียนเป็นนักวิจัย กรอกประวัติส่วนตัว และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Username + password ยื่นข้อเสนอโครงการ กรอกรายละเอียดโครงการ + แนบไฟล์เอกสาร ทำสัญญา แนบไฟล์เอกสาร รายงานความคืบหน้า กรอกผลตามแผน + แนบไฟล์เอกสาร ตั้งเบิกงวดเงิน ขอขยายระยะเวลาโครงการ กรอกเหตุผล + ระยะเวลาขอขยาย ขอปิด กรอกข้อมูล + แนบไฟล์เอกสาร

3 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS
รายงานครุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน หัวหน้าโครงการวิจัย ลงทะเบียนนักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการ ทำสัญญา รายงานความคืบหน้า ปิดโครงการ ผู้ร่วมวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอขยายระยะเวลา

4

5

6

7

8

9

10

11 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS
รายงานครุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน หัวหน้าโครงการวิจัย ลงทะเบียนนักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการ ทำสัญญา รายงานความคืบหน้า ปิดโครงการ ผู้ร่วมวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอขยายระยะเวลา

12 ยื่นข้อเสนอโครงการ

13 ยื่นข้อเสนอโครงการ

14 ยื่นข้อเสนอโครงการ 4 5

15

16

17

18

19

20

21

22 นักวิจัยแก้ไขข้อเสนอโครงการเมื่ออยู่ในสถานะดังนี้
ไม่ระบุ ได้รับข้อเสนอโครงการ อยู่ระหว่างนักวิจัยแก้ไขข้อเสนอโครงการ

23

24 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS
รายงานครุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน หัวหน้าโครงการวิจัย ลงทะเบียนนักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการ ทำสัญญา รายงานความคืบหน้า ปิดโครงการ ผู้ร่วมวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอขยายระยะเวลา

25

26

27 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS
รายงานครุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน หัวหน้าโครงการวิจัย ลงทะเบียนนักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการ ทำสัญญา รายงานความคืบหน้า ปิดโครงการ ผู้ร่วมวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอขยายระยะเวลา

28

29

30 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS
รายงานครุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน หัวหน้าโครงการวิจัย ลงทะเบียนนักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการ ทำสัญญา รายงานความคืบหน้า ปิดโครงการ ผู้ร่วมวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอขยายระยะเวลา

31

32 - <=7 วัน สีแดง สถานะดำเนินโครงการจึงจะเตือน
วัน สีส้ม สถานะดำเนินโครงการจึงจะเตือน วัน สีเหลือง สถานะดำเนินโครงการจึงจะเตือน - > 30 วัน สีเขียว  และไม่เตือนหน้าแรก

33

34

35

36

37

38

39 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS
รายงานครุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน หัวหน้าโครงการวิจัย ลงทะเบียนนักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการ ทำสัญญา รายงานความคืบหน้า ปิดโครงการ ผู้ร่วมวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอขยายระยะเวลา

40

41

42 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS
รายงานครุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน หัวหน้าโครงการวิจัย ลงทะเบียนนักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการ ทำสัญญา รายงานความคืบหน้า ปิดโครงการ ผู้ร่วมวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอขยายระยะเวลา

43

44 ขอขยายระยะเวลา

45 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS
รายงานครุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน หัวหน้าโครงการวิจัย ลงทะเบียนนักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการ ทำสัญญา รายงานความคืบหน้า ปิดโครงการ ผู้ร่วมวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอขยายระยะเวลา

46

47

48 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS
รายงานครุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน หัวหน้าโครงการวิจัย ลงทะเบียนนักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการ ทำสัญญา รายงานความคืบหน้า ปิดโครงการ ผู้ร่วมวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอขยายระยะเวลา

49 กรณีเป็นผู้ร่วมวิจัย

50

51 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS
รายงานครุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน หัวหน้าโครงการวิจัย ลงทะเบียนนักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการ ทำสัญญา รายงานความคืบหน้า ปิดโครงการ ผู้ร่วมวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอขยายระยะเวลา

52 กรณีเป็นผู้ร่วมวิจัย

53

54

55 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS
รายงานครุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน หัวหน้าโครงการวิจัย ลงทะเบียนนักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการ ทำสัญญา รายงานความคืบหน้า ปิดโครงการ ผู้ร่วมวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอขยายระยะเวลา

56

57

58 โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Q&A ขอบคุณค่ะ... โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระบบ EPMS (สิทธิ์นักวิจัย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google