งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การใช้งาน ระบบ EPMS ( สิทธิ์นักวิจัย ) 9 สิงหาคม 2556 โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การใช้งาน ระบบ EPMS ( สิทธิ์นักวิจัย ) 9 สิงหาคม 2556 โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การใช้งาน ระบบ EPMS ( สิทธิ์นักวิจัย ) 9 สิงหาคม 2556 โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS  ลงทะเบียนเป็นนักวิจัย  กรอกประวัติส่วนตัว และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  Username + password  ยื่นข้อเสนอโครงการ  กรอกรายละเอียดโครงการ + แนบไฟล์เอกสาร  ทำสัญญา  แนบไฟล์เอกสาร  รายงานความคืบหน้า  กรอกผลตามแผน + แนบไฟล์เอกสาร  ตั้งเบิกงวดเงิน  ขอขยายระยะเวลาโครงการ  กรอกเหตุผล + ระยะเวลาขอขยาย  ขอปิด  กรอกข้อมูล + แนบไฟล์เอกสาร

3 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS ลงทะเบียน นักวิจัย ยื่นข้อเสนอ โครงการ ทำสัญญารายงาน ความ คืบหน้า ปิด โครงการ ขอขยาย ระยะเวลา เข้าร่วม โครงการวิจั ย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ทรงคุณวุ ฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน รายงาน ครุภัณฑ์

4 http://arda.or.th http://epms.arda.or.th

5

6

7

8

9

10

11 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS ลงทะเบียน นักวิจัย ทำสัญญารายงาน ความ คืบหน้า ปิด โครงการ ขอขยาย ระยะเวลา เข้าร่วม โครงการวิจั ย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ทรงคุณวุ ฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน รายงาน ครุภัณฑ์ ยื่นข้อเสนอ โครงการ

12

13

14 4 5

15

16

17

18

19

20

21

22 นักวิจัยแก้ไขข้อเสนอโครงการ เมื่ออยู่ในสถานะดังนี้  ไม่ระบุ  ได้รับข้อเสนอโครงการ  อยู่ระหว่างนักวิจัยแก้ไข ข้อเสนอโครงการ

23

24 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS ลงทะเบียน นักวิจัย ทำสัญญารายงาน ความ คืบหน้า ปิด โครงการ ขอขยาย ระยะเวลา เข้าร่วม โครงการวิจั ย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ทรงคุณวุ ฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน รายงาน ครุภัณฑ์ ยื่นข้อเสนอ โครงการ

25

26

27 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS ลงทะเบียน นักวิจัย ทำสัญญารายงาน ความ คืบหน้า ปิด โครงการ ขอขยาย ระยะเวลา เข้าร่วม โครงการวิจั ย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ทรงคุณวุ ฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน รายงาน ครุภัณฑ์ ยื่นข้อเสนอ โครงการ

28

29

30 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS ลงทะเบียน นักวิจัย ทำสัญญารายงาน ความ คืบหน้า ปิด โครงการ ขอขยาย ระยะเวลา เข้าร่วม โครงการวิจั ย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ทรงคุณวุ ฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน รายงาน ครุภัณฑ์ ยื่นข้อเสนอ โครงการ

31

32 - <=7 วัน สีแดง สถานะดำเนินโครงการ จึงจะเตือน - 8-15 วัน สีส้ม สถานะดำเนินโครงการ จึงจะเตือน - 16-30 วัน สีเหลือง สถานะดำเนิน โครงการจึงจะเตือน - > 30 วัน สีเขียว และไม่เตือนหน้าแรก

33

34

35

36

37

38

39 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS ลงทะเบียน นักวิจัย ทำสัญญารายงาน ความ คืบหน้า ปิด โครงการ ขอขยาย ระยะเวลา เข้าร่วม โครงการวิจั ย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ทรงคุณวุ ฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน รายงาน ครุภัณฑ์ ยื่นข้อเสนอ โครงการ

40

41

42 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS ลงทะเบียน นักวิจัย ทำสัญญารายงาน ความ คืบหน้า ปิด โครงการ ขอขยาย ระยะเวลา เข้าร่วม โครงการวิจั ย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ทรงคุณวุ ฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน รายงาน ครุภัณฑ์ ยื่นข้อเสนอ โครงการ

43

44 ขอขยายระยะเวลา

45 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS ลงทะเบียน นักวิจัย ทำสัญญารายงาน ความ คืบหน้า ปิด โครงการ ขอขยาย ระยะเวลา เข้าร่วม โครงการวิจั ย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ทรงคุณวุ ฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน รายงาน ครุภัณฑ์ ยื่นข้อเสนอ โครงการ

46

47

48 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS ลงทะเบียน นักวิจัย ทำสัญญารายงาน ความ คืบหน้า ปิด โครงการ ขอขยาย ระยะเวลา เข้าร่วม โครงการวิจั ย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ทรงคุณวุ ฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน รายงาน ครุภัณฑ์ ยื่นข้อเสนอ โครงการ

49 กรณีเป็นผู้ร่วมวิจัย

50

51 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS ลงทะเบียน นักวิจัย ทำสัญญารายงาน ความ คืบหน้า ปิด โครงการ ขอขยาย ระยะเวลา เข้าร่วม โครงการวิจั ย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ทรงคุณวุ ฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน รายงาน ครุภัณฑ์ ยื่นข้อเสนอ โครงการ

52 กรณีเป็นผู้ร่วมวิจัย

53

54

55 ขั้นตอนการใช้งานระบบ EPMS ลงทะเบียน นักวิจัย ทำสัญญารายงาน ความ คืบหน้า ปิด โครงการ ขอขยาย ระยะเวลา เข้าร่วม โครงการวิจั ย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ทรงคุณวุ ฒิพิจารณา คก. เบิกเงิน รายงาน ครุภัณฑ์ ยื่นข้อเสนอ โครงการ

56

57

58 LOGO Q&A โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอบคุณค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt LOGO การใช้งาน ระบบ EPMS ( สิทธิ์นักวิจัย ) 9 สิงหาคม 2556 โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google