งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานด้านการพัฒนาเนื้อหาของ เว็บเนคเทค 15/09/48.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานด้านการพัฒนาเนื้อหาของ เว็บเนคเทค 15/09/48."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานด้านการพัฒนาเนื้อหาของ เว็บเนคเทค 15/09/48

2 โครงสร้างเมนูหลัก งานวิจัย ผลงานวิจัย ทุนวิจัย บริการ บริการผ่านเว็บ ดาวน์โหลด ข้อมูลเผยแพร่ Education media centre ( รูปภาพ /presentation/ วีดีโอ / เสียง / บทความ สถิติทางอินเตอร์เน็ต ดัชนีสารสนเทศ ข่าว

3 การใช้ Header และ Footer มาตรฐาน ใช้ script ที่มาจากส่วนกลาง โดยนำ script นั้นติด ที่ทุกหน้าของ Website Script ที่ให้มาด้วยนั้นมีส่วนของ Truehits ที่เก็บ สถิติการเยี่ยมชมของเว็บไซต์ ( เพื่อเป็นการเก็บ สถิติรวม ) ในส่วนของ Footer จะปรากฏชื่อหน่วยงานที่ติดต่อ โดยกำหนดให้เป็นมาตรฐาน info- ชื่อหน่วยงาน เช่น info-prm@nectec.or.th ( แจ้งชื่อเพื่อสร้าง group mail)info-prm@nectec.or.th หน่วยงาน หมายถึง ชื่อของงานนั้นๆ หรือให้ตาม Lab? เช่น จะเป็น info-lexitro หรือ info-rdi http://slave1.nectec.or.th/test/nectecdata/header/footer.php

4 การใช้ Icon และ Logo มาตรฐาน www.nectec.or.th/images/images.html Logo มาตรฐาน

5 มาตรฐาน CSS ให้ใช้มาตรฐาน CSS เป็นแบบเดียวกัน เช่นการ ใช้ Font ในรูปแบบเดียวกันหมด www.nectec.or.th/css

6 การใช้บริการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ เนคเทค ข่าวและประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ผลงานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอโครงการ บริการผ่านเว็บ / ดาวน์โหลด / บริการอื่นๆ ข้อมูลเผยแพร่ ( รูปภาพ /presentation/ วีดีโอ / เสียง / บทความ )

7 ข่าวและประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวทาง intranet แจ้งข่าวพร้อม Banner ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ ให้บริการทาง Internet Banner ขนาด 160 X 120 Frame rate ให้อยู่ในอัตราความเร็วที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ เป็น file gif,jpg และ flash เท่านั้น ชื่องาน วันเริ่มต้น - สิ้นสุด URL ชื่องาน วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด Url ข่าว พร้อมเอกสารแนบ

8 ปฏิทินกิจกรรม แจ้งกิจกรรมผ่านระบบปฏิทินกิจกรรมทาง Intranet ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด กำหนดการ เอกสารแนบ กิจกรรมที่ไม่ได้จองตัวผู้บริหารให้สามารถลงปฏิทินกิจกรรมได้ เอกสารแนบขอให้ใช้ตามมาตรฐานเว็บไซต์

9 ผลงานวิจัย / ข้อเสนอโครงการ / ผู้เชี่ยวชาญ ผลงานวิจัย ใช้ฐานข้อมูลจาก ISS ข้อเสนอโครงการ ใช้ฐานข้อมูลจาก RDD ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ฐานข้อมูลจาก RDD

10 บริการ แจ้งเผยแพร่บริการผ่านระบบ Internet ชื่อบริการ รายละเอียด URL สถิติการใช้บริการ http://slave1.nectec.or.th/test/nectecdata/services/addservice.php

11 ข้อมูลเผยแพร่ ( รูปภาพ /presentation/ วีดีโอ / เสียง / บทความ ) แจ้งเผยแพร่บริการผ่านระบบ Internet


ดาวน์โหลด ppt รายงานด้านการพัฒนาเนื้อหาของ เว็บเนคเทค 15/09/48.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google