งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานด้านการพัฒนาเนื้อหาของเว็บเนคเทค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานด้านการพัฒนาเนื้อหาของเว็บเนคเทค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานด้านการพัฒนาเนื้อหาของเว็บเนคเทค
15/09/48

2 โครงสร้างเมนูหลัก งานวิจัย ผลงานวิจัย ทุนวิจัย บริการ บริการผ่านเว็บ
ดาวน์โหลด ข้อมูลเผยแพร่ Education media centre (รูปภาพ/presentation/วีดีโอ/เสียง/บทความ สถิติทางอินเตอร์เน็ต ดัชนีสารสนเทศ ข่าว

3 การใช้ Header และ Footer มาตรฐาน
ใช้ script ที่มาจากส่วนกลาง โดยนำ script นั้นติดที่ทุกหน้าของ Website Script ที่ให้มาด้วยนั้นมีส่วนของ Truehits ที่เก็บสถิติการเยี่ยมชมของเว็บไซต์ (เพื่อเป็นการเก็บสถิติรวม) ในส่วนของ Footer จะปรากฏชื่อหน่วยงานที่ติดต่อ โดยกำหนดให้เป็นมาตรฐาน info-ชื่อหน่วยงาน เช่น (แจ้งชื่อเพื่อสร้าง group mail) หน่วยงาน หมายถึง ชื่อของงานนั้นๆ หรือให้ตาม Lab? เช่น จะเป็น info-lexitro หรือ info-rdi

4 การใช้ Icon และ Logo มาตรฐาน
Logo มาตรฐาน

5 มาตรฐาน CSS ให้ใช้มาตรฐาน CSS เป็นแบบเดียวกัน เช่นการ ใช้ Font ในรูปแบบเดียวกันหมด

6 การใช้บริการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บเนคเทค
ข่าวและประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ผลงานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอโครงการ บริการผ่านเว็บ/ดาวน์โหลด/บริการอื่นๆ ข้อมูลเผยแพร่ (รูปภาพ/presentation/วีดีโอ/เสียง/บทความ)

7 ข่าวและประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวทาง intranet แจ้งข่าวพร้อม Banner ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบให้บริการทาง Internet ชื่องาน วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด Url ข่าว พร้อมเอกสารแนบ Banner ขนาด 160 X 120 Frame rate ให้อยู่ในอัตราความเร็วที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ เป็น file gif,jpg และ flash เท่านั้น ชื่องาน วันเริ่มต้น-สิ้นสุด URL

8 ปฏิทินกิจกรรม แจ้งกิจกรรมผ่านระบบปฏิทินกิจกรรมทาง Intranet ชื่อกิจกรรม
วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด กำหนดการ เอกสารแนบ กิจกรรมที่ไม่ได้จองตัวผู้บริหารให้สามารถลงปฏิทินกิจกรรมได้ เอกสารแนบขอให้ใช้ตามมาตรฐานเว็บไซต์

9 ผลงานวิจัย/ข้อเสนอโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย ใช้ฐานข้อมูลจาก ISS ข้อเสนอโครงการ ใช้ฐานข้อมูลจาก RDD ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ฐานข้อมูลจาก RDD

10 บริการ แจ้งเผยแพร่บริการผ่านระบบ Internet ชื่อบริการ รายละเอียด URL
สถิติการใช้บริการ

11 ข้อมูลเผยแพร่ (รูปภาพ/presentation/วีดีโอ/เสียง/บทความ)
แจ้งเผยแพร่บริการผ่านระบบ Internet


ดาวน์โหลด ppt รายงานด้านการพัฒนาเนื้อหาของเว็บเนคเทค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google