งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธียกเสาเอก. พิธียกเสาเอก คือพิธียกเสาต้นใดต้นหนึ่ง ที่กำหนดให้เป็นเสาเอกลงหลุมตามเวลาฤกษ์ อันเป็นมงคลแห่งการสร้างอาคารบ้านพักอาศัย โดยส่วนมากใช้ประกอบพิธีในการสร้างอาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธียกเสาเอก. พิธียกเสาเอก คือพิธียกเสาต้นใดต้นหนึ่ง ที่กำหนดให้เป็นเสาเอกลงหลุมตามเวลาฤกษ์ อันเป็นมงคลแห่งการสร้างอาคารบ้านพักอาศัย โดยส่วนมากใช้ประกอบพิธีในการสร้างอาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธียกเสาเอก

2 พิธียกเสาเอก คือพิธียกเสาต้นใดต้นหนึ่ง ที่กำหนดให้เป็นเสาเอกลงหลุมตามเวลาฤกษ์ อันเป็นมงคลแห่งการสร้างอาคารบ้านพักอาศัย โดยส่วนมากใช้ประกอบพิธีในการสร้างอาคาร บ้านพักอาศัยของเอกชน ไม่ใช้ประกอบพิธีใน การสร้างอาคารขนาดใหญ่ ( จะใช้ประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์ ) ของทางศาสนาหรือทางราชการ เช่น ศาลาการเปรียญ ศาลากลางจังหวัด เป็น ต้น ( บางแห่งนิยมประกอบพิธียกเสาเอกด้วยก็ มี ) จุดประสงค์ของการทำพิธีก็เพื่อให้อาคาร เหล่านั้นเกิดความถาวรมั่นคงและผู้อยู่อาศัยอยู่ เย็นเป็นสุขตลอดไป โดยมีการเตรียมการและ ปฏิบัติการ ดังนี้

3 ขั้นที่ ๑ เตรียมการ ๑. เครื่องสังเวยเทพยดา ๑ ชุด ( ชุดย่อ ) ประกอบด้วย - หมูนอนตอง ๑ ชิ้น - ไก่และเป็ดต้ม อย่างละ ๑ ตัว พร้อมน้ำจิ้ม - ปลา กุ้ง ปู อย่างละ ๑ จาน - ขนมหวาน ( ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ถ้วยฟู ฯลฯ ) อย่างละ ๑ จาน - ฟักทองแกงบวด ๑ ถ้วย - ผลไม้ตามฤดูกาล ๑ ถาด - ถั่วเขียว งาดำ อย่างละ ๑ ถุง - กล้วยน้ำว้า ๒ หวี มะพร้าวอ่อน ๒ ผล - บายศรีปากชาม ๑ คู่ - สุรา ๑ ขวด น้ำเย็น ๑ แก้ว พวงมาลัย ๑ พวง - กระถางธูป เชิงเทียน ๑ ชุด

4 ๒. เครื่องบูชาเสาเอก - พวงทอง พวงเงิน ( ห่อทอง – เงิน หรือ พวงมาลัยประดิษฐ์สีทอง – เงิน ) - ผ้าสามสี [ สีประจำเดือน ๑๒ เดือน ( ใน เดือนประกอบพิธี ) คือ เดือน ๑ ( อ้าย ) เดือน ๒ ( ยี่ ) เดือน ๓ ฯลฯ เดือนใดเดือนหนึ่ง สี ประจำวัน ๗ วัน ( ในวันประกอบพิธี ) คือวันอาทิตย์ - วันเสาร์ วันใดวันหนึ่ง และสีประจำวันเกิดของผู้ เป็นเจ้าของบ้าน รวมเป็น ๓ สี ] - หน่อกล้วย อ้อย อย่างละ ๑ ต้น - ผ้าขาวม้า ๑ ผืน ( บางรายนิยมยกเสาโทด้วย ให้จัดเครื่องบูชา เสาโทเหมือนเครื่องบูชาเสาเอก แต่ไม่ต้องจัด เครื่องมงคลใส่ก้นหลุม ) ๓. ขุดหลุมลึกประมาณ ๑ เมตร กว้าง x ยาว ๑ เมตร

5 ๔. เครื่องมงคลใส่ก้นหลุม - ไม้มงคล ๙ ชนิด คือ ไม้ขนุน ไม้ชัยพฤกษ์ ไม้ราชพฤกษ์ ไม้ สัก ไม้ไผ่สีสุก ไม้พะยูง ไม้ทองหลาง ไม้กันเกรา ไม้ทรงบาดาล - ใบทอง – นาก – เงิน อย่างละ ๙ ใบ - เหรียญทอง – เงิน อย่างละ ๙ เหรียญ - ข้าวตอก ดอกไม้ ๑ พาน ขั้นที่ ๒ การทำน้ำมนต์ธรณีสาร พิธีกรเป็นผู้ปฏิบัติ ๑. จุดธูปเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัย บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ครู พักลักจำ เชิญมาบริหารพิธีการให้ประสบความสำเร็จ ๒. ทำน้ำมนต์ธรณีสาร ( ตามบททำน้ำมนต์ในตอนท้าย ) ๓. ประพรมผู้ทำน้ำมนต์เอง ๓ หยด และดื่มเล็กน้อย ๔. ประพรมเครื่องสังเวย เสาเอก และบริเวณสถานที่ทั้งหมด ขั้นที่ ๓ เจ้าภาพ - พิธีกรปฏิบัติ ๑. เจ้าภาพจุดธูปเทียน ( ธูป ๑๖ ดอก เทียน ๑ คู่ ) และธูปหางเท่า จำนวนเครื่องสังเวย ๒. พิธีกรกล่าวโองการบวงสรวงเทพยดา จบแล้ว ๓. เจ้าภาพคล้องพวงทอง – พวงเงิน ปลายเสาเอก ผูกผ้าสามสี ผูกหน่อกล้วย อ้อย ผูกผ้าขาวม้า ตอกไม้มงคล ๙ ชนิด วางใบทอง – นาก – เงิน และเหรียญทอง – เงิน ก้นหลุม เมื่อถึงกำหนดเวลาฤกษ์ ให้ยก เสาเอกลงหลุม พร้อมกับเปล่งเสียงโห่ ๓ ครั้ง ต่อด้วยโปรยข้าวตอก ดอกไม้ เป็นอันเสร็จพิธี ฯ

6 หมายเหตุ ๑. นำหน่อกล้วย อ้อย ไปปลูกในเวลาเย็น ๒. การกำหนดจุดเสาเอก เสาเอกควรอยู่ด้าน ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออก เฉียงเหนือ ห้าม เป็นจุดที่ใกล้กับบันไดหรือใกล้ห้องน้ำ ถ้าอยู่ บริเวณเดียวกับห้องนอนของเจ้าของบ้านหรือ ห้องรับแขกเป็นดีที่สุด ๓. การประกอบพิธีผูกผ้าสามสี กำหนดให้ใช้ ๓. ๑ สีประจำวันของการประกอบพิธี ๓. ๒ สีประจำเดือนของการประกอบพิธี ๓. ๓ สีประจำวันเกิดของประธานในพิธี หากสีตามข้อ ๑, ๒, ๓ ซ้ำกัน ให้ พิจารณาเลือกใช้สีธงไตรรงค์ คือสีแดง สีขาว สีน้ำ เงิน แทนก็ได้


ดาวน์โหลด ppt พิธียกเสาเอก. พิธียกเสาเอก คือพิธียกเสาต้นใดต้นหนึ่ง ที่กำหนดให้เป็นเสาเอกลงหลุมตามเวลาฤกษ์ อันเป็นมงคลแห่งการสร้างอาคารบ้านพักอาศัย โดยส่วนมากใช้ประกอบพิธีในการสร้างอาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google