งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KTYKiken Yoshi Training KTY ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training Kiken Kiken แปลว่า อันตราย Yoshi Yoshi แปลว่า วิเคราะห์ คาดการณ์ Training Training แปลว่า การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KTYKiken Yoshi Training KTY ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training Kiken Kiken แปลว่า อันตราย Yoshi Yoshi แปลว่า วิเคราะห์ คาดการณ์ Training Training แปลว่า การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KTYKiken Yoshi Training KTY ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training Kiken Kiken แปลว่า อันตราย Yoshi Yoshi แปลว่า วิเคราะห์ คาดการณ์ Training Training แปลว่า การ อบรม KYT หมายถึง วิธีการวิเคราะห์หรือ คาดการณ์ว่าจะมีอันตรายใดแฝงอยู่ใน งานที่ต้องปฏิบัติและหาวิธีการควบคุม ป้องกันอันตรายนั้น ๆวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยใน การทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน 2. เพื่อสร้างนิสัยการเตือนตนเองก่อนลงมือ ปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาอันตรายต่างๆ และหาวิธีควบคุมป้องกัน 4. ลดอันตรายหรืออุบัติเหตุด้วยวิธีการที่ ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น

2

3 ผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์เพื่อความ ปลอดภัยแบบ KYT ควรเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับงาน ที่จะถูกวิเคราะห์ จะใช้การทำงานเป็น กลุ่มมากกว่า 1 คน ร่วมกับ ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน วิธีการวิเคราะห์เพื่อความ ปลอดภัยแบบ KYT เควายที 4 ขั้นตอน (Round-KYT; 4R-KYT) เป็นรูปแบบมาตรฐานของการทำเค วายที เหมาะสำหรับใช้งานที่มีอันตราย มาก ใช้เวลาในการวิเคราะห์ประมาณ 20 นาที ผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์เพื่อความ ปลอดภัยแบบ KYT ควรเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับงาน ที่จะถูกวิเคราะห์ จะใช้การทำงานเป็น กลุ่มมากกว่า 1 คน ร่วมกับ ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน วิธีการวิเคราะห์เพื่อความ ปลอดภัยแบบ KYT เควายที 4 ขั้นตอน (Round-KYT; 4R-KYT) เป็นรูปแบบมาตรฐานของการทำเค วายที เหมาะสำหรับใช้งานที่มีอันตราย มาก ใช้เวลาในการวิเคราะห์ประมาณ 20 นาที

4 ขั้นตอนที่ 1 : 1R เป็นการสำรวจเพื่อ หาอันตรายที่มีอยู่ในการ ทำงาน ขั้นตอนที่ 2 : 2R เป็นการวิเคราะห์และ ให้น้ำหนัก ความสำคัญของอันตรายแต่ละอย่าง ขั้นตอนที่ 3 : 3R เป็นการกำหนด มาตรการป้องกัน ควบคุม แก้ไขไม่ให้เกิดอันตราย ขั้นตอนที่ 4 : 4R เป็นการตัดสินใจ เลือกมาตรการในขั้นตอน ที่ 3 ว่าควรนำมาตรการใดมา ควบคุมป้องกัน อันตรายที่พบ ขั้นตอนที่ 1 : 1R เป็นการสำรวจเพื่อ หาอันตรายที่มีอยู่ในการ ทำงาน ขั้นตอนที่ 2 : 2R เป็นการวิเคราะห์และ ให้น้ำหนัก ความสำคัญของอันตรายแต่ละอย่าง ขั้นตอนที่ 3 : 3R เป็นการกำหนด มาตรการป้องกัน ควบคุม แก้ไขไม่ให้เกิดอันตราย ขั้นตอนที่ 4 : 4R เป็นการตัดสินใจ เลือกมาตรการในขั้นตอน ที่ 3 ว่าควรนำมาตรการใดมา ควบคุมป้องกัน อันตรายที่พบ

5 คิดหาคำพูด ประโยคที่เหมาะสม กับเป้าหมาย ที่มีคำสั้น จดจำง่าย ชี้นิ้วแล้วพูด เพื่อเตือนใจ คิดหาคำพูด ประโยคที่เหมาะสม กับเป้าหมาย ที่มีคำสั้น จดจำง่าย ชี้นิ้วแล้วพูด เพื่อเตือนใจ เตรียมแบบฟอร์มสำหรับทำเค วายที 4 ขั้นตอน ทีมเควายที เดินทางไปยังงานที่ จะทำการวิเคราะห์ เรียงลำดับความสำคัญของอันตราย จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด เลือกอันตรายที่สำคัญ 2 อันดับ แรกมาหาวิธีแก้ไข ควรหลีกเลี่ยงวิธีแก้ไขที่ใช้เวลา มาก เลือกอันตรายที่สำคัญ 2 อันดับ แรกมาหาวิธีแก้ไข ควรหลีกเลี่ยงวิธีแก้ไขที่ใช้เวลา มาก

6 “ งานข้นย้าย ด้วยรถยก ” 1R อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 2R นี่คือปัญหาของเรา - ให้เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาใส่ ในช่อง 2R ข้อที่ 1R1R2R 1 รถยกชนพนักงานเนื่องจากมองไม่เห็นทาง 2 2 ของที่ยกหล่นทับพนักงาน 1 3 พนักงานเดินเตะหมอนรอง 3 4 รถยกยกของหนักทำให้รถคว่ำ 4 5 ไม่มีคนให้สัญญาณ ทำให้รถยกชนกำแพงของ ที่ยกหล่นลงมาเสียหาย 6 6 พื้นที่ปฏิบัติงานคับแคบเกินไป ทำให้รถยกชน ของที่วางด้านข้างเสียหาย 5 7 รถยกเหยียบหมอนรอง และกระเด็นถูก พนักงานได้รับบาดเจ็บ 8 8 รถยกเสียไม่ได้รับการซ่อมแซม เช่น เบรกแตก รถชนพนักงาน 7 3R เลือกปัญหาจาก 2R มา 2 ข้อ และกำหนดมาตรการเพื่อการ แก้ไขปัญหานั้น 4R คิดเป้าหมายการกระทำของกลุ่ม โดยทำเครื่องหมาย ท้าย ข้อ (2 ข้อ ) ข้อที่เลือก 3R3R4R 1. ของที่ยก หล่นทับ พนักงาน 1. ควรนำสายรัดมามัดของให้ติดกับรถ ยก 2. ห้ามพนักงานปฏิบัติงานใน บริเวณที่มีการยกของ 3. ไม่ควรยกของเกินกำลังของรถยก 4. ทำป้ายเตือนห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า มาในพื้นที่ ข้อที่เลือก 3R3R4R 2. รถยกชน พนักงาน 1. มีคนให้สัญญาณมือ คอยบอกทางรถ ยก 2. ไม่ยกของสูงกว่าระดับ 1 เมตร หรือระดับสายตาคนขับ 3. ฝึกอบรมพนักงานที่ขับรถยก 4. ห้ามขับรถเร็วเกิน 10 กม./ ชม. ใน สถานประกอบการ สรุปเป้าหมายการกระทำ ห้ามพนักงานเข้าใกล้บริเวณที่มี การยกของและห้ามยกสูงเกิน 1 เมตร ทำเป็นข้อความสั้น ๆ ที่จดจำง่าย ยกต่ำ ปลอดคน ปลอดภัย โอเค


ดาวน์โหลด ppt KTYKiken Yoshi Training KTY ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training Kiken Kiken แปลว่า อันตราย Yoshi Yoshi แปลว่า วิเคราะห์ คาดการณ์ Training Training แปลว่า การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google