งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดค่าเบื้องต้นเพื่อการใช้งาน และส่งออก 43 แฟ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดค่าเบื้องต้นเพื่อการใช้งาน และส่งออก 43 แฟ้ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดค่าเบื้องต้นเพื่อการใช้งาน และส่งออก 43 แฟ้ม
สำหรับโปรแกรม HOSxP , HOSxP PCU

2 http://healthcaredata.moph.go.th/main/ index.php/83-download/98-dl

3

4 PERSON ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
person_duty สถานะในชุมชน (person_village_duty) blood_group หมู่เลือด (43 แฟ้ม) provis_bgroup หมู่เลือด (21 แฟ้ม เลือกในบัญชี 1) person_labor_type รหัสความเป็นคนต่างด้าว provis_typearea รหัสสถานะบุคคล(ส่งออก) house_regist_type สถานะบุคคล (เลือกในบัญชี 1) occupation รหัสอาชีพเก่า (เลือกในบัญชี 1) provis_occupa รหัสอาชีพใหม่ (ส่งออก) provis_race รหัสเชื้อชาติ สัญชาติ

5 CARD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข pttype ประเภทสิทธิการรักษารหัสเดิม
(ใช้ NHSO_CODE เชื่อม ไปยัง provis_instype) provis_instype ประเภทสิทธิการรักษารหัสใหม่

6 DRUGALLERGY ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
allergy_seriousness ระดับความรุนแรงของการแพ้ยา allergy_relation ระดับความสัมพันธ์ ประเภทการวินิจฉัยการแพ้ยา

7 SERVICE ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข ovstist ประเภทการมารับบริการ ***
pttype รหัสสิทธิมาตรฐานที่ใช้บริการ provis_instype รหัสสิทธิมาตรฐานที่ใช้บริการ ovstost สถานะเมื่อเสร็จสิ้นการรับบริการ hospcode รหัสสถานพยาบาลส่งต่อ refer_cause เหตุผลในการส่งต่อ rfrcs สาเหตุการส่งต่อ

8 APPOITMENT ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข provis_aptype ประเภทกิจกรรมที่นัด
รหัสประเภทการนัดหมาย ไฟล์รหัสมาตรฐาน (excel) 1. รหัสประเภทกิจกรรมตามนัด

9 ACCIDENT ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
er_accident_type ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ accident_place_type สถานที่เกิดอุบัติเหตุ er_nursing_visit_type ประเภทการมารับบริการ accident_person_type ประเภทผู้บาดเจ็บ accident_transport_type ประเภทยานพาหนะ accident_alcohol_type การดื่มแอลกฮอลล์ accident_drug_type การใช้ยาสารเสพติด accident_belt_type การคาดเข็มขัดนิรภัย accident_helmet_type การสวมหมวกนิรภัย

10 ACCIDENT ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
accident_airway_type การดูแลการหายใจ accident_bleed_type การห้ามเลือด accident_fluid_type การให้น้ำเกลือ er_emergency_type ระดับความเร่งด่วน* (map code export)

11

12

13

14

15

16

17 DIAGNOSIS_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข diagtype ประเภทการวินิจฉัย
Icd101 รหัสการวินิจฉัย icd10_nhso รหัสการวินิจฉัยสำหรับส่งออก spclty แผนกที่รับบริการ

18 PROCEDURE_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข er_opercode หัตถการ OPD,ER
operation_item หัตถการ OR health_med_operation_item หัตถการ TTM physic_items หัตถการ PT dttm หัตถการ DEN

19 DRUG_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข drugitems รายการเวชภัณฑ์
provis_medication_unit หน่วยนับของยา

20

21 CHARGE_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข nondrugitems รายการค่าใช้จ่าย
income หมวดค่าใช้จ่าย income_group หมวดค่าใช้จ่าย

22

23

24 ANC ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
person_anc_preg_week ตารางกำหนดอายุครรรภ์

25 NEWBORN ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
person_labour_doctor_type ประเภทผู้ทำคลอด person_labour_type วิธีการคลอด person_labour_place สถานที่คลอด

26 NEWBORNCARE ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
person_nutrition_food_type ตารางอาหารที่รับประทาน person_wbc_post_care_result_type ผลการตรวจทารก

27

28

29 EPI ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข person_vaccine ข้อมูลวัคซีนทั้งหมด
vaccine_combination ข้อมูลวัคซีน (ใช้กรณีกำหนดวัคซีนรวม)** wbc_vaccine วัคซีนเด็ก 0-1 ปี epi_vaccine วัคซีนเด็ก 1-5 ปี student_vaccine วัคซีนเด็กนักเรียน women_vaccine วัคซีนหญิงตั้งครรภ์ baby_items วัคซีน

30

31 SURVEILLANCE ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
name506 ข้อมูลรหัสโรคทางระบาดวิทยา code ข้อมูลรหัสโรค

32 SPECIALPP ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
pp_special_type ข้อมูลประเภทกิจกรรมที่ให้บริการ ใช้รหัสเดียวกับ community_service pp_special_service_place_type ข้อมูลบริการใน-นอกสถานที่

33 CHRONIC

34 CHRONIC ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข clinic_member_status สถานะผู้ป่วย
provis_typedis สถานะผู้ป่วย (สำหรับส่งออก)

35 LABFU ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
กำหนด Lab link ใน system setting สำหรับส่งออก

36 COMMUNITY_SERVICE ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
ovst_community_service_type การให้บริการในชุมชน ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 195.รหัสการให้บริการในชุมชน(ระดับบุคคล)

37 DISABILITY ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
person_deformed_cause_type สาเหตุความพิการ person_deformed_type ประเภทความพิการ ( 6 สาเหตุ) ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 196.ประเภทความพิการ 197.รหัสสาเหตุความพิการ

38 ICF ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข ovst_icf_type รหัสสภาวะสุขภาพ
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ICF ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข ovst_icf_type รหัสสภาวะสุขภาพ ovst_icf_level_type ระดับของสภาวะสุขภาพ ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel)

39 FUNCTIONAL ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข ovst_functional_type
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ FUNCTIONAL ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข ovst_functional_type ovst_functional_dependent_type ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel)

40 REHABILITATION ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel)
รหัสบริการฟื้นฟูสภาพ รหัสกายอุปกรณ์ที่ได้รับ

41 VILLAGE ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
village_garbage_place สถานที่กำจัดขยะในชุมชน*** ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 207.รหัสสถานที่กำจัดขยะในชุมชน

42 COMMUNITY_ACTIVITY ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
provis_comactivity การให้บริการในชุมชน community_activity_service ตารางการให้บริการ ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 209.รหัสกิจกรรมในชุมชน

43 NUTRITION

44 PRENATAL

45 PROVIDER ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข provider_type ประเภทบุคลากร
doctor_position ตำแหน่งหลัก


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดค่าเบื้องต้นเพื่อการใช้งาน และส่งออก 43 แฟ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google