งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม iSpring Presenter Master Edition

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม iSpring Presenter Master Edition"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม iSpring Presenter Master Edition
โดย วีรภัทร เกียรติดำรง

2 iSpring Presenter คืออะไร
โปรแกรม iSpring Presenter คือโปรแกรมประเภท PowerPoint Add in เมื่อติดตั้งลงไปแล้วจะเข้าไปอยู่เป็นส่วนเพิ่มในโปรแกรม PowerPoint สามารถใช้งานได้กับ PowerPoint 2003, 2007 โดยทำงานร่วมกับ PowerPoint

3 ประโยชน์ของ iSpring Presenter
การสร้างสื่อ E-Learning ที่สามารถใช้ได้ทั้ง online และ offline สามารถแทรกแบบทดสอบได้ และส่งผลคะแนนเข้า ของผู้สอนได้ การแปลงไฟล์จาก PowerPoint เป็น Flash, Executable file (.EXE), HTML page การขโมยเนื้อหา ดัดแปลง แก้ไข ทำได้ยาก คุณภาพของไฟล์ที่แปลงแล้วอยู่ในระดับดีมาก มีความผิดเพี้ยนน้อยมากเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่นๆ ขนาดของไฟล์ที่แปลงแล้วมีขนาดเล็กลงมาก ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน * ในกรณีที่เป็นภาษาไทยให้ใช้ Font Microsoft Sans Serif

4 วิธีการใช้งาน iSpring Presenter
1. สร้างงานนำเสนอ PowerPoint ให้เสร็จสมบูรณ์เสียก่อน และบันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย 2. ทำการแปลงไฟล์จาก PowerPoint เป็น Flash โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1 2

5 วิธีการใช้งาน iSpring Presenter
1. ชื่องาน 2. เลือกที่จัดเก็บงาน 4 เลือกแปลงไฟล์เฉพาะ แผ่นงานที่เลือก หรือแปลงทั้งหมด 3. ชื่องาน 5 เลือกแปลงไฟล์ ตามประเภท ที่ต้องการ 6 เลือกตัว player ที่ต้องการ 7 สร้างผลงาน การกำหนดขนาดของไฟล์และความละเอียดของภาพให้ไปที่ Setting กับ Media


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม iSpring Presenter Master Edition

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google