งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานบน Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานบน Internet."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานบน Internet

2 เนื้อหา Internet คืออะไร ความเป็นมาของ Internet เครือข่าย Internet

3 คำเต็มของอินเทอร์เน็ต : อินเทอร์เน็ตเวิร์กกิง (Internetworking)
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)

4 ความเป็นมา ปี 2512 กระทรวงกลาโหมสหรัฐให้ทุนมหาวิทยาลัย ศึกษาวิธีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เรียกว่า อาร์ปาเน็ต (ARPAnet) ปี 2524 มหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหรัฐเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่าย และเปลี่ยนชื่อมาเป็น อินเทอร์เน็ต ปี 2532 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชื่อมโยง เครือข่ายเพื่อส่ง อิเล็กทรอนิกส์เมล์ กับประเทศ ออสเตรเลีย

5 อินเทอร์เน็ต : อภิมหาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เป็นอภิมหาเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่มาก มีคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องทั่วโลกเชื่อมต่อระบบ ทำให้คนในโลกทุกชาติทุกภาษาติดต่อกันได้ สามารถส่งข้อมูล ข่าวสารหลายรูปแบบทั้งข้อความ ภาพ และเสียง การติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ อาจจะติดต่อผ่านสายโทรศัพท์ ไมโครเวฟ ดาวเทียม เคเบิลใต้น้ำ หรือสายไฟเบอร์ออปติก

6 การเชื่อมต่อเครือข่าย Internet

7 การประยุกต์ใช้งานบน Internet
Telnet FTP www ,Gopher,Archie Usenet Chat E-Commerce Entertain

8 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ (Electronic Mail) เป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสามารถ ส่งแฟ้มข้อมูล หรือไฟล์แนบกับ อีเมล์ได้ด้วย

9 Telnet เทลเน็ต (Telnet) การขอเข้าระบบจากระยะไกล
เป็นบริการที่เราสามารถเข้าไปใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลๆ ด้วยตัวเอง

10 FTP การถ่ายโอนข้อมูล FTP (File Transfer Protocol)
เป็นบริการของอินเทอร์เน็ต ที่เราสามารถค้นหาและเรียกข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเก็บที่เครื่องเรา หรือส่งไปที่เครื่องอื่น ทั้งข้อมูลที่เป็น ข้อความ ภาพ และเสียง

11 WWW World Wide Web : www Gopher Archie
เป็นการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการ สืบค้นข้อมูล ค้นหา ข่าวสารที่มีอยู่มากมาย แล้วช่วยจัดเรียงข้อมูลข่าวสารตามหัวข้ออย่างมีระบบ เป็นเมนู ทำให้เราหาข้อมูลได้ง่ายและสะดวก

12 World Wide Web : www World Wide Web : www
การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วย ไฮเปอร์ลิงก์ โดยมีโฮสต์ที่ทำหน้าที่บริการข้อมูลซึ่งเรียกว่า เว็ปเซิร์ฟเวอร์ (Web Server ) การเรียกชื่อโฮสต์ ใช้คำนำหน้าว่า www เช่น

13 Usenet Usenet เป็นการให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกพบปะกัน แสดงความคิดเห็นของตน โดยมีการจัดการผู้ใช้เป็นกลุ่ม เป็นเวทีขนาดใหญ่ ให้ทุกคน จากทุกมุมโลก

14 Chat Chat การสื่อสารด้วยข้อความ เป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยพิมพ์ข้อความโต้ตอบกัน ในเวลาเดียวกัน

15 E-Commerce E-Commerce : Electronic Commerce
เป็นการซื้อ-ขายสินค้า และบริการบนอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมีบริษัทหลายหมื่นบริษัทใช้อินเทอร์เน็ตทำธุรกิจ และให้บริการ ลูกค้า 24 ชั่วโมง

16 Entertain Entertain เป็นบริการด้านความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น เกมส์ เพลง รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เป็นต้น สามารถเลือกใช้บริการ 24 ชั่วโมง

17 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
ด้านการศึกษา - ค้นคว้าข้อมูล ด้านการรับส่งข่าวสาร - จดหมาย แฟ้มข้อมูล รูปภาพ เสียง ด้านธุรกิจการค้า - ซื้อ ขายสินค้า และให้บริการลูกค่าผ่านระบบเครือข่าย ด้านบริการ - บริการและสนับสนุนลูกค้า ตอบคำถาม ด้านบันเทิงและพักผ่อน - อ่านวารสาร ดูหนัง ฟังเพลง

18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จัดทำโดย kru"lek" กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานบน Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google