งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน ฐานข้อมูล การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน ฐานข้อมูล การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน ฐานข้อมูล การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ฐานข้อมูลคืออะไร ฐานข้อมูลคือการรวบรวมข้อมูลที่มี ลักษณะเหมือนกันมาเก็บรวบรวม ไว้ที่เดียวกันอย่างมีระบบ มีประโยชน์คือช่วยให้ข้อมูลมีความ ปลอดภัย และช่วยให้การสืบค้น ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการฐานข้อมูลต้องกระทำ ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการ ฐานข้อมูล (database management)

3 องค์ประกอบของ ฐานข้อมูล ฟิลด์ เป็นชนิดของข้อมูล เรคคอร์ด แถวข้อมูลที่มีทุกฟิลด์ จำนวน 1 ชุด ตาราง ที่เก็บข้อมูลทุกเรคคอร์ด

4 องค์ประกอบของ ฐานข้อมูล ฟิลด์ ที่ 1 ฟิลด์ ที่ 2 ฟิลด์ ที่ 3 ฟิลด์ ที่ 4 เรคค อร์ดที่ 1 เรคค อร์ดที่ 2 เรคค อร์ดที่ 3 เรคค อร์ดที่ 4

5 ตัวอย่างฐานข้อมูล ชื่อนาม สกุล อายุเพศ เรคค อร์ดที่ 1 เรคค อร์ดที่ 2 เรคค อร์ดที่ 3 เรคค อร์ดที่ 4 วีระคง กระจ่าง 29 ชาย เดชาล้อมวงษ์ 38 ชาย อริศราวรรณ ราศรี 27 หญิง สุภาวดีวัฒนศิริ 25 หญิง

6 โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่จัดการ ฐานข้อมูล สามารถบริหารจัดการผ่านเว็บได้

7 การจัดการ ฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การเพิ่มฟิลด์ข้อมูล การลบฟิลด์ข้อมูล

8 วิธีใช้งาน MySQL เข้าเว็บ http://www.pluakdaeng.net/pma http://www.pluakdaeng.net/pma ใช้ login และ password เดียวกับ การย้ายไฟล์ เมื่อเข้าไปจะเจอกับหน้าจอนี้และเจอ ฐานข้อมูลที่ชื่อว่า phptest ทางด้าน ซ้ายมือ

9

10

11 การสร้างตาราง คลิ๊กที่ฐานข้อมูล ตั้งชื่อตาราง ( เริ่มต้นขอให้ใช้ชื่อ ตารางเหมือนชื่อที่ login) กำหนดจำนวนฟิลด์ของตารางนั้น

12

13

14

15 การกำหนดค่าฟิลด์ ข้อมูล ฟิลด์ คือ ชื่อฟิลด์ข้อมูล ชนิด คือ ชนิดของข้อมูล ส่วนใหญ่ถ้า เป็นข้อความจะใช้ varchar ถ้าเป็น ตัวเลขจะใช้ int ความยาว คือ ขนาดของข้อมูล การเรียงลำดับ ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องเลือก แอตทริบิวต์ คือ ส่วนขยายชนิดของ ข้อมูลถ้าไม่ทราบก็ไม่ต้องกำหนด

16 การกำหนดค่าฟิลด์ ข้อมูล ว่างเปล่า หมายถึง อนุญาตให้ข้อมูล ช่องนี้ว่างหรือเปล่า ถ้าอนุญาตให้ เลือก null ถ้าห้ามไม่ให้ว่างให้เลือก notnull ค่าปริยายคือ ค่าที่โปรแกรมจะใส่ให้ เลยถ้าผู้ใช้ไม่ป้อนค่า เพิ่มเติม คือ คุณสมบัติเพิ่มเติม

17 การกำหนดค่าฟิลด์ ข้อมูล รูปกุญแจ คือ primary key รูปฟ้าผ่าคือ index หมายเหตุ ใช้ในการอธิบายชนิดของ ข้อมูลนั้น

18 ชนิดของข้อมูล int จำนวนเต็ม char ตัวอักษร varchar ตัวอักษรที่เปลี่ยนขนาดได้ text ข้อความ date วันที่ time เวลา

19 ชนิดของข้อมูล blob ข้อมูลขนาดใหญ่เช่น รูปภาพ boolean ข้อมูลจริงเท็จ binary ข้อมูลเลขฐาน 2 set ข้อมูลเป็น set

20

21


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน ฐานข้อมูล การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google