งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นางสาวอรปรียา พ่างจันทร์ เลขที่ 26 นางสาวนภาพร นฤสุข เลขที่ 38 นางสาวนภาพร นฤสุข เลขที่ 38 ชั้น ม.5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นางสาวอรปรียา พ่างจันทร์ เลขที่ 26 นางสาวนภาพร นฤสุข เลขที่ 38 นางสาวนภาพร นฤสุข เลขที่ 38 ชั้น ม.5/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ นางสาวอรปรียา พ่างจันทร์ เลขที่ 26 นางสาวนภาพร นฤสุข เลขที่ 38 นางสาวนภาพร นฤสุข เลขที่ 38 ชั้น ม.5/1

2 สาระสำคัญ เหตุผลในการสร้างอนิเมชั่น เหตุผลในการสร้างอนิเมชั่น - ชอบวาดการ์ตูน และชอบดูอนิเมชั่น - เกิดแรงบรรดาลใจในการจะสร้างอนิ เมชั่น จากการ์ตูนที่ดู - อยากมีผลงานอนิเมชั่นเป็นของ ตนเอง และสามารถนำไปต่อยอดทำผลงานต่อไป ได้

3 วัสดุ และอุปกรณ์ 1. กระดาษ A4 6. คอมพิวเตอร์ 2. กระดาษไข 7. ปากกา ตัดเส้น 3. ดินสอ 8. กระดานรอง วาดภาพ 4. ยางลบ 9. เมาส์ ปากกา ( ถ้ามี ) 5. โปรแกรมสร้างอนิเมชั่น

4 โปรแกรมที่ใช้ โปรแกรม : Pencil Animation เป็นโปรแกรมที่เราสามารถนำรูปภาพ การ์ตูนที่ เราวาดไว้นำมาทำเป็นอนิเมชั่น 2D ได้

5 ขั้นตอน ไอเดีย หรือ แนวความคิด - ขั้นตอนแรกในการทำเลยคือ คิด คิด ว่าจะทำ เรื่องอะไร ทำยังไง จบยังไง น่าสนใจ ยังไง ขนาดที่ จะทำ ระดมความคิดต่างๆเอามารวมกัน แต่ไม่จำเป็น ต้องเขียนรายละเอียด เขียนแค่ตัว หลักๆ ไว้

6 หลังจากได้แนวความคิดตอนนี้ก็มา เขียนเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่อง - หลังจากได้แนวความคิดตอนนี้ก็มา เขียนเนื้อเรื่อง โดยเอาแนวคิดหลักๆมาขยายความ ใน การเขียนเนื้อเรื่อง ตอนนี้ก็เหมือนกับเขียนนิยาย ต้องมีบท พูดไล่เป็นฉากๆ บทๆ เป็นไปตามลำดับ แล้วดูเนื้อเรื่อง ของเราว่าเหมาะสม ไหม เป็นไปตามแนวเรื่องที่เราคิดไหม

7 เขียนสตอรี่บอร์ด - นำเนื้อเรื่องที่ทำการเรียบเรียง มา ตรวจสอบ ความถูกต้อง เขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบ่งงาน เป็น ฉากๆ ไปนำเอาเนื้อเรื่องมาวาดเป็นภาพ มาเรียงต่อ กันเป็นฉากๆ แล้วเอามาแปะใว้บนที่บอร์ดแล้วเอามา เขียนมาเพิ่มมุมมอง ฉากไหน แก้มุมไหน เพื่อให้รู้ลำดับการ ทำงาน

8 ใส่เสียง - เมื่อเอาสตอรี่บอร์ดมาเรียงกันเป็น หนังอย่าง หยาบๆ แล้วก็จัดการมาอัดเสียง ไม่ว่าจะ เสียงพากย์ เสียง เอฟเฟค ให้ตรงกับเสียงทำเสียงให้ตรงกับ ภาพอนิเมะของ เราในแต่ละฉาก แต่ละตอน

9 วาดรูปเคลื่อนไหว - เมื่อได้เสียงเราก็นำเสียงมาดูความ ยาวตามช่วง เวลา เพื่อนำมาวาดจะต้องตัดเส้น ลงสี หรือ การเคลื่อน ไหวของสถานที่และตัวละครเป็นภาพเรียง ต่อ ๆ กัน ประมาณ 24 ภาพต่อ 1 วินาที

10 การตรวจสอบความผิดพลาดและแก้ไข - หลังจากวาดอนิเมชั่นแล้ว ตัวอนิเมะ จะยังแยก กันเป็นส่วนๆ ในขั้นตอนนี้จะนำมาต่อรวมกัน เพื่อเป็น เรื่องยาวแล้วต้องนำมาดูกัน เพื่อพิจารณาว่า ทั้งเนื้อเรื่อง ดูลงตัวมั้ย ต้องตัดฉากไหนออกเพื่อความลง ตัวและนำมา ทำลงในโปรแกรมของเราให้เหมาะสมกับ เนื้อเรื่องและความต้องการของเรา

11 สุดท้าย เมื่อเราจัดทำอนิเมะต่อกัน เรียบร้อยแล้ว ใส่เสียงเรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จเราอาจจะ นำไปเผยแพร่ ให้เพื่อน ๆ หรือคนที่สนใจ หรืออาจไปต่อ ยอดหารายได้ ได้ต่อ แต่ต้องวางแนวเรื่องให้ตรงต่อความ ต้องการของ ตลาดคนดู และต้องมีความชำนาญมากกว่านี้


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นางสาวอรปรียา พ่างจันทร์ เลขที่ 26 นางสาวนภาพร นฤสุข เลขที่ 38 นางสาวนภาพร นฤสุข เลขที่ 38 ชั้น ม.5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google