งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอรปรียา พ่างจันทร์ เลขที่ 26

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอรปรียา พ่างจันทร์ เลขที่ 26"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอรปรียา พ่างจันทร์ เลขที่ 26
การสร้างอนิเมชั่น 2D ผู้จัดทำ นางสาวอรปรียา พ่างจันทร์ เลขที่ 26 นางสาวนภาพร นฤสุข เลขที่ 38 ชั้น ม.5/1

2 สาระสำคัญ เหตุผลในการสร้างอนิเมชั่น - ชอบวาดการ์ตูน และชอบดูอนิเมชั่น
- เกิดแรงบรรดาลใจในการจะสร้างอนิเมชั่น จากการ์ตูนที่ดู - อยากมีผลงานอนิเมชั่นเป็นของตนเอง และสามารถนำไปต่อยอดทำผลงานต่อไปได้

3 วัสดุ และอุปกรณ์ 1.กระดาษ A4 6.คอมพิวเตอร์ 2.กระดาษไข 7.ปากกาตัดเส้น
2.กระดาษไข ปากกาตัดเส้น 3.ดินสอ กระดานรองวาดภาพ 4.ยางลบ เมาส์ปากกา (ถ้ามี) 5.โปรแกรมสร้างอนิเมชั่น

4 โปรแกรมที่ใช้ โปรแกรม : Pencil Animation
เป็นโปรแกรมที่เราสามารถนำรูปภาพการ์ตูนที่ เราวาดไว้นำมาทำเป็นอนิเมชั่น 2D ได้

5 ขั้นตอน ไอเดีย หรือ แนวความคิด
- ขั้นตอนแรกในการทำเลยคือ คิด คิดว่าจะทำ เรื่องอะไร ทำยังไง จบยังไง น่าสนใจยังไง ขนาดที่ จะทำ ระดมความคิดต่างๆเอามารวมกัน แต่ไม่จำเป็น ต้องเขียนรายละเอียด เขียนแค่ตัว หลักๆ ไว้

6 เนื้อเรื่อง - หลังจากได้แนวความคิดตอนนี้ก็มาเขียนเนื้อเรื่อง
โดยเอาแนวคิดหลักๆมาขยายความ ในการเขียนเนื้อเรื่อง ตอนนี้ก็เหมือนกับเขียนนิยาย ต้องมีบทพูดไล่เป็นฉากๆ บทๆ เป็นไปตามลำดับ แล้วดูเนื้อเรื่องของเราว่าเหมาะสม ไหม เป็นไปตามแนวเรื่องที่เราคิดไหม

7 เขียนสตอรี่บอร์ด - นำเนื้อเรื่องที่ทำการเรียบเรียง มาตรวจสอบ
ความถูกต้อง เขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบ่งงานเป็น ฉากๆ ไปนำเอาเนื้อเรื่องมาวาดเป็นภาพ มาเรียงต่อกันเป็นฉากๆ แล้วเอามาแปะใว้บนที่บอร์ดแล้วเอามาเขียนมาเพิ่มมุมมอง ฉากไหน แก้มุมไหน เพื่อให้รู้ลำดับการทำงาน

8 ใส่เสียง - เมื่อเอาสตอรี่บอร์ดมาเรียงกันเป็นหนังอย่าง
หยาบๆ แล้วก็จัดการมาอัดเสียง ไม่ว่าจะเสียงพากย์ เสียง เอฟเฟค ให้ตรงกับเสียงทำเสียงให้ตรงกับภาพอนิเมะของ เราในแต่ละฉาก แต่ละตอน

9 วาดรูปเคลื่อนไหว - เมื่อได้เสียงเราก็นำเสียงมาดูความยาวตามช่วง
เวลา เพื่อนำมาวาดจะต้องตัดเส้น ลงสี หรือ การเคลื่อน ไหวของสถานที่และตัวละครเป็นภาพเรียงต่อ ๆ กัน ประมาณ 24 ภาพต่อ 1 วินาที

10 การตรวจสอบความผิดพลาดและแก้ไข
การตรวจสอบความผิดพลาดและแก้ไข - หลังจากวาดอนิเมชั่นแล้ว ตัวอนิเมะจะยังแยก กันเป็นส่วนๆ ในขั้นตอนนี้จะนำมาต่อรวมกัน เพื่อเป็น เรื่องยาวแล้วต้องนำมาดูกัน เพื่อพิจารณาว่าทั้งเนื้อเรื่อง ดูลงตัวมั้ย ต้องตัดฉากไหนออกเพื่อความลงตัวและนำมา ทำลงในโปรแกรมของเราให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและความ ต้องการของเรา

11 สุดท้าย เมื่อเราจัดทำอนิเมะต่อกันเรียบร้อยแล้ว
ใส่เสียงเรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จเราอาจจะนำไปเผยแพร่ ให้เพื่อน ๆ หรือคนที่สนใจ หรืออาจไปต่อยอดหารายได้ ได้ต่อ แต่ต้องวางแนวเรื่องให้ตรงต่อความต้องการของ ตลาดคนดู และต้องมีความชำนาญมากกว่านี้


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอรปรียา พ่างจันทร์ เลขที่ 26

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google