งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 45678910 1 2 3 E – book คือ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ที่ ถูกสร้างขึ้นมาสามารถเปิดหนังสือเล่มนี้ได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 45678910 1 2 3 E – book คือ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ที่ ถูกสร้างขึ้นมาสามารถเปิดหนังสือเล่มนี้ได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 45678910 1 2 3

16

17

18 E – book คือ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ที่ ถูกสร้างขึ้นมาสามารถเปิดหนังสือเล่มนี้ได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างขึ้น จากโปรแกรม Flip Album ซึ่งโปรแกรมนี้ใช้ ในการพัฒนาและออกแบบมัลติมีเดีย เช่น การ ใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงการใส่วิดีโอ ประกอบ เพื่อทาให้การนาเสนอผลงาน หรือสื่อ การเรียนการสอนดู มีความน่าสนใจและมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านมากขึ้น E – book คือ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ที่ ถูกสร้างขึ้นมาสามารถเปิดหนังสือเล่มนี้ได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างขึ้น จากโปรแกรม Flip Album ซึ่งโปรแกรมนี้ใช้ ในการพัฒนาและออกแบบมัลติมีเดีย เช่น การ ใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงการใส่วิดีโอ ประกอบ เพื่อทาให้การนาเสนอผลงาน หรือสื่อ การเรียนการสอนดู มีความน่าสนใจและมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านมากขึ้น

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 ช่วยคิด...

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


ดาวน์โหลด ppt ค 45678910 1 2 3 E – book คือ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ที่ ถูกสร้างขึ้นมาสามารถเปิดหนังสือเล่มนี้ได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google