งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โลกของเรา ( โครงสร้างและส่วนประกอบ ). 2 A) เส้นทางเดินของคลื่นเป็นเส้นตรงเมื่อผ่านตัวกลางเนื้อเดียวกัน ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น B) เส้นทางเดินคลื่นที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โลกของเรา ( โครงสร้างและส่วนประกอบ ). 2 A) เส้นทางเดินของคลื่นเป็นเส้นตรงเมื่อผ่านตัวกลางเนื้อเดียวกัน ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น B) เส้นทางเดินคลื่นที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โลกของเรา ( โครงสร้างและส่วนประกอบ )

2 2 A) เส้นทางเดินของคลื่นเป็นเส้นตรงเมื่อผ่านตัวกลางเนื้อเดียวกัน ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น B) เส้นทางเดินคลื่นที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น และ เบี่ยงเบนเล็กน้อย เมื่อเดินทางผ่านตัวกลางที่มีเนื้อเดียวกันแต่มีความหนาแน่น เพิ่มขึ้นตามความลึก ( จาก Tarbuck and Lutgens, 1993) AB

3 3 seismic waves

4 4 Model 1

5 5 Model 2

6 6 แสดงสัญญาณ คลื่นขาดหายไป บริเวณบอดคลื่น ปฐมภูมิ

7 7 แสดง บริเวณ บอดคลื่น ทุติยภูมิ ( จาก Tarbuck and Lutgens, 1993)

8 8 การทดลอง ระเบิด นิวเคลียร์ และตรวจวัด เวลาเดินทาง ของคลื่นเพื่อ คำนวณ ความลึก

9 9 ลักษณะความแปรปรวนความเร็วของคลื่นปฐมภูมิ และคลื่น ทุติยภูมิตามความลึกที่ใช้ กำหนดชั้นโครงสร้างภายในของ โลก ( ปรับแปลงจาก Tarbuck and Lutgens, 1993)

10 10 Crust Oceanic crust Thickness : 10-12 km Seismic P-wave velocity: 7 km/s Probable composition: Basalt underlain by gabbro Continental crust Thickness: 30-50 km Seismic P-wave velocity: 6 km/s Probable composition: Granite, other plutonic rocks, schist, gneiss Mohorovicic discontinuity

11 11 Mantle Upper Mantle Depth: 400 km Seismic P-wave velocity: 8 km/s Probable composition: Ultramafic rock such as peridotite Regional Heterogeneous Lithosphere Asthenosphere

12 12 ลักษณะความแปรปรวนความเร็วของคลื่นปฐมภูมิ และคลื่น ทุติยภูมิตามความลึกที่ใช้ กำหนดชั้นโครงสร้างภายในของ โลก ( ปรับแปลงจาก Tarbuck and Lutgens, 1993)

13 13 Mantle Transition Zone Depth: 400-1,000 km Velocity increases ~ rapidly Lower Mantle Depth: 1,000-2,900 km Uniform Deep Mantle Gutenberg Discontinuity

14 14 ลักษณะความแปรปรวนความเร็วของคลื่นปฐมภูมิ และคลื่น ทุติยภูมิตามความลึกที่ใช้ กำหนดชั้นโครงสร้างภายในของ โลก ( ปรับแปลงจาก Tarbuck and Lutgens, 1993)

15 15 Core Outer Core Depth: 2,900-5,200 km Lehmann Discontinuity Inner Core Depth: 5,200-6,300 km Uniform

16 16 ส่วนประกอบทางเคมีของโลก (Chemical Composition) องค์ประกอบทางเคมีของแต่ละชั้นใต้ เปลือกโลกลงไปเป็นอย่างไร ยังคงต้องหา คำตอบกันต่อไป !! ซึ่งส่วนใหญ่ได้ข้อมูลจากวิธีการศึกษา ทางอ้อมเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาโดยทางอ้อมจากวัตถุที่มาจากนอก โลก (Extraterrestial ; E.T.) ได้แก่การ ประเมินเทียบเคียงจากอุกกาบาต (Meteorites) เป็นต้น

17 17

18 18 1. องค์ประกอบของแก่นโลก แนวคิดที่ว่าแก่นโลกเป็นโลหะผสม ระหว่าง นิกเกิลกับเหล็ก (Ni - Fe Metallic Alloy) นั้น ยังคงเป็นที่ยอมรับกันถึงปัจจุบัน แต่คงไม่ใช่นิกเกิลกับเหล็กบริสุทธิ์ล้วน ๆ

19 19 2. องค์ประกอบของเนื้อโลก

20 20 3. องค์ประกอบของเปลือกโลก SiO 2, Al 2 O 2, FeO, MgO เปลือกทวีปจะมีองค์ประกอบซิลิเกตที่มากด้วย Si กับ Al เรียกว่า “ ไซอัล ” (SIAL) หรือ “ เปลือกโลกส่วนที่มีองค์ประกอบแบบ หินแกรนิต ” เปลือกสมุทรมีองค์ประกอบซิลิเกตของพวก Fe, Mg กับ Al, Si จึงเรียกเปลือกสมุทรว่า “ ไซมา ” (SIMA) หรือ “ เปลือกโลกมีองค์ประกอบ อย่างหินบะซอลต์ ”

21 21 สรุปโครงสร้างภายในของโลกตาม สมบัติทางวัสดุ 1. ชั้นธรณีภาค (Lithosphere) คือส่วนที่มี คุณสมบัติเป็นของแข็งมีความแกร่ง (rigid solid) นับรวมเอาส่วนเปลือกโลกถึงบางส่วนของชั้นเนื้อ โลกส่วนบน ในระดับจากผิวโลกถึงลึกไม่เกิน 100 กิโลเมตร 2. ชั้นฐานธรณีภาค (Asthenosphere) นับ จากระดับประมาณ 100 กิโลเมตร ต่อจากชั้นธรณี ภาคลงไป มีสมบัติพลาสติกมากขึ้น พร้อมที่จะ ไหลได้

22 22 โครงสร้างช่วงชั้นหลัก ๆ ของโลกคือ ชั้นธรณีภาค และชั้นฐาน ธรณีภาค ( จาก Tarbuck and Lutgens, 1993)

23 23 โครงสร้างภายในของโลกที่ได้จากผล การศึกษาทั้งหมด ( จาก Tarbuck and Lutgens, 1993)


ดาวน์โหลด ppt 1 โลกของเรา ( โครงสร้างและส่วนประกอบ ). 2 A) เส้นทางเดินของคลื่นเป็นเส้นตรงเมื่อผ่านตัวกลางเนื้อเดียวกัน ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น B) เส้นทางเดินคลื่นที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google