งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับ 1 : Counter(image center) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 ศูนย์ความเป็น เลิศทางการแพทย์ หน่วยงาน : image ประเภทของสถานที่ : counter ผู้ที่ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับ 1 : Counter(image center) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 ศูนย์ความเป็น เลิศทางการแพทย์ หน่วยงาน : image ประเภทของสถานที่ : counter ผู้ที่ใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับ 1 : Counter(image center) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 ศูนย์ความเป็น เลิศทางการแพทย์ หน่วยงาน : image ประเภทของสถานที่ : counter ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 20 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 40 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6602 สามารถจัดการกับ VLAN วันที่สะดวกในการ เข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

2 ลำดับ 2 : หน้าห้อง Pet CG ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 ศูนย์ความเป็นเลิศทาง การแพทย์ หน่วยงาน : Pet CG ประเภทของสถานที่ : สำนักงาน ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 15 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 20 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6602 สามารถจัดการกับ VLAN วันที่สะดวกในการเข้า ดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

3 ลำดับ 3 : ข้าง Counter ติดห้องการเงิน ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 ศูนย์ความ เป็นเลิศทางการแพทย์ หน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์ ประเภทของสถานที่ : counter ผู้ที่ใช้ งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 20 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 50 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6602 สามารถจัดการกับ VLAN วันที่สะดวกใน การเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

4 ลำดับ 4 : โถงห้องตรวจ GI ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 2 ศูนย์ความเป็นเลิศทาง การแพทย์ หน่วยงาน : GI ประเภทของสถานที่ : โถงรอ ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวน ผู้ใช้งาน : 20 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 40 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6602 สามารถจัดการกับ VLAN วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

5 ลำดับ 5 : Counter ศูนย์สุขภาพสตรี ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 3 ศูนย์ความ เป็นเลิศทางการแพทย์ หน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพสตรีศรีพัฒน์ ประเภทของสถานที่ : Counter ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 20 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 40 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6602 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

6 ลำดับ 6 : โถงรอ ศูนย์สุขภาพความงามศรีพัฒน์ ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 5 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ หน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพความงามศรีพัฒน์ ประเภทของ สถานที่ : Counter ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 30 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 40 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6602 สามารถ จัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

7 ลำดับ 7 : ภายในสำนักงานผู้อำนวยการ ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 7 ศูนย์ความ เป็นเลิศทางการแพทย์ หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประเภทของ สถานที่ : สำนักงาน ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 30 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 40 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6602 สามารถ จัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

8 ลำดับ 8 : IT(MRIU) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 7 ศูนย์ความเป็นเลิศทาง การแพทย์ หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของสถานที่ : สำนักงาน ผู้ที่ใช้ งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 10 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 30 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6602 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่ สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

9 ลำดับ 9 : โถงคอยศูนย์เลสิค ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 8 ศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์ หน่วยงาน : ศูนย์เลสิคศรีพัฒน์ ประเภทของสถานที่ : Counter ผู้ที่ใช้งาน : บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 30 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 40 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6602 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกใน การเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP


ดาวน์โหลด ppt ลำดับ 1 : Counter(image center) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 ศูนย์ความเป็น เลิศทางการแพทย์ หน่วยงาน : image ประเภทของสถานที่ : counter ผู้ที่ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google