งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับชื่อ Course A Course BGrossHC netscore 1 น. ท. นิภัทร ธีรอำพน 42 42841272 2 พ. ท. สันทนะ บุรินทร์ 52 45972275 3 พ. อ. อภิชาต วงศ์วัฒนา 45 51962076.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับชื่อ Course A Course BGrossHC netscore 1 น. ท. นิภัทร ธีรอำพน 42 42841272 2 พ. ท. สันทนะ บุรินทร์ 52 45972275 3 พ. อ. อภิชาต วงศ์วัฒนา 45 51962076."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลำดับชื่อ Course A Course BGrossHC netscore 1 น. ท. นิภัทร ธีรอำพน 42 42841272 2 พ. ท. สันทนะ บุรินทร์ 52 45972275 3 พ. อ. อภิชาต วงศ์วัฒนา 45 51962076 4 น. อ. จิระชัย ผุดผ่อง 50 48982276 วท. กห.

3 ลำดับชื่อ Course A Course BGrossHC netscore 1 พ. อ. ทวิวัชร วีระแกล้ง 48 50982672 2 น. ท. สุพจน์ จันทรสิทธิ์ 50 46962175 3 น. ท. ยุทธนา สูงสุมาลย์ 47 52992277 4 น. ท. เพิ่มศักดิ์ ศิริพละ 48 591072780 สทป.

4 ลำดับชื่อ Course A Course BGrossHC netscore 1 พ. อ. ธวัชชัย ปารีย์ 49 43921775 2 พ. อ. ชูเกียรติ ช่วยเพชร 48 50982276 3 พ. อ. วิธิรธร ครองสุข 53 511042678 4 พล. ต. หม่อมหลวงระวีวัฒน์ 48 531012378 สวพ. ทบ.

5 ลำดับชื่อ Course A Course BGrossHC netscore 1 น. ท. จักรพงษ์ มหาคาม 49 43921973 2 ร. ต. ชัยรัช ปรีชา 40 48881573 3 น. ท. ชูชาติ สมบุญลาภ 47 48952075 4 น. ต. บัณฑิต กัณฑะวงศ์ 58 511093178 สวพ. ทร.

6 ลำดับชื่อ Course A Course BGrossHC netscore 1 น. ท. เมธา สุนทรธนากุล 42 36781068 2 พล. อ. ต. เอกรัฐ ษรานุรักษ์ 44 44881474 3 น. อ. พงษ์อำนาจ ผ่านภพ 49 44931974 4 น. อ. นพนันท์ เกิดศิริ 46 551012675 ศวอ. ทอ.

7 ลำดับชื่อหน่วยคะแนนรวม 1 ศวอ. ทอ.291 2 สวพ. ทร.299 3 วท. กห. 299 4 สทป. 304


ดาวน์โหลด ppt ลำดับชื่อ Course A Course BGrossHC netscore 1 น. ท. นิภัทร ธีรอำพน 42 42841272 2 พ. ท. สันทนะ บุรินทร์ 52 45972275 3 พ. อ. อภิชาต วงศ์วัฒนา 45 51962076.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google