งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครนายก

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดนครนายก เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดนครนายก เข ต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด นครนายก เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง นครนายก 178,795142,27779.58 เขต 1 178,795142,27779.58 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 79.58% 20.42%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัด นครนายก เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน นครนายก 91.573.215.22 เขต 1 91.573.215.22 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เข ต 1

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดนครนายก ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 พรรคการเมือง จังหวัด นครนายก ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์พลังประชาชน เขต 1

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 พรรคการเมือง : จังหวัด นครนายก เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ชาญชัย อิสระเสนา รักษ์ ประชาธิปัต ย์ 51,07235.9028.56 วุฒิชัย กิตติธเนศวร พลัง ประชาชน 47,20133.1826.40 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google