งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด. 08.00 – 08.30 Registration 08.30 – 08.45Opening ceremony Theme: Hemodialysis: Practical Cares 08.45 – 09.05.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด. 08.00 – 08.30 Registration 08.30 – 08.45Opening ceremony Theme: Hemodialysis: Practical Cares 08.45 – 09.05."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

2 08.00 – Registration – 08.45Opening ceremony Theme: Hemodialysis: Practical Cares – – Lecture I: Good Structure of HD units Lecture II: Water Purification นพ. ทวี ศิริวงศ์ นพ. กลศร ภัคโช ตานนท์ “Hemodialysis : Practical Advanced Course” 5 กรกฎาคม – 10.05Break, Poster Viewing & Exhibition

3 10.05 –10.45Lecture III: Pre-dialysis care - Modality Selection & Pre-dialysis Education - Pre/Post Vascular Access Formation Cares คุณ ดรุณี จันทร์ เลิศฤทธิ์ คุณ ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์ –11.10Lecture IV: Dialyzer Selection พญ. ศิริรัตน์ เรือง จุ้ย –11.30Lecture V: First Few Sessions Care พญ. พรรณธิพา ต้นสวรรค์ –12.10Lecture VI: Prevention and Management of Common & Life-threatening Acute Complications นพ. วีระยุทธ หุม อาจ “Hemodialysis : Practical Advanced Course” 5 กรกฎาคม – 13.00Lunch Symposium: Hemodialysis machine: what should know คุณ งามพล พวง ระหงษ์

4 13.00 – 14.15Symposium I: Daily Nursing Cares that doctors should know – Overview: Practical Points (Administrative Points) คุณ ดรุณี จันทร์ เลิศฤทธิ์ – Needling and Vascular Access Care คุณ บุปผา ทองดี นอก – Routine Care and Monitoring of Complications คุณ ปิ่นแก้ว กล้าย ประยงค์ – Q & A “Hemodialysis : Practical Advanced Course” 5 กรกฎาคม 2556

5 14.15 – 16.00Symposium II: Daily Case Round Overview: Practical Points (Administrative Points) นพ. ทวี ศิริวงศ์ – Hypertension นพ. ถนอม สุภา พร – Adequacy นพ. ธนชัย พนา พุฒิ – Q & A “Hemodialysis : Practical Advanced Course” 5 กรกฎาคม – 16.15Break, Poster viewing & Exhibition

6 “Hemodialysis : Practical Advanced Course” 5 กรกฎาคม – 16.35Lecture VII: Anticoagulant practice นพ. บัญชา สถิ ระพจน์ – 17.15Lecture VIII: Nutrition Management in Hemodialysis Patients นพ. อุปถัมภ์ ศุภ สินธุ์ – 17.45Lecture IX: Prevention and Management of Cardiovascular Disaster พญ. ภัทราพร วงศ์ พุฒ – 18.15Lecture X: Management of Long-term Complications นพ. ชลธิป พงศ์ สกุล – 20.00Dinner Lecture: Phosphorus & Calcium Balance and Metabolic Bone Disease in Hemodialysis Patients (Fresenius Kabi) พญ. ไกรวิพร เกียรติสุนทร

7 The Northeastern Kidney Physician Network • เครือข่ายแพทย์โรคไตแห่งภาคอิสาน ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม

8 07.00 – 07.40Buddhism ceremony (Lecture hall) “Hemodialysis : Practical Advanced Course” 5 กรกฎาคม – 09.00Lecture XI: Maintenance of Hemodialysis Vascular Access นพ. กำธร ลีลา มะลิ – 09.40Lecture XII: Proper Dry Weight Setting นพ. ธนิต จิรนันท์ ธวัช – 10.10Lecture XIII: On-line Monitoring in Hemodialysis นพ. ขจร ตีรณธนา กุล – 10.30Break, Poster viewing & Exhibition


ดาวน์โหลด ppt โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด. 08.00 – 08.30 Registration 08.30 – 08.45Opening ceremony Theme: Hemodialysis: Practical Cares 08.45 – 09.05.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google