งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 10 PROCESS CHART-PRODUCT ANALYSIS By Kanchala Sudtachat 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 10 PROCESS CHART-PRODUCT ANALYSIS By Kanchala Sudtachat 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 10 PROCESS CHART-PRODUCT ANALYSIS By Kanchala Sudtachat e-mail: kanchala@sut.ac.th 1

2 PROCESS CHART-PRODUCT ANALYSIS 1.Process chart 2.Flow Diagram 3.Flow process chart 2

3 แผนภูมิกระบวนการ (PROCESS CHART) เพื่อช่วยให้เห็นภาพรวมของ กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นสื่อกลางในการสื่อสารงานของผู้ที่ เกี่ยวข้อง

4 กระบวนการผลิตซอสถั่วเหลือง

5

6

7

8 การเขียนอธิบายกระบวนการ สื่อถึงขั้นตอน สั้น กระชับ แต่ได้ความหมาย ไม่ต้องมีคำอธิบายเหตุผล ใช้คำที่เป็นทางการ แต่ละกล่องข้อความ คือ 1 ขั้นตอน

9 ขั้นตอนการ ผลิต แป้งมัน สำปะหลัง ( แบบเดิม ) ออก จาก

10 ขั้นตอนการผลิต แป้งมันสำปะหลัง ( แบบใหม่ )

11 CASE STUDY : การผลิตปลา กระป๋อง บันทึกกระบวนการผลิตของ  กระป๋อง  ซอสมะเขือเทศ  ปลากระป๋อง จากนั้นบันทึกแผนภูมิกระบวนการผลิตของ การผลิตกระป๋อง การผลิตน้ำมะเขือเทศ เข้มข้น และการผลิตปลากระป๋อง

12 ก่อนจะบันทึกกระบวนการ ต้องรู้ส่วนประกอบทั้งหมด  กระป๋อง 1 ใบ มีส่วนประกอบคือ  ตัวกระป๋อง  ฝาด้านบน  ฝาด้านล่าง ต้องเข้าใจกระบวนการผลิตทั้งระบบ

13 ส่วนประกอบกระป๋อง 1. ฝาบน ( ฝา เปิดง่าย ) 2. ตัว กระป๋อง 3. ฝา ล่าง

14 แผ่นโลหะ เคลือบดีบุก ชุบแลคเกอร์ ตีฉลาก ตัดขนาดตามที่ ต้องการ ม้วนโลหะและใช้กาว ติด ประกอบฝาบน ตรวจสอบคุณภาพ ตัวกระป๋อง ฝาด้านบน

15 แผ่นโลหะ ตัดให้ได้ ขนาด กดทับให้นูน เป็นชั้น ตรวจสอบ คุณภาพ ฝาด้านล่างกระป๋อง

16 รวมกับฝา ด้านล่าง จัดเรียงและ บรรจุหีบห่อ เก็บไว้เพื่อรอ การจัดส่ง ตัวกระป๋อง ฝา ด้านล่าง

17 กระบวนการผลิตกระป๋อง แผ่นโลหะ เคลือบดีบุก ชุบแลคเกอร์ ตีฉลาก ตัดขนาด ตามที่ต้องการ ม้วนโลหะและ ใช้กาวติด ประกอบฝา บน ตรวจสอบ คุณภาพ แผ่นโลหะ ตัดให้ได้ขนาด กดทับให้นูน เป็นชั้น ตรวจสอบ คุณภาพ รวมกับกระป๋อง ล่าง จัดเรียงและบรรจุ หีบห่อ เก็บไว้เพื่อรอการ จัดส่ง ตัว กระป๋อง ฝาด้านบน ฝาด้านล่าง


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 10 PROCESS CHART-PRODUCT ANALYSIS By Kanchala Sudtachat 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google