งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 October 1. Information and Communication Technology 310101 Lab 8 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 October 1. Information and Communication Technology 310101 Lab 8 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 1

2 Information and Communication Technology 310101 Lab 8 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail: wichai@buu.ac.th http://seashore.buu.ac.th/~wichai Electronic Mail

3 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 3 โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)  โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการรับส่งจดหมายผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์  สะดวกและรวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่ม  รับส่งข่าวสารได้ทั้งแบบตัวอักษร ภาพ และเสียง ทําให้การ ติดต่อสื่อสารไม่มีขีดจํากัด  เป็นระบบที่ได้รับความนิยมในการ ใช้บริการสูงในเครือข่ายปัจจุบัน

4 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 4 แนวความคิดพื้นฐานของ E-mail  Email เป็นการติดต่อสื่อสาร แบบ Asynchronous  ข้อมูลในจดหมายจะถูกส่งไปยัง Server และจะถูกเก็บไว้ จนกระทั่งถูกเรียกใช้  ข้อมูลในจดหมายอาจจะใช้เวลา เล็กน้อยก่อนที่จะถูกส่งถึง

5 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 5 E-mail Address  รูปแบบทั่วไปของ e-mail address user@domain_name เช่น wichai@buu.ac.th  ในบางครั้งอาจจะอยู่ในรูปแบบ user@computer_name.domain_ name เช่น nipa@angsila.cs.buu.ac.th

6 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 6 ขั้นตอนการทำงานของ e-mail Tony’s MUA SMTP.micro.com Nipon’s MUA The Internet imss.buu.ac.th To: nipon@buu.ac.th From: tony@micro.com Dear Nipon,… To: nipon@buu.ac.th From: tony@micro.com Dear Nipon,… To: nipon@buu.ac.th From: tony@micro.com Dear Nipon,…

7 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 7 การทํางานพื้นฐานของไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  การพิมพ์จดหมาย การส่ง จดหมาย  การอ่านจดหมาย  การรายงาน  การจัดการกับจดหมายที่อ่าน แล้ว ตอบ ส่งต่อ ลบทิ้ง แยกเก็บ  จัดเก็บที่อยู่ เรียกใช้

8 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 8 การส่งจดหมาย  ถึง (To) พิมพ์ e-mail address ของบุคคลที่ ต้องการส่งจดหมายไปถึง  สำเนาถึง (Cc) พิมพ์ e-mail address ของ ผู้รับคนอื่นที่ต้องการส่งสําเนาจดหมายไปถึง  ซ่อนสำเนาถึง (Bcc) พิมพ์ e-mail address ของผู้รับคนอื่นที่ต้องการส่งสําเนาจดหมาย ไปถึง ข้อแตกต่าง ผู้รับจดหมาย ( เจ้าของ e- mail address ในส่วนของ ถึง ) จะไม่ทราบ ว่าจดหมายที่ได้ตนรับนั้น ถูกทําสําเนาส่งไป ถึงผู้อื่นด้วยหรือไม่

9 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 9 ตัวอย่างการส่งจดหมาย อ. กฤษณะ (ckrisana@yahoo.com) เป็นผู้ส่ง อ. กฤษณะ (ckrisana@gmail.com) เป็นผู้รับ อ. สุวรรณา (rsuwanna@buu.ac.th) เป็นผู้รับ อ. เบญจภรณ์ (benchapornj@yahoo.com) เป็นผู้รับ To: Cc: Bcc:

10 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 10 การตอบจดหมาย  ตอบจดหมายไปยังผู้ส่งเพียงคนเดียว  ตอบจดหมายไปยังทุกคนที่มีรายชื่อ อยู่ในช่อง ถึง (To:) และ สำเนาถึง (Cc:) Yahoo mail Buu web mail

11 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 11 ข้อดีของ E-mail  เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  สามารถกระจายข้อมูลในจดหมายไปยัง ผู้อ่านหลายๆ คนได้  ส่งต่อข้อมูลในจดหมายไปยังผู้อื่นได้ง่าย  สามารถส่งข้อมูลในจดหมายได้รวดเร็วมาก แม้ว่าจะอยู่ไกลออกไป  สามารถแนบแฟ้มข้อมูลไปกับข้อความใน จดหมายได้  ไม่ต้องติดแสตมป์ ใส่ซองหรือไปที่ทำการ ไปรษณีย์

12 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 12 ข้อเสียของ E-mail  มีจดหมายที่ต้องรับส่งมาก ขึ้น  ได้รับจดหมายที่ไม่พึง ประสงค์ (Junk mail หรือ Spam mail) มากขึ้น

13 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 13 โปรแกรมรับส่ง E-mail  ระบบปฏิบัติการ unix mail, mailx และ pine  ระบบปฏิบัติการ windows Eudora, Microsoft Exchange, Microsoft Internet Mail และ Microsoft Outlook Web application (Webmail)

14 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 14 ประเภทของการใช้บริการรับส่ง E- mail  ใช้บริการจากเครื่องที่ตนเอง เป็นสมาชิก ใช้บริการจากโปรแกรมประเภท POP/IMAP-based  ใช้บริการจาก Web- based E- mail ใช้บริการจาก Free E-mail ใช้บริการจากผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP)

15 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 15 คำแนะนำในการใช้ email  อย่าส่งข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ไปกับ e-mail  อย่าส่งข้อความที่หยาบคาย ก้าวร้าว หรือน่าเบื่อหน่าย  ให้ระมัดระวังอย่าส่งข้อความที่แสดง อารมณ์มากเกินไป  มีคำขึ้นต้นและคำลงชื่อท้ายข้อความ ในจดหมาย  อ่านข้อมูลในจดหมายโดยละเอียด ก่อนส่ง  ควรตอบจดหมายที่สำคัญ

16 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 16 การใช้เครื่องหมายแสดงอารมณ์ :-) smile ;-) wink :) also a smile :-] smirk :-( frown:-} grin 8-) wide-eyed:-o Oh, no! :-D laughing :-X close mouthed

17 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 13 October 1. Information and Communication Technology 310101 Lab 8 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google