งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GDM and Cervical cancer screening Dr.Pramote Srikaew MD. Dip.Thai Broad OB-Gyn Dip.Thai Broad Preventive Medicin (Mental health)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GDM and Cervical cancer screening Dr.Pramote Srikaew MD. Dip.Thai Broad OB-Gyn Dip.Thai Broad Preventive Medicin (Mental health)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GDM and Cervical cancer screening Dr.Pramote Srikaew MD. Dip.Thai Broad OB-Gyn Dip.Thai Broad Preventive Medicin (Mental health)

2 Gestational Diabetes Defined as carbohydrate intolerance of variable severity with onset or first recognition during pregnancy

3 Screening( การคัดกรอง ) แนะนำให้คัดกรองช่วง 24 ถึง 28 wk คัดกรองโดยทำ 50 g oral glucose challenged test คัดกรองได้ผลบวกคือผลน้ำตาลในเลือดที่ 1 ชม. มากกว่าหรือเท่ากับ 140 mg/dl

4 Recommended screening ความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องตรวจ GST ได้แก่ เชื้อชาติที่มีความเสี่ยงต่ำ ประวัติ first-degree relative ไม่เป็นเบาหวาน อายุน้อยกว่า 25 ปี น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ปกติ ไม่มีประวัติ glucose metabolism ที่ผิดปกติ ไม่มีประวัติการตั้งครรภ์ที่ไม่ดี

5 Recommended screening ความเสี่ยงปานกลาง ให้ทำ 50 g GST ที่อายุ ครรภ์ 24-28 wk, ความเสี่ยงปานกลางได้แก่ -woman of hispanic, african, native american, เอเชียใต้ หรือเอเชียตะวันออก ความเสี่ยงสูง น้ำหนักตัวอ้วนมากก่อนตั้งครรภ์ ประวัติครอบครัวมีเบาหวานที่เด่นชัดมาก เคยเป็น GDM ในครรภ์ก่อนหน้านี้ glucosuria ( ตรวจได้น้ำตาลออกมากับ ปัสสาวะ )

6 Recommened for screening High risk ให้ตรวจ GST ทันทีที่ทำได้ ถ้าไม่ได้วินิจฉัย DGM ให้ทำ GST ตอน 24- 28 wk หรือ ทำตอนมีอาการ hyperglycemia( ปาก แห้ง กระหาย น้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย )

7 Diagnostic test 100 g OGTT( oral glucose tolerance test) Techniqe ; NPO then 100g glucose oral, and take BS at 1, 2, 3 hr. ACOG 1994 criteria for diagnosis fasting105 mg% 1 hr.190 mg% 2 hr.165 mg% 3 hr.145 mg%

8 management Diet เป้าหวาย 1) ให้โภชนาการแก่มารดาและทารกให้เพียงพอ 2) ควบคุมระดับน้ำตาลให้เหมาะสม 3) ป้องกันการขาดอาหารและ ketosis ข้อแนะนำการให้ปริมาณ caloric intake ในแต่ละวัน ideal body wt. Caloric intake wt. gain <80-90%36-4028-40 lb 80-120%3025-35lb 120-150%2415-25lb >150%12-1815-25 lb

9 insulin ถ้า FBS > 105 mg% หรือ 2 hr PP for BS>120 ควรให้นอนโรงพยาบาลเพื่อคำนวณขนาดของ insulin ให้ Insulin วันละหนึ่งครั้งก่อนอาหารเช้า ให้ insulin เป็นสูตรผสม Mix( 2/3 intermediat acting insulin and 1/3 short acting insulin)

10 Obstetrical management ในผู้ป่วยที่ได้ insulin therapy ควรตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST) ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ จนคลอด ควรให้คลอดที่ 39 สัปดาห์

11 Postpartum care 50% ของผู้ป่วยจะเป็นโรคเบาหวานภายใน 20 ปี 75 g OGTT at 6-12 wk PP time no DM impair OGTT DM fasting 140 ½, 1,11/2 all 200 1value>200 2 hr 200


ดาวน์โหลด ppt GDM and Cervical cancer screening Dr.Pramote Srikaew MD. Dip.Thai Broad OB-Gyn Dip.Thai Broad Preventive Medicin (Mental health)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google