งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งานระบบงานภายใน งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งานระบบงานภายใน งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งานระบบงานภายใน งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก

2 กระบวนการทำงานในระบบ ITEMS
ปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก การเงิน รับแจ้งเหตุ งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก เป็นขั้นตอนปรับปรุงข้อมูล ที่ต่อเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมาจากการรับแจ้งเหตุ

3 หน้าโปรแกรม

4 งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก
ปรับปรุงข้อมูลในแบบบันทึกการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ปรับปรุงข้อมูลในแบบบันทึกการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น/พื้นฐาน/ระดับสูง ส่งข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว เข้าสู่กระบวนการอนุมัติและจ่ายค่าตอบแทน

5 ข้อกำหนดการใช้งาน ผู้ใช้งานต้องเป็นนักปฏิบัติการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับระบบ ITEMS แล้ว ผู้ใช้งานที่สังกัดหน่วยที่เป็น ศูนย์สั่งการ จะสามารถปรับปรุงแบบบันทึกได้ทุกแบบ ผู้ใช้งานที่สังกัดหน่วยงานอื่น จะสามารถปรับปรุงแบบบันทึกปฏิบัติการ(ผู้ป่วย)ได้เท่านั้น

6 ข้อกำหนดการใช้งาน(ต่อ)
ผู้ใช้งานสังกัดหน่วยงานใดๆ สามารถคลิกส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อรอการอนุมัติได้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ส่งเข้าระบบการเงินไปแล้ว ได้ที่แท็บ “รายงาน” และ “รายการที่ตั้งเบิกไปแล้ว” ใช้เลขบัตรประชาชน เป็นUsername ในระบบ

7 ข้อกำหนดการใช้งาน(ต่อ)
ระบบมีการจำกัดช่วงเวลาใช้งาน ดังนั้นหากผู้ใช้งานเปิดหน้าโปรแกรมค้างไว้โดยไม่ใช้งานเกิน 20 นาที ระบบจะตัดการเชื่อมต่อทันที ผู้ใช้งานจะต้องล็อกอินใหม่อีกครั้งจึงจะใช้งานโปรแกรมได้ดังเดิม

8 เทคนิคการใช้งาน 1. ค้นหาข้อมูลตามช่วงเวลา คลิกเลือก “ทั้งหมด”
ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่ทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ กดปุ่ม “ตกลง”

9 เทคนิคการใช้งาน(ต่อ)
2. ค้นหาข้อมูลจากเลขปฏิบัติการ คลิกเลือก “ค้นจากเลขปฏิบัติการ” ใส่เลขปฏิบัติการในช่อง ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาดว่าจะเป็นช่วงของวันที่บันทึกข้อมูล กดปุ่ม “ตกลง”

10 เทคนิคการใช้งาน(ต่อ)
3. ค้นหาข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติการ คลิกเลือก “ค้นข้อมูลจาก” เลือกคำว่า “หน่วยปฏิบัติการ” เลือกชื่อหน่วยปฏิบัติการ ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาดว่าจะเป็นช่วงของวันที่บันทึกข้อมูล กดปุ่ม “ตกลง”

11 เทคนิคการใช้งาน(ต่อ)
4. ค้นหาข้อมูลจากยานพาหนะ คลิกเลือก “ค้นข้อมูลจาก” เลือกคำว่า “ยานพาหนะ” เลือกชื่อยานพาหนะ(ทีมปฏิบัติการ) ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาดว่าจะเป็นช่วงของวันที่บันทึกข้อมูล กดปุ่ม “ตกลง”

12 เทคนิคการใช้งาน(ต่อ)
5. ค้นหาข้อมูลจากโรงพยาบาลนำส่ง คลิกเลือก “ค้นข้อมูลจาก” เลือกคำว่า “โรงพยาบาลนำส่ง” เลือกชื่อโรงพยาบาลนำส่ง ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาดว่าจะเป็นช่วงของวันที่บันทึกข้อมูล กดปุ่ม “ตกลง”

13 เทคนิคการใช้งาน(ต่อ)
6.ค้นหาข้อมูลจากระดับปฏิบัติการ คลิกเลือก “ค้นข้อมูลจาก” เลือกคำว่า “ระดับ” เลือกระดับปฏิบัติการ ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาดว่าจะเป็นช่วงของวันที่บันทึกข้อมูล กดปุ่ม “ตกลง”

14 การคำนวณค่าตอบแทนที่หน้าโปรแกรม
ข้อมูลที่นำมาคำนวณค่าตอบแทน มาจาก 2 ส่วนคือ จากส่วนของแบบบันทึกสั่งการ และแบบบันทึกปฏิบัติการ สีของจำนวนเงินที่ช่อง “ค่าตอบแทน” แสดงเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง หมายถึง ยังได้ค่าตอบแทนไม่เต็มเพดานการจ่ายของระดับปฏิบัติการ สีเหลือง หมายถึง ยังได้ค่าตอบแทนไม่เต็ม แม้จะมีการปรับปรุงข้อมูลไปแล้ว สีเขียว หมายถึง ได้ค่าตอบแทนเต็มจำนวน สีดำ หมายถึง ไม่สามารถคิดค่าตอบแทนได้ เนื่องจากไม่ได้เลือกทีมปฏิบัติการ

15 การคำนวณค่าตอบแทนที่หน้าโปรแกรม(ต่อ)
ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ โดยคลิกที่คำว่า “Edit” เมื่อมีการบันทึกหลังปรับปรุงข้อมูล จะมีการคำนวณค่าตอบแทนใหม่ทุกครั้ง ช่อง “ผู้รับรอง” เป็นชื่อของผู้รับรองแบบบันทึกสั่งการ หากไม่มีชื่อแสดงว่าแบบบันทึกนั้นยังไม่สมบูรณ์ เมื่อคลิกที่ช่อง checkbox แล้วกดปุ่ม “ส่งเข้าระบบเพื่อรอการอนุมัติ” รายการที่เลือกจะถูกย้ายไปแสดงผลที่ระบบงานการเงิน และไม่แสดงผลที่หน้าโปรแกรมนี้อีก ถือว่าเป็นการปิดเคสปฏิบัติการนั้นๆ

16 การคำนวณค่าตอบแทนที่หน้าโปรแกรม 1. ส่วนของแบบบันทึกสั่งการ
การคำนวณค่าตอบแทนที่หน้าโปรแกรม 1. ส่วนของแบบบันทึกสั่งการ ข้อมูลตั้งต้นของการคิดค่าตอบแทนในแบบบันทึกสั่งการ ส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงเองได้ ได้แก่ - ชุดปฏิบัติการ - ระดับ - การปฏิบัติการ

17 การคำนวณค่าตอบแทนที่หน้าโปรแกรม 2. ส่วนของแบบบันทึกปฏิบัติการ
การคำนวณค่าตอบแทนที่หน้าโปรแกรม 2. ส่วนของแบบบันทึกปฏิบัติการ ข้อมูลที่ใช้ในการคิดค่าตอบแทนในแบบบันทึกปฏิบัติการ ส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงเองได้ ได้แก่ - ชื่อผู้ป่วย - โรงพยาบาลนำส่ง - เลข HN - ผลการรักษา

18 ข้อมูล VS. อัตราค่าตอบแทน

19 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งานระบบงานภายใน งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google