งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับแจ้งเหตุ ปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิกการเงิน งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก เป็นขั้นตอนปรับปรุงข้อมูล ที่ ต่อเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับแจ้งเหตุ ปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิกการเงิน งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก เป็นขั้นตอนปรับปรุงข้อมูล ที่ ต่อเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รับแจ้งเหตุ ปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิกการเงิน งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก เป็นขั้นตอนปรับปรุงข้อมูล ที่ ต่อเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมา จากการรับแจ้งเหตุ

3

4  ปรับปรุงข้อมูลในแบบ บันทึกการรับแจ้งเหตุ และสั่งการ  ปรับปรุงข้อมูลในแบบ บันทึกการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติการ ฉุกเฉินเบื้องต้น / พื้นฐาน / ระดับสูง  ส่งข้อมูลที่ปรับปรุง แล้ว เข้าสู่กระบวนการ อนุมัติและจ่าย ค่าตอบแทน

5  ผู้ใช้งานต้องเป็นนัก ปฏิบัติการ ที่ได้ขึ้น ทะเบียนไว้กับระบบ ITEMS แล้ว  ผู้ใช้งานที่สังกัด หน่วยที่เป็น ศูนย์สั่งการ จะ สามารถปรับปรุงแบบ บันทึกได้ทุกแบบ  ผู้ใช้งานที่สังกัด หน่วยงานอื่น จะสามารถปรับปรุง แบบบันทึกปฏิบัติการ ( ผู้ป่วย ) ได้เท่านั้น

6  ผู้ใช้งานสังกัด หน่วยงานใดๆ สามารถคลิกส่ง ข้อมูลเข้าระบบเพื่อ รอการอนุมัติได้  ผู้ใช้งานสามารถ ตรวจสอบข้อมูลที่ ส่งเข้าระบบ การเงินไปแล้ว ได้ ที่แท็บ “ รายงาน ” และ “ รายการที่ตั้ง เบิกไปแล้ว ”  ใช้เลขบัตร ประชาชน เป็น Username ในระบบ

7  ระบบมีการจำกัด ช่วงเวลาใช้งาน ดังนั้นหากผู้ใช้งาน เปิดหน้าโปรแกรม ค้างไว้โดยไม่ใช้ งานเกิน 20 นาที ระบบจะตัดการ เชื่อมต่อทันที ผู้ใช้งานจะต้อง ล็อกอินใหม่อีกครั้ง จึงจะใช้งาน โปรแกรมได้ดังเดิม

8 1. ค้นหาข้อมูลตาม ช่วงเวลา  คลิกเลือก “ ทั้งหมด ”  ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่ทำ การบันทึกข้อมูลเข้า ระบบ  กดปุ่ม “ ตกลง ”

9 2. ค้นหาข้อมูลจาก เลขปฏิบัติการ  คลิกเลือก “ ค้นจาก เลขปฏิบัติการ ”  ใส่เลขปฏิบัติการใน ช่อง  ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาด ว่าจะเป็นช่วงของวันที่ บันทึกข้อมูล  กดปุ่ม “ ตกลง ”

10 3. ค้นหาข้อมูลจาก หน่วยปฏิบัติการ  คลิกเลือก “ ค้นข้อมูล จาก ”  เลือกคำว่า “ หน่วย ปฏิบัติการ ”  เลือกชื่อหน่วย ปฏิบัติการ  ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาด ว่าจะเป็นช่วงของวันที่ บันทึกข้อมูล  กดปุ่ม “ ตกลง ”

11 4. ค้นหาข้อมูลจาก ยานพาหนะ  คลิกเลือก “ ค้นข้อมูล จาก ”  เลือกคำว่า “ ยานพาหนะ ”  เลือกชื่อยานพาหนะ ( ทีมปฏิบัติการ )  ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาด ว่าจะเป็นช่วงของวันที่ บันทึกข้อมูล  กดปุ่ม “ ตกลง ”

12 5. ค้นหาข้อมูลจาก โรงพยาบาลนำส่ง  คลิกเลือก “ ค้นข้อมูล จาก ”  เลือกคำว่า “ โรงพยาบาลนำส่ง ”  เลือกชื่อโรงพยาบาล นำส่ง  ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาด ว่าจะเป็นช่วงของวันที่ บันทึกข้อมูล  กดปุ่ม “ ตกลง ”

13 6. ค้นหาข้อมูลจาก ระดับปฏิบัติการ  คลิกเลือก “ ค้นข้อมูล จาก ”  เลือกคำว่า “ ระดับ ”  เลือกระดับปฏิบัติการ  ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาด ว่าจะเป็นช่วงของวันที่ บันทึกข้อมูล  กดปุ่ม “ ตกลง ”

14  ข้อมูลที่นำมาคำนวณค่าตอบแทน มาจาก 2 ส่วนคือ จากส่วนของแบบบันทึกสั่งการ และ แบบบันทึกปฏิบัติการ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีดำ  สีของจำนวนเงินที่ช่อง “ ค่าตอบแทน ” แสดงเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง หมายถึง ยังได้ค่าตอบแทนไม่เต็ม เพดานการจ่ายของระดับปฏิบัติการ สีเหลือง หมายถึง ยังได้ค่าตอบแทนไม่เต็ม แม้จะมีการปรับปรุงข้อมูลไปแล้ว สีเขียว หมายถึง ได้ค่าตอบแทนเต็มจำนวน สีดำ หมายถึง ไม่สามารถคิดค่าตอบแทน ได้ เนื่องจากไม่ได้เลือกทีมปฏิบัติการ

15  ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ โดย คลิกที่คำว่า “Edit” เมื่อมีการบันทึกหลังปรับปรุงข้อมูล จะมีการ คำนวณค่าตอบแทนใหม่ทุกครั้ง  ช่อง “ ผู้รับรอง ” เป็นชื่อของผู้รับรองแบบ บันทึกสั่งการ หากไม่มีชื่อแสดงว่าแบบ บันทึกนั้นยังไม่สมบูรณ์  เมื่อคลิกที่ช่อง checkbox แล้วกดปุ่ม “ ส่งเข้า ระบบเพื่อรอการอนุมัติ ” รายการที่เลือกจะ ถูกย้ายไปแสดงผลที่ระบบงานการเงิน และ ไม่แสดงผลที่หน้าโปรแกรมนี้อีก ถือว่าเป็น การปิดเคสปฏิบัติการนั้นๆ

16  ข้อมูลตั้งต้นของ การคิดค่าตอบแทน ในแบบบันทึกสั่ง การ ส่วนที่ผู้ใช้งาน สามารถปรับปรุง เองได้ ได้แก่ - ชุดปฏิบัติการ - ระดับ - การปฏิบัติการ

17  ข้อมูลที่ใช้ในการ คิดค่าตอบแทนใน แบบบันทึก ปฏิบัติการ ส่วนที่ผู้ใช้งาน สามารถปรับปรุง เองได้ ได้แก่ - ชื่อผู้ป่วย - โรงพยาบาลนำส่ง - เลข HN - ผลการรักษา

18

19


ดาวน์โหลด ppt รับแจ้งเหตุ ปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิกการเงิน งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก เป็นขั้นตอนปรับปรุงข้อมูล ที่ ต่อเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google