งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดีเอ็นเอและเทคโนโลยีชีวภาพ ดร. บุญญานาถ นาถวงษ์ หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดีเอ็นเอและเทคโนโลยีชีวภาพ ดร. บุญญานาถ นาถวงษ์ หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดีเอ็นเอและเทคโนโลยีชีวภาพ ดร. บุญญานาถ นาถวงษ์ หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ดีเอ็นเอ (DNA) กรดนิวคลีอิค DideoxyriboNucleic Acid เป็นสายคู่ (double strand) สายคู่บิดเป็นเกลียว วนทางขวา (helix) double helix

3 ดีเอ็นเอ (DNA) ระหว่างสายคู่ มี ขั้นบันไดที่เกิด จากการที่นิวคลีโอ ไทด์ มาจับ คู่กัน นิวคลีโอไทด์ มี 4 ชนิด คือ อะดีนีน (Adenosine - A) ไซธีดีน (Cytidine - C) ไธทิมีน (Thymidine - T) กัวนีน (Guanosine - G)

4 นิวคลีโอไทด์ จะมาจับคู่กัน ทำให้เกิดเป็นขั้นบันได ในสายดีเอ็นเอ ที่สำคัญ มันจับกันอย่างมีแบบแผนด้วยนะเนี่ย A จับกับ T ส่วน C ก็จับกับ G ทึ่ง เพนกวิน ทึ่งมากๆ …...

5

6

7 ดีเอ็นเอ (DNA) รหัสชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมทั้งตัวเราด้วย รหัสชีวิต หรือ รหัสพันธุกรรม (genetic code) เกิดจากการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์ ดีเอ็นเอ สามารถจำลองตัวเองได้ เพื่อเพิ่มจำนวน และส่งถ่ายไปให้ลูกหลาน

8 รหัสพันธุกรรม การก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิต จะต้องมีการถอดและแปลรหัส พันธุกรรมออกมา ในรูปของโปรตีน โปรตีน ที่ได้จากการแปลรหัส จะเป็นจักรกลสำคัญ ในการสร้างสารจำเป็นอย่างอื่น ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เป็นต้น

9 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern Biotechnology) พันธุวิศวกรรม ดีเอ็นเอเทคโนโลยี

10 ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ การเกษตร พืช สัตว์ อุตสาหกรรม

11 ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ : อินซูลิน รักษาโรคเบาหวาน ยาปฏิชีวนะ แอสไพริน ยารักษาโรคอีกมากมาย

12 ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม : อาหาร ขนม นม ช็อกโกแลต ผงซักฟอก ฯลฯ

13 ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม : อาหาร ขนม นม ช็อกโกแลต สุรา ผงซักฟอก ฯลฯ

14 ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม : อาหาร ขนม นม ช็อกโกแลต ผงซักฟอก ฯลฯ

15 ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม : อาหาร ขนม นม ช็อกโกแลต ผงซักฟอก ฯลฯ

16 ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร : พืช สัตว์

17 ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร : Bacillus thuringiensis (Bt)

18 ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร : Bacillus thuringiensis (Bt)

19

20


ดาวน์โหลด ppt ดีเอ็นเอและเทคโนโลยีชีวภาพ ดร. บุญญานาถ นาถวงษ์ หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google