งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับ 1 : ห้องบรรยาย MD5( โดมหลังเต่า ) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 MD หน่วยงาน : โสตฯ ประเภทของสถานที่ : ห้องบรรยาย ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับ 1 : ห้องบรรยาย MD5( โดมหลังเต่า ) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 MD หน่วยงาน : โสตฯ ประเภทของสถานที่ : ห้องบรรยาย ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับ 1 : ห้องบรรยาย MD5( โดมหลังเต่า ) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 MD หน่วยงาน : โสตฯ ประเภทของสถานที่ : ห้องบรรยาย ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร จำนวน ผู้ใช้งาน : 150 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 50 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้า ดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

2 ลำดับ 2 : ห้องบรรยาย MD5( โดมหลังเต่า ) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 MD หน่วยงาน : โสตฯ ประเภทของสถานที่ : ห้องบรรยาย ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร จำนวน ผู้ใช้งาน : 150 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 40 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้า ดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

3 ลำดับ 3 : ทางเดินหน้าห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 MD หน่วยงาน : โสตฯ ประเภทของสถานที่ : โถงทางเดิน ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 30 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 20 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้า ดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

4 ลำดับ 4 : ภาควิชานิติเวช ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 MD หน่วยงาน : นิติเวช ประเภทของสถานที่ : สำนักงาน ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 20 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 5 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

5 ลำดับ 11 : ทางเดินหน้าห้องชันสูตรพลิกศพ ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 MD หน่วยงาน : นิติเวช ประเภทของสถานที่ : ห้องเรียน ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร จำนวน ผู้ใช้งาน : 50 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 40 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

6 ลำดับ 5 : ห้อง Lab Computer ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 3 MD หน่วยงาน : ปรสิตฯ ประเภทของสถานที่ : บรรยาย ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 100 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 50 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

7 ลำดับ 6 : ห้อง Lab Computer ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 3 MD หน่วยงาน : ปรสิตฯ ประเภทของสถานที่ : บรรยาย ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 100 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 50 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

8 ลำดับ 7 : ทางเดินหน้าห้องประชุม ศ. นพ. ยงยุทร ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 4 MD หน่วยงาน : นิติเวช ประเภทของสถานที่ : สำนักงาน ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 30 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 10 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้า ดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

9 ลำดับ 8 : ทางเดินหน้าห้อง HPLC ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 4 MD หน่วยงาน : นิติเวช ประเภทของสถานที่ : สำนักงาน ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 30 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 20 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

10 ลำดับ 9 : ทางเดินหน้าห้อง อ. อติพร แซ่อั้ง ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 5 MD หน่วยงาน : ปรสิตฯ ประเภทของสถานที่ : สำนักงาน ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร จำนวน ผู้ใช้งาน : 30 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 30 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

11 ลำดับ 10 : ทางเดินหน้าห้องปฏิบัติการ com3 ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 5 MD หน่วยงาน : ปรสิตฯ ประเภทของสถานที่ : สำนักงาน ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร จำนวน ผู้ใช้งาน : 30 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 5 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605 สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP


ดาวน์โหลด ppt ลำดับ 1 : ห้องบรรยาย MD5( โดมหลังเต่า ) ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 MD หน่วยงาน : โสตฯ ประเภทของสถานที่ : ห้องบรรยาย ผู้ที่ใช้งาน : นศ.+ บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google