งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การจับแมลง -สวิงจับแมลง(Sweep nets) -เครื่องดูดแมลง(Aspirators)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การจับแมลง -สวิงจับแมลง(Sweep nets) -เครื่องดูดแมลง(Aspirators)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การเก็บรักษาตัวอย่างแมลง (Collecting and Preserving Insects)
1. การจับแมลง -สวิงจับแมลง(Sweep nets) -เครื่องดูดแมลง(Aspirators) -กับดักแมลง(Traps) -กรวยแบบเบอร์ลิส(Berlese type funnel) -บีตติ้งเน็ต(Beating net) 3.\ 3. การเก็บแมลง 3.1 การเก็บแห้ง -การจัดแมลง -ป้ายบันทึกแมลง -การทำให้แมลงอ่อนตัว -การเก็บแห้งตัวหนอน 3.2 การดองในน้ำยา 3.3 การทำสไลด์ 2. การฆ่าแมลง -ใช้ขวดฆ่าแมลง

2 Sweep net Killing bottle Aspirator Dip net Beating tray

3 สวิงจับแมลง ลักษณะเป็นถุงผ้ากรวยขนาดใหญ่มีด้ามถือ
ขนาดลวดทำขอบประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 เซนติเมตร ขดเป็นวงเส้นผ่าศูนย์กลาง 30-35เซนติเมตร ถุงผ้าที่ใช้ควรมีลักษณะโปร่ง เนื้อละเอียด ความลึกถุงประมาณ เซนติเมตร ด้ามถือควรมีลักษณะเบา กลม ยาวประมาณ 100 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร วิธีการใช้จับแมลง โฉบแล้วสบัดถุงให้พับปิดเพื่อมิให้แมลงลอดออกได้ Sweep net

4 เครื่องดูดแมลง ประกอบด้วยขวด หลอดทดลอง หรือท่อแก้ว ที่จุกอุดมีรู 2 รู
รูหนึ่งใช้สอดท่อแก้วหรือท่อยาง สำหรับดูด ฉะนั้นปลายด้านหนึ่งต้องด้วยผ้าหรือตะแกรง ส่วนอีกรูใช้เป็นทางเข้า จะสอดด้วยท่อแก้วหรือท่อยางขนาดยาว ใช้กับแมลงที่มีขนาดเล็ก เช่น เพลี้ยจักจั่น แมลงวันขนาดเล็ก Aspirator

5 กับดักแมลง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนกับดัก ตัวล่อ และส่วนที่ทำให้แมลงติดกับดัก ตัวล่อมีหลายประเภท เช่น แสง เหยื่อ และสารเคมี ส่วนที่ทำให้แมลงติดกับ เช่น สารเหนียว สารฆ่าแมลง มีหลักการคือ ใช้ตัวล่อไว้ตรงกลางที่ล้อมรอบด้วยแก้ว หรือโลหะที่ล้อมรอบเครื่องล่อ และตกลงไปในกรวยหรือขวดฆ่าแมลง

6 Trapping ground-dwelling insects
Funnel trap Light trapping Sugar trap Trapping ground-dwelling insects

7 การฆ่าแมลง ใช้ขวดฆ่าแมลง โดยใช้สารฆ่าแมลงแบ่งได้ 2 ชนิด คือ
โปแตสเซี่ยมไซยาไนด์ (Potassium cyanide) เอททิลอาซีเตต (Ethyl acetate) Killing bottle

8 การเก็บแมลง มี 2 ประเภท คือ การเก็บแบบชั่วคราว และถาวร
การเก็บแบบถาวรมี 3 ประเภท คือ การเก็บแห้ง การดองในน้ำยา และการทำสไลด์

9 การเก็บแห้ง เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด โดยใช้เข็มปักแมลงทางสันหลังทะลุด้านล่าง โดยหัวเข็มหมุดอยู่ห่างจากตัวแมลง 1 เซนติเมตร การจัดแมลง แมลงขนาดใหญ่ให้กางปีกออกให้ขอบล่างปีกคู่แรกตั้งฉากลำตัว แมลงขนาดเล็ก ให้ใช้สามเหลี่ยม ความสูง 8-10 มิลลิเมตร ความกว้าง 3-4 มิลลิเมตร ป้ายบันทึกแมลง บอกสถานที่เก็บแมลง วันที่ และชื่อผู้เก็บ ทำให้แมลงอ่อนตัว ใช้โหลชื้นบรรจุทรายเปียกผสมกรดคาร์โบลิค ประมาณ 1-2 วัน เก็บแห้งตัวหนอน ฆ่าหนอนในน้ำเดือด ตัดปลายรีดเอาของเหลวออก และเป่าตัวหนอน

10 การดองในน้ำยา น้ำยาที่นิยมที่สุดคือ เอทิลแอลกอฮอล์ 70-75% เพื่อป้องกันสีซีด และรูปร่างเปลี่ยนแปลง ควรทำการฆ่าตัวอ่อนก่อนดองด้วย น้ำเดือด น้ำยา K.A.A.D. น้ำยา X.A หรือ น้ำยา Kahle แล้วนำมาดองด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 70-75% มีผู้นิยมผสม glycerine ลงไป 10% เพื่อช่วยรักษาความชื้นและป้องกันแมลงหัก เปราะ

11 การทำสไลด์ ใช้กับแมลงที่มีลำตัวอ่อน หรือมีขนาดเล็ก การทำสไลด์ ต้องเอาของที่อยู่ในลำตัวออกให้หมด จัดวางลงสไลด์ซึ่งหยดน้ำยาฮอยเออร์ หรือแคนาดา บาลซัม หรือ กัมอาราบิค ปิดด้วยแผ่นสไลด์

12 Collecting equipment A field collecting kit

13 Construction of a sweeping net: A, Steet wire loop; B, pattern for cutting net bag;C, top of
net sewed to canvas band that is fitted over wire loop; D, end of net handle showing grooves and holes into which arms of wire loop fit; E, completed net with wooden handle.

14 Killing jars; A, for use with liquid killing agent;
B, for use with solid killing agent.

15 Aspirators; A, sucking-type; B, blowing-type

16 Sweeping separator

17 Berlese or Tullgren Funnel

18 Traps Traps Malaise trap

19 Simple pitfall trap covered with screening and provided with hanging bait

20 Cereal dish trap

21 Emergence traps and rearing cages

22 New Jersey Trap

23 Wilkinson Trap

24 Baits,Lures, and other attractants
Manitoba Trap

25 Lepidoptera temporarily in paper and in glassine envelope

26 Mounting Specimens Commonly used specimen mounting tools include a pinning block, forceps, pins, points, glue, and scissors

27 Diagram showing proper pin placement for mounting various types of insects A & B) grasshopper, C)true bug, D) bee, E) beetle, F) butterfly, G) moth

28 Proper specimen placement on the pin.
A) Correct height and postion. B) Specimen too low on pin. C) Specimen improperly tilted on pin. Mosquito pinned with minuten to block of cork on pin. B) Correct positioning of point and labels on pin. C) Attachment of card point to right side of specimen.

29 Cross-section of a typical spreading board
A typical spreading board for Lepidoptera

30 Typical materials used in slide making
Slide-mounted specimens. The bottom specimen is mounted in Hoyer's medium and has been ringed to prevent dessication.


ดาวน์โหลด ppt 1. การจับแมลง -สวิงจับแมลง(Sweep nets) -เครื่องดูดแมลง(Aspirators)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google