งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
การรีดเก็บน้ำเชื้อ จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

2 การรีดเก็บน้ำเชื้อ คุณสมบัติโคนมที่จะทำการรีดเก็บน้ำเชื้อ 1.พันธุ์ประวัติดี 2.สายพันธุ์แน่นอน 3.ผ่าน Progeny test 4.อายุมากกว่า 1 ปี 6 เดือน

3 วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อ
มีหลายวิธี แต่ที่นิยมมี 2 วิธี คือ 1.รีดเก็บโดยใช้โยนีเทียม (AV,Artificial Vagina) 2.รีดเก็บโดยใช้ไฟฟ้า (Electro-ejeculator)

4 การรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้โยนีเทียม (AV)
1.ท่อทรงกระบอกยาวประมาณ 40 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-7 ซม. มีวาล์วสำหรับเติมน้ำและอากาศ

5 2.ยางกรุด้านใน 3.กรวยยางรองรับน้ำเชื้อ

6 4.หลอดแก้วรองรับน้ำเชื้อ
5.ถุงหุ้มป้องกันแสง

7

8 วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้โยนีเทียม (AV)
1.ทำการเตรียมตัวล่อ (Teaser) ซึ่งอาจเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย หรืออาจเป็นหุ่น (Dummy) ก็ได้ จากนั้นทำความสะอาดบั้นท้ายตัวล่อ

9 2.ทำความสะอาดอวัยวะเพศพ่อโคที่จะรีดน้ำเชื้อ

10 3.ตัดขนที่งอกยาวบริเวณปลายหนังหุ้มลึงก์ของพ่อพันธุ์ออก

11 4.พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณหนังหุ้มลึงก์ของพ่อพันธุ์

12 5. AV ควรสะอาดผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อโรคแล้ว

13 6.เติมน้ำอุ่นและอากาศลงใน AV เพื่อให้ AV ตึงตัว และอุ่นคล้ายอวัยวะเพศเมีย
7.ทาสารหล่อลื่นที่ยางด้านในของ AV เช่น K-Y Jelly 8.คลุมกรวยเก็บน้ำเชื้อและหลอดแก้วเก็บน้ำเชื้อด้วยถุงหุ้มป้องกันแสง 9.จูงพ่อพันธุ์ออกจากคอกเพื่อทำการรีดน้ำเชื้อ

14 10.ถ้าผู้ทำการรีดถือ AV ด้วยมือขวา ควรรีดทางขวาของพ่อวัว ถ้าผู้ทำการรีดถือ AV ด้วยมือซ้ายควรรีดทางซ้ายของพ่อวัว

15 11.ทำให้พ่อโคเกิดความกำหนัดมากที่สุด โดยดึงลงจากตัวล่อ ครั้งก่อน เพื่อให้น้ำเชื้อที่ได้มีคุณภาพที่สุด 12.ขณะที่พ่อโคปีนทับตัวล่อ ให้ผู้ทำการรีด จับที่โคน Penis ของพ่อโค แล้วเบี่ยงให้ปลายมาสวมกับ AV 13.พ่อโคจะกระแทกอย่างแรงและหลั่งน้ำเชื้อออกมา 14.ถอด AV จาก Penis ของพ่อโค เมื่อพ่อโคลงจากตัวล่อแล้ว

16 การรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้ไฟฟ้า (Electro - ejaculator)
1.แท่ง Electrode 2.ไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักดิ์ 0-30 โวลต์ กระแสไฟ แอมแปร์

17

18 วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้ไฟฟ้า
1.นำพ่อโคที่จะรีดน้ำเชื้อเข้าซอง 2.ทำความสะอาดอวัยวะเพศพ่อโคที่จะรีดน้ำเชื้อ 3.ล้วงอุจจาระออกจากทวารหนักของพ่อโค 4. ทาสารหล่อลื่นที่แท่ง electrode

19 5.สอดแท่ง electrode เข้าไปในทวารหนักของพ่อโค
6.ทำการปรับศักไฟฟ้าขึ้น -ลง โดยเริ่มจากช้า ๆ ศักน้อย ๆ และเร็วขึ้น พร้อมทั้งค่อย ๆ เพิ่มศักไฟฟ้า ที่สุดพ่อโคจะหลั่งน้ำเชื้อออกมา

20 นำน้ำเชื้อที่รีดได้ไปตรวจคุณภาพ

21 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ขอขอบคุณ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google