งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรีดเก็บน้ำเชื้อ จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรีดเก็บน้ำเชื้อ จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรีดเก็บน้ำเชื้อ จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

2 1.พันธุ์ประวัติดี2.สายพันธุ์แน่นอน 3.ผ่าน Progeny test 4.อายุมากกว่า 1 ปี 6 เดือน การรีดเก็บน้ำเชื้อ คุณสมบัติโคนมที่จะทำการรีดเก็บน้ำเชื้อ

3 1.รีดเก็บโดยใช้ โยนีเทียม (AV,Artificial Vagina) 2.รีดเก็บโดยใช้ ไฟฟ้า (Electro- ejeculator) วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อ มีหลายวิธี แต่ที่นิยมมี 2 วิธี คือ

4 การรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้โยนีเทียม (AV) ส่วนประกอบของ AV 1.ท่อทรงกระบอกยาวประมาณ 40 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-7 ซม. มีวาล์ว สำหรับเติมน้ำและอากาศ

5 2.ยางกรุด้านใน3.กรวยยางรองรับน้ำเชื้อ

6 4.หลอดแก้วรองรับน้ำเชื้อ 5.ถุงหุ้มป้องกันแสง

7

8 วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้โยนีเทียม (AV) 1.ทำการเตรียมตัวล่อ (Teaser) ซึ่งอาจเป็น ตัวผู้หรือตัวเมีย หรืออาจเป็นหุ่น (Dummy) ก็ได้ จากนั้นทำความสะอาดบั้นท้ายตัวล่อ

9 2.ทำความสะอาดอวัยวะเพศพ่อโคที่จะรีด น้ำเชื้อ

10 3.ตัดขนที่งอกยาวบริเวณปลายหนังหุ้มลึงก์ ของพ่อพันธุ์ออก

11 4.พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณหนังหุ้มลึงก์ของ พ่อพันธุ์

12 5. AV ควรสะอาดผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ โรคแล้ว

13 7.ทาสารหล่อลื่นที่ยางด้านในของ AV เช่น K-Y Jelly 8.คลุมกรวยเก็บน้ำเชื้อและหลอดแก้วเก็บ น้ำเชื้อด้วยถุงหุ้มป้องกันแสง 6.เติมน้ำอุ่นและอากาศลงใน AV เพื่อให้ AV ตึงตัว และอุ่นคล้ายอวัยวะเพศเมีย 9.จูงพ่อพันธุ์ออกจากคอกเพื่อทำการรีด น้ำเชื้อ

14 10.ถ้าผู้ทำการรีดถือ AV ด้วยมือขวา ควร รีดทางขวาของพ่อวัว ถ้าผู้ทำการรีดถือ AV ด้วยมือซ้ายควรรีดทางซ้ายของพ่อวัว

15 11.ทำให้พ่อโคเกิดความกำหนัดมากที่สุด โดยดึงลงจากตัวล่อ ครั้งก่อน เพื่อให้น้ำเชื้อที่ได้มีคุณภาพที่สุด 13.พ่อโคจะกระแทกอย่างแรงและหลั่ง น้ำเชื้อออกมา 12.ขณะที่พ่อโคปีนทับตัวล่อ ให้ผู้ทำการ รีด จับที่โคน Penis ของพ่อโค แล้วเบี่ยง ให้ปลายมาสวมกับ AV 14.ถอด AV จาก Penis ของพ่อโค เมื่อพ่อ โคลงจากตัวล่อแล้ว

16 การรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้ไฟฟ้า (Electro - ejaculator) ส่วนประกอบของ Electro -ejaculator 1.แท่ง Electrode 2.ไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักดิ์ 0-30 โวลต์ กระแสไฟ แอมแปร์

17

18 วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้ไฟฟ้า 1.นำพ่อโคที่จะรีดน้ำเชื้อเข้าซอง 2.ทำความสะอาดอวัยวะเพศพ่อโคที่จะรีด น้ำเชื้อ 3.ล้วงอุจจาระออกจากทวารหนักของพ่อ โค 4. ทาสารหล่อลื่นที่แท่ง electrode

19 5.สอดแท่ง electrode เข้าไปในทวาร หนักของพ่อโค 6.ทำการปรับศักไฟฟ้าขึ้น -ลง โดยเริ่ม จากช้า ๆ ศักน้อย ๆ และเร็วขึ้น พร้อมทั้ง ค่อย ๆ เพิ่มศักไฟฟ้า ที่สุดพ่อโคจะหลั่ง น้ำเชื้อออกมา

20 นำน้ำเชื้อที่รีดได้ไปตรวจคุณภาพ

21 ขอขอบคุณ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt การรีดเก็บน้ำเชื้อ จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google