งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรีดเก็บน้ำเชื้อ จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรีดเก็บน้ำเชื้อ จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรีดเก็บน้ำเชื้อ จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

2 1.พันธุ์ประวัติดี2.สายพันธุ์แน่นอน 3.ผ่าน Progeny test 4.อายุมากกว่า 1 ปี 6 เดือน การรีดเก็บน้ำเชื้อ คุณสมบัติโคนมที่จะทำการรีดเก็บน้ำเชื้อ

3 1.รีดเก็บโดยใช้ โยนีเทียม (AV,Artificial Vagina) 2.รีดเก็บโดยใช้ ไฟฟ้า (Electro- ejeculator) วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อ มีหลายวิธี แต่ที่นิยมมี 2 วิธี คือ

4 การรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้โยนีเทียม (AV) ส่วนประกอบของ AV 1.ท่อทรงกระบอกยาวประมาณ 40 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-7 ซม. มีวาล์ว สำหรับเติมน้ำและอากาศ

5 2.ยางกรุด้านใน3.กรวยยางรองรับน้ำเชื้อ

6 4.หลอดแก้วรองรับน้ำเชื้อ 5.ถุงหุ้มป้องกันแสง

7

8 วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้โยนีเทียม (AV) 1.ทำการเตรียมตัวล่อ (Teaser) ซึ่งอาจเป็น ตัวผู้หรือตัวเมีย หรืออาจเป็นหุ่น (Dummy) ก็ได้ จากนั้นทำความสะอาดบั้นท้ายตัวล่อ

9 2.ทำความสะอาดอวัยวะเพศพ่อโคที่จะรีด น้ำเชื้อ

10 3.ตัดขนที่งอกยาวบริเวณปลายหนังหุ้มลึงก์ ของพ่อพันธุ์ออก

11 4.พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณหนังหุ้มลึงก์ของ พ่อพันธุ์

12 5. AV ควรสะอาดผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ โรคแล้ว

13 7.ทาสารหล่อลื่นที่ยางด้านในของ AV เช่น K-Y Jelly 8.คลุมกรวยเก็บน้ำเชื้อและหลอดแก้วเก็บ น้ำเชื้อด้วยถุงหุ้มป้องกันแสง 6.เติมน้ำอุ่นและอากาศลงใน AV เพื่อให้ AV ตึงตัว และอุ่นคล้ายอวัยวะเพศเมีย 9.จูงพ่อพันธุ์ออกจากคอกเพื่อทำการรีด น้ำเชื้อ

14 10.ถ้าผู้ทำการรีดถือ AV ด้วยมือขวา ควร รีดทางขวาของพ่อวัว ถ้าผู้ทำการรีดถือ AV ด้วยมือซ้ายควรรีดทางซ้ายของพ่อวัว

15 11.ทำให้พ่อโคเกิดความกำหนัดมากที่สุด โดยดึงลงจากตัวล่อ 2 - 3 ครั้งก่อน เพื่อให้น้ำเชื้อที่ได้มีคุณภาพที่สุด 13.พ่อโคจะกระแทกอย่างแรงและหลั่ง น้ำเชื้อออกมา 12.ขณะที่พ่อโคปีนทับตัวล่อ ให้ผู้ทำการ รีด จับที่โคน Penis ของพ่อโค แล้วเบี่ยง ให้ปลายมาสวมกับ AV 14.ถอด AV จาก Penis ของพ่อโค เมื่อพ่อ โคลงจากตัวล่อแล้ว

16 การรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้ไฟฟ้า (Electro - ejaculator) ส่วนประกอบของ Electro -ejaculator 1.แท่ง Electrode 2.ไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักดิ์ 0-30 โวลต์ กระแสไฟ 0.5-1 แอมแปร์

17

18 วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้ไฟฟ้า 1.นำพ่อโคที่จะรีดน้ำเชื้อเข้าซอง 2.ทำความสะอาดอวัยวะเพศพ่อโคที่จะรีด น้ำเชื้อ 3.ล้วงอุจจาระออกจากทวารหนักของพ่อ โค 4. ทาสารหล่อลื่นที่แท่ง electrode

19 5.สอดแท่ง electrode เข้าไปในทวาร หนักของพ่อโค 6.ทำการปรับศักไฟฟ้าขึ้น -ลง โดยเริ่ม จากช้า ๆ ศักน้อย ๆ และเร็วขึ้น พร้อมทั้ง ค่อย ๆ เพิ่มศักไฟฟ้า ที่สุดพ่อโคจะหลั่ง น้ำเชื้อออกมา

20 นำน้ำเชื้อที่รีดได้ไปตรวจคุณภาพ

21 ขอขอบคุณ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt การรีดเก็บน้ำเชื้อ จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google