งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลื่นหรรษา ตอนที่ 2 อ. ดิลก อุทะนุต คลื่นหรรษา ตอนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลื่นหรรษา ตอนที่ 2 อ. ดิลก อุทะนุต คลื่นหรรษา ตอนที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลื่นหรรษา ตอนที่ 2 อ. ดิลก อุทะนุต คลื่นหรรษา ตอนที่ 2

2 การสะท้อนของคลื่น ( Reflection of Wave ) การสะท้อนของคลื่น

3 การสะท้อนของคลื่น ( Reflection of Wave ) - การสะท้อนของคลื่น

4 การสะท้อนของคลื่น ( Reflection of Wave ) ความถี่ของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับความถี่ของคลื่นตกกระทบ อัตราเร็ว ความยาวของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับ อัตราเร็ว ความยาวคลื่นตกกระทบเสมอ ถ้าการสะท้อนไม่สูญเสียพลังงาน จะได้อัมพลิจูดของคลื่นสะท้อน มีค่าเท่ากับอัมพลิจูดของคลื่นตกกระทบ - การสะท้อนของคลื่น

5 การสะท้อนของคลื่น แบ่งตามลักษณะของตัวสะท้อนได้ 2 แบบ 1 ตัวสะท้อนมีปลายปิด (Fixed end) การสะท้อนของคลื่นแบ่งตาม ลักษณะของตัวสะท้อนได้ 2 แบบ

6 2 การสะท้อนปลายเปิด (Free end) การสะท้อนของคลื่น แบ่งตามลักษณะของตัวสะท้อนได้ 2 แบบ - การสะท้อนของคลื่นแบ่งตาม ลักษณะของตัวสะท้อนได้ 2 แบบ

7 1 ผิวเส้นตรง การสะท้อนที่รูปทรงแบบต่าง ๆ

8 1 ผิวเส้นตรง การสะท้อนที่รูปทรงแบบต่าง ๆ เมื่อหน้าคลื่นวงกลมกระทบฉากเส้นตรง คลื่นสะท้อนจะมี หน้าคลื่นเป็นวงกลมเช่นกัน โดยมีจุดศูนย์กลางเสมือน (Image) อยู่ทางด้านตรงข้าม - การสะท้อนที่รูปทรงแบบต่าง ๆ

9 2 ผิวโค้งพาราโบลา การสะท้อนที่รูปทรงแบบต่าง ๆ - การสะท้อนที่รูปทรงแบบต่าง ๆ

10 การหักเหของคลื่น Refraction of wave การหักเหของคลื่น

11 การหักเหของคลื่น Refraction of wave การหักเหของคลื่นคือ การที่คลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปสู่ อีกตัวกลางหนึ่ง มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนอัตราเร็วและความยาวคลื่น โดยมีความถี่คงเดิม - การหักเหของคลื่น

12 กรณีที่ 1 การเคลื่อนที่ของคลื่นเชือกผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน การหักเหของคลื่น Refraction of wave - การหักเหของคลื่น

13 กรณีที่ 2 คลื่นน้ำหน้าตรงวิ่งผ่านรอยต่อตัวกลางที่มีความเร็ว ไม่เท่ากัน ในทิศตั้งฉากกับรอยต่อตัวกลาง การหักเหของคลื่น Refraction of wave - การหักเหของคลื่น

14 กรณีที่ 1 การเคลื่อนที่ของคลื่นเชือกผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน การหักเหของคลื่น Refraction of wave - การหักเหของคลื่น

15 กรณีที่ 2 คลื่นน้ำหน้าตรงวิ่งผ่านรอยต่อตัวกลางที่มีความเร็ว ไม่เท่ากัน ในทิศตั้งฉากกับรอยต่อตัวกลาง การหักเหของคลื่น Refraction of wave - การหักเหของคลื่น

16

17 กรณีที่ 3 คลื่นหน้าตรงวิ่งผ่านรอยต่อตัวกลางที่มีความเร็วไม่ เท่ากันในทิศทางที่ไม่ตั้งฉากกับรอย ต่อตัวกลาง การหักเหของคลื่น Refraction of wave - การหักเหของคลื่น

18 ตัวอย่างการหักเหของคลื่น Refraction of wave ตัวอย่างการหักเหของคลื่น

19 - ตัวอย่างการหักเหของคลื่น ตื้น 1 ลึก 2 30 Sin 3o Sin o. Sin 3 ตัวอย่างการหักเหของคลื่น

20 แหล่งกำเนิดอาพันธ์ ( Coherent Source ) คือ แหล่งกำเนิดคลื่นที่มีความถี่เท่ากัน ความยาวคลื่นเท่ากัน อัตราเร็วเท่ากัน แอมพลิจูดเท่ากัน แต่เฟสตรงกันหรือต่างกันคงที่ แหล่งกำเนิดอาพันธ์

21 การรวมตัวกันของคลื่นน้ำ 1. ถ้าสันคลื่นพบสันคลื่นจะเกิดจากรวมกันแบบเสริมสร้าง การรวมตัวกันของคลื่นน้ำ

22 2. ถ้าท้องคลื่นพบท้องคลื่นจะเกิดการรวมกันแบบเสริมสร้าง - การรวมตัวกันของคลื่นน้ำ

23 การรวมตัวกันของคลื่นน้ำ 3. ถ้าสันคลื่นพบกับท้องคลื่นจะรวมกันแบบหักล้าง - การรวมตัวกันของคลื่นน้ำ

24 คลื่นนิ่ง ( Stationary or standing wave ) คลื่นนิ่ง

25 - คลื่นนิ่ง คลื่นนิ่ง

26 คลื่นนิ่ง ( Stationary or standing wave ) - คลื่นนิ่ง

27 การแทรกสอดแบบอาพันธ์

28 - การแทรกสอดแบบอาพันธ์

29 การแทรกสอดแบบอาพันธ์ - การแทรกสอดแบบอาพันธ์

30 การแทรกสอดแบบอาพันธ์ - การแทรกสอดแบบอาพันธ์

31 1. การแทรกสอดของคลื่น 2 ขบวน เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน การแทรกสอดแบบอาพันธ์ - การแทรกสอดแบบอาพันธ์

32 การแทรกสอดแบบอาพันธ์ 2. การซ้อนทับของคลื่นที่วิ่ง คนละแนว - การแทรกสอดแบบอาพันธ์

33 S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์เฟสตรงกันให้คลื่นผิวน้ำมี ความยาวคลื่น 4 เซนติเมตร ถ้า S1 และ S2 อยู่ห่างกัน 8 เซนติเมตร คลื่นนิ่งที่เกิดบน S1 และ S2 จะมีบัพ และปฏิบัพกี่แนว 1. 4 แนว และ 5 แนว 2. 4 แนว และ 6 แนว 3. 5 แนว และ 6 แนว 4. 5 แนว และ 7 แนว ตัวอย่าง การแทรกสอดของคลื่น 2 ขบวน เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ตัวอย่าง

34 การแทรกสอดของคลื่น ที่เคลื่อนที่คนละแนว - ตัวอย่าง

35 การแทรกสอดแบบอาพันธ์ 2. การซ้อนทับของคลื่นที่วิ่ง คนละแนว - ตัวอย่าง

36 ตัวอย่าง การแทรกสอดของคลื่น ที่เคลื่อนที่คนละแนว - ตัวอย่าง

37 Tsunami

38 Help


ดาวน์โหลด ppt คลื่นหรรษา ตอนที่ 2 อ. ดิลก อุทะนุต คลื่นหรรษา ตอนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google