งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business E-Directory Presented By Wutthikorn Manomaiwiboon Ecartstudio Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business E-Directory Presented By Wutthikorn Manomaiwiboon Ecartstudio Co., Ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business E-Directory Presented By Wutthikorn Manomaiwiboon Ecartstudio Co., Ltd.

2 ประโยชน์ต่อสังคมไทย เป็น Directory Online ของธุรกิจ ใช้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กที่มีเจ้าของคน เดียว จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการถูก เมื่อเทียบกับการ ประชาสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ส่งเสริมช่องทางการขายทางอินเตอร์เน็ตให้กับ SME + very Small สอดคล้องกับนโยบายลดโลกร้อน เนื่องจากไม่ต้อง ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือรวบรวม Directory

3 เปรียบเทียบราคา

4 ลักษณะเด่น ข้อมูลของธุรกิจจะทันสมัยและครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ใส่ข้อมูลด้วยตัวเอง และ สามารถใส่ข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด ใช้แผนที่ลายเส้น และแผนที่ดาวเทียม ประกอบในการ แสดงผลข้อมูลแผนที่ลายเส้นแผนที่ดาวเทียม สามารถค้นหา สินค้า หรือธุรกิจได้ตรงตามความ ต้องการมากที่สุด เนื่องจากระบบการค้นหาที่แบ่งแยก ตามประเภท และที่ตั้งแยกเป็นภูมิภาค เป็นจุดศูนย์กลางการค้าสำหรับทุกคน

5 ความต้องการใช้งานในปัจจุบัน ผู้ให้ข้อมูล : ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางค่อนข้างสูง ทำให้ธุรกิจ ขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ PointThailand.com เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็ก สามารถมี website ได้ในราคาถูก ผู้เข้าชม : ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้งาน internet มากกว่า 12 ล้านคนพร้อมที่ใช้ระบบนี้ Pointthailand.com จึง เป็นเหมือน yellow page ออนไลน์สำหรับธุรกิจ

6 แนวโน้มในการพัฒนาการต่อไป ในอนาคต พัฒนาต่อไปเป็น multi-languages website เพื่อการ ขยายตลาดในอนาคต มีการผสมระบบนำทาง Navigator System เข้าไป เพื่อให้สะดวกในการเดินทาง มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบ Amination เพื่อให้รองรับการ เคลื่อนของวัตถุได้ จัดทำ Directory เพื่อให้แบ่งแยกเฉพาะด้านมากขึ้น พัฒนาต่อไปเพื่อรองรับกับการทำธุรกิจแบบ B2B

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt Business E-Directory Presented By Wutthikorn Manomaiwiboon Ecartstudio Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google