งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซ่อมถังน้ำมันใต้ ดิน โดยวิธีเคลือบไฟเบอร์ กลาสด้านใน UNDER GROUND TANK REPAIR BY INTERNAL FIBER GLASS COATING BY INTERNAL FIBER GLASS COATING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซ่อมถังน้ำมันใต้ ดิน โดยวิธีเคลือบไฟเบอร์ กลาสด้านใน UNDER GROUND TANK REPAIR BY INTERNAL FIBER GLASS COATING BY INTERNAL FIBER GLASS COATING."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การซ่อมถังน้ำมันใต้ ดิน โดยวิธีเคลือบไฟเบอร์ กลาสด้านใน UNDER GROUND TANK REPAIR BY INTERNAL FIBER GLASS COATING BY INTERNAL FIBER GLASS COATING

2 การกั้นขอบเขต การทำงาน

3 จอดรถต้องเอาหัวออก พร้อมที่จะหนีจากจุดเกิดเหตุได้ทุกเวลา

4 แผ่นป้ายแสดงเอกสาร ประกอบการทำงาน

5 การทำ BUMP TEST ที่ หน้างาน

6 การจัดเตรียมอุปกรณ์การ ทำงานและ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การประชุมหน้างานก่อน การทำงาน ป้ายบันทึกเวลาลง ปฏิบัติงาน

7 ดำเนินการ BALL VALVE LOCK OUT ก่อนการทำงาน

8 ดำเนินการ LOTO ก่อน การทำงาน

9 อุปกรณ์ด้านความ ปลอดภัย อุปกรณ์การทำ BUMP TEST

10 ถังขยะสำหรับใส่ ขยะที่เหลือจากการ ทำงาน ถังสำหรับการขน ย้ายน้ำปนเปื้อน น้ำมันจากการทำ ความสะอาดถัง น้ำมันใต้ดิน

11 ดำเนินการวัดน้ำและ วัดน้ำมันที่คงเหลืออยู่ ในถัง แล้วแจ้งให้กับ ผู้จัดการ หรือผู้มี อำนาจของหน่วยงาน นั้นๆ รับทราบก่อนทำ การสูถ่ายทุกครั้ง สูบน้ำมันที่ค้างอยู่ใน ถังออกให้หมด

12 ระบายไอแก๊สออกจากถังด้วยอุปกรณ์ ไฟฟ้าชนิดกันระเบิด

13 จะต้องแน่ใจว่า ภายในถังมีอากาศอยู่ เพียงพอสำหรับการ ดำรงชีพในขณะที่ลง ไปทำงานในที่อับ อากาศโดยการใช้ เครื่องตรวจวัดแก็ส ตรวจวัดค่า LEL ต้อง เป็น 0 และปริมาณ ออกซิเจนจะต้องไม่ ต่ำกว่า 20.5% ทุกๆ 15 นาที

14 ทำความสะอาดหลุม แมนโฮลโดยการใช้ น้ำและผงซักฟอก ทำความสะอาดหลุม แมนโฮล โดยการใช้ น้ำและผงซักฟอก สภาพภายในหลุม แมนโฮล ก่อนทำ ความสะอาด

15 ถอดอุปกรณ์บนฝาถัง แล้ว ยกฝาแมนโฮลด้วยอุปกรณ์ รอกช่วยผ่อนแรง

16 ขั้นตอนการลงถังใต้ดิน - ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐม พยาบาล ให้อยู่ในสถานที่ที่ หยิบใช้ได้ง่าย - ผู้ที่ต้องลงถังต้องสวมชุด อุปกรณ์ป้องกันภัยให้ครบ ทุกครั้ง - ขณะลงทำงานในที่อับ อากาศจะต้องมีเชือก ช่วยชีวิตผูกติดตัวผู้ทำงาน ตลอดเวลา - ผู้ที่ทำงานในที่อับอากาศ อนุญาตให้ทำงานในที่อับ อากาศได้ไม่เกิน 30 นาที และต้องออกมาพักไม่น้อย กว่า 15 นาที ถึงจะเข้า ทำงานใหม่ได้

17 หน้าที่ของผู้เฝ้าระวัง ผู้เฝ้าระวังปากทางเข้าออกคอยดูแลความปลอดภัย ของผู้อยู่ภายในที่อับอากาศ จะต้องติดต่อกับผู้ที่กำลัง ทำงานอยู่ภายในที่อับอากาศทุกๆ 3-5 นาที และร้อง ขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ผู้เฝ้าระวังปากทางเข้าออกคอยดูแลความปลอดภัย ของผู้อยู่ภายในที่อับอากาศ จะต้องติดต่อกับผู้ที่กำลัง ทำงานอยู่ภายในที่อับอากาศ ทุกๆ 3-5 นาที และร้อง ขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น

18 ทำการล้างถังให้สะอาด ไม่มีคราบน้ำมันหลงเหลือ อยู่โดยการใช้ผงซักฟอก หรือน้ำยา BIO-3MAX ฉีด น้ำแรงให้ปรับน้ำที่ปลาย หัวฉีดเป็นฝอยละอองเพื่อ ป้องกันไฟฟ้าสถิตและใช้ แรงดันประมาณ 150 spi จนกว่าถังจะสะอาด หลังจากนั้นให้สูบน้ำขึ้น ให้หมดด้วยไดอะแฟรม ปั้ม

19 หลังจากการล้างให้ทำ การเช็ดภายในถังให้แห้ง ด้วยฟองน้ำ และตรวจ สภาพภายในถังทั้งหมด

20 - ตรวจสอบรอยรั่วจากน้ำที่ไหล ซึมเข้ามาในถังและตามจุดที่มี สนิมขลุมโผล่นูนขึ้นมา - ใช้กระดาษทรายหรือแปลง ลวดทองเหลือง ขัดบริเวณที่ สงสัยว่าใกล้จะรั่วเพื่อที่จะได้ ซ่อมไปพร้อมกัน

21 ทำการอุดรูรั่วด้วยวิธี ตอกลิ่มไม้เนื้อแข็ง เพื่อ ไม่ให้น้ำไหลเข้าถังได้ โดยตอกลิ่มให้อยู่เหนือ ผิวถังประมาณ 2-3 มิลลิเมตร

22 - เมื่อแรงดันน้ำลดลงแล้ว ทำการอุดทับด้วย BOSNY Water Stop - เมื่อรูรั่วอุดสนิทแล้วใช้อี พอกซี่ ( กาวแปะเหล็ก ชนิดแห้งเร็ว ) โป๊วเคลือบ ทับจุดที่ทำการอุดรูรั่ว

23 ใช้เรซิ่นผสมตัวเร่งแข็งและ แผ่นใยแก้วเคลือบทับขนาด 12 x 12 นิ้ว จำนวน 1 ชั้น

24 ทำการเครือบไฟเบอร์กล๊าส ชั้นที่ 1 - ใช้เรซิน ชนิด ISOPHTHALATE-TYPE 774 ESTAR-TOA ผสมตัวเร่งแข็ง BUTANOX M60 ในอัตราส่วน 99% เรซิ่นต่อตัวแร่งแข็ง 1% ผสมให้เข้ากันแล้วทาลงบน พื้นผิวที่เตรียมไว้ด้วยลูกกลิ้ง สักกาลาดสีเขียว - นำแผ่นใยแก้ว FIBER GLASS 450JA-104 ขนาด 12 x 12 นิ้วปูลงบนเรซินที่ทาไว้ ขณะยังไม่แห้ง - ใช้ลูกกลิ้งชุบเรซินที่ผสม แล้วทาทับลงบนใยแก้วที่ปูชั้น ที่ 1 อีกครั้งและทิ้งไว้จนเรซิ นแห้งโดยใช้ AIR BLOWER เป่าตลอดเวลา

25 ทำการเครือบไฟเบอร์กล๊าส ชั้นที่ 2 - สำหรับถังที่บรรจุน้ำมันเบนซิน และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ใช้ EPOXY VINYL ESTER RESIN DERAKANE MOMENTUM 470-300 ผสมตัวเร่งปฏิกิริยา COBALT OCTOATE OPT Co 1263 ในอัตราส่วน 98% เรซิ่น ต่อตัวแร่งปฏิกิริยา 1% และ ผสมตัวทำปฏิกิริยา BUTANOX M60 1% เคลือบทับหน้าอีก 1 ชั้นเพื่อป้องกันการกัดกร่อน จากความเป็นกรด - ทิ้งไว้ให้น้ำยาเรซินแห้งสนิท อย่างน้อย 5 วันก่อนการใช้งาน

26 ขั้นตอนการปิดถัง - ทำความสะอาดฝาแมนโฮลและ หน้าแปลนทุกตัว - จัดเตรียมประเก็นฝาแมนโฮล และหน้าแปลนทุกตัว - เปลี่ยนประเก็นและประกอบฝา แมนโฮลปิดฝาถัง - เปลี่ยนประเก็นและประกอบหน้า แปลนทุกตัว - ประกอบอุปกรณ์บนฝาถังทั้งหมด

27


ดาวน์โหลด ppt การซ่อมถังน้ำมันใต้ ดิน โดยวิธีเคลือบไฟเบอร์ กลาสด้านใน UNDER GROUND TANK REPAIR BY INTERNAL FIBER GLASS COATING BY INTERNAL FIBER GLASS COATING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google