งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

100 % 80 % Cresco 70 %100 % 0 kG/Month 0 Baht/Month kW/RT kG Baht Time Efficiency Chemical dosage Maintenance cost STD 0.6 0.7 0.8 3 Month6 Month9 Month12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "100 % 80 % Cresco 70 %100 % 0 kG/Month 0 Baht/Month kW/RT kG Baht Time Efficiency Chemical dosage Maintenance cost STD 0.6 0.7 0.8 3 Month6 Month9 Month12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 100 % 80 % Cresco 70 %100 % 0 kG/Month 0 Baht/Month kW/RT kG Baht Time Efficiency Chemical dosage Maintenance cost STD 0.6 0.7 0.8 3 Month6 Month9 Month12 Month 100 150 200 3 Month6 Month9 Month12 Month 1000 1500 2000 3 Month6 Month9 Month12 Month Lost

2 Back

3 kW/RT Time Efficiency STD 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 123 456 789101112 หลังติดตั้ง Ozone Back

4 kG Time Chemical dosage 123 456 789101112 250 200 150 100 50 ก่อนติดตั้ง Ozone หลังติดตั้ง Ozone Approximate 160 kg / month Approximate 0 kg / month Back

5 Bath Time Maintenance cost 123 456 789101112 2500 2000 1500 1000 500 ก่อนติดตั้ง Ozone หลังติดตั้ง Ozone 1,500 Baht / month 0 Baht / month Back

6 Filler of cooling tower Water in cooling tower Back

7 Filler of cooling tower Water in cooling tower Back

8 kW/RT Time Efficiency STD 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 123 456 789101112 ก่อนติดตั้ง Ozone Back Energy Lost

9 เปอร์เซ็นต์จากการสูญเสียพลังงานแอบ แฝงในการแลกเปลี่ยนความร้อน เมื่อเกิดตะกรันโดยทั่วไปของระบบ Chiller ในระยะต่างๆมีดังนี้ สรุปได้ว่า เปอร์เซ็นต์จากการสูญเสีย พลังงานแอบแฝงในการแลกเปลี่ยน ความร้อน เฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 10% Back วันรวมวันความหนา ตะกรัน ( นิ้ว ) พลังงาน สูญเสีย (%) 60- 120 601/644 120- 210 901/327 210- 300 901/1611 300- 360 601/818


ดาวน์โหลด ppt 100 % 80 % Cresco 70 %100 % 0 kG/Month 0 Baht/Month kW/RT kG Baht Time Efficiency Chemical dosage Maintenance cost STD 0.6 0.7 0.8 3 Month6 Month9 Month12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google