งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ixora chinensis lamk.. ผู้จัดทำ นางสาว ทัศนีย์ เครือดวงคำ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตต์อารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ixora chinensis lamk.. ผู้จัดทำ นางสาว ทัศนีย์ เครือดวงคำ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตต์อารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ixora chinensis lamk.. ผู้จัดทำ นางสาว ทัศนีย์ เครือดวงคำ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตต์อารี

2

3 ไม้ประดับในสวน ไม้ใบ ไม้ประดับ ต้นไม้ พืช

4 ต้นเข็มเป็นพรรณไม้ยืนต้นมีพุ่มขนาด เล็กจนถึงขนาด กลางขนาดลำต้นมี ความสูงประมาณ 3-5 เมตรลำต้นเป็น ต้นเดี่ยวหรือแตก กอแผ่สาขาออกไป เป็นต้นต้นเล็กกลมขนาดเส้นรอบวง ประมาณ 4-10 เซนติเมตรลำต้นเรียบสี น้ำตาลกิ่งยอดมีสีเขียวแตกกิ่งตรงขึ้น

5 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora chinensis Lamk. Ixora spp. ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ชื่อสามัญ : West Indian Jasmine การปลูก : - การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคาร บ้านเรือน - การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและ สวนนิยมปลูกเป็นกลุ่มตกแต่งสวน บริเวณบ้านหรือปลูก เป็นแนวรั้วก็ได้ สามารถตัดแต่ง และบังคับรูปทรงได้ตาม ความเหมาะสม และความต้องการของผู้ปลูก

6 ดอก ดอกออกเป็นช่อใหญ่ จะออกตรงส่วนยอดของ ต้น ในแต่ละช่อจะประกอบด้วยดอกขนาดเล็กเป็นหลอด ตรงปลายหลอดจะเป็นกลีบซึ่งมีอยู่ 4-5 กลีบ ปลายกลีบ แหลม ลักษณะดอกและสีสันแตกต่างกันไป ฤดูกาลออกดอก : ออกดอกตลอดปี

7 ใบ ใบของดอกเข็มแข็ง และเปราะง่าย มีสีเขียวสด ลักษณะใบมนรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบจะออกเรียง สลับกันคนละทิศทาง ลักษณะใบมีขนาดและรูปร่าง แตกต่างกันตามชนิดพันธุ์ การขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด กิ่งตอน

8 การใช้ประโยชน์ : - ไม้ประดับ - สมุนไพร สรรพคุณทางยา : - รากมีรสหวานใช้ รับประทานแก้โรคตา เจริญ อาหาร - ใบใช้เป็นยาฆ่าพยาธิ - ดอกแก้โรคตาแดง ตา แฉะ - ผลแก้โรคริดสีดวงใน จมูก ถิ่นกำเนิด : แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9 การดูแลรักษา แสง ต้องการแสงแดดจัด หรือ กลางแจ้ง น้ำ ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง สามารถทนต่อ ความแห้งแล้ง การให้น้ำ 3-5 วัน / ครั้ง ดิน ชอบดินร่วนซุย ดินร่วน ปนทราย มีความชุ่ม ชื้น ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม / ต้น ควร ใส่ 5-6 ครั้ง / ปี

10


ดาวน์โหลด ppt Ixora chinensis lamk.. ผู้จัดทำ นางสาว ทัศนีย์ เครือดวงคำ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตต์อารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google