งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของมาลัยกลม หมายถึง มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงกลม ทรงตามขวางเป็นทรงกลม ตามยาวตรง ขนานกันไปตลอดเข็มทุกแถวมีจำนวน กลีบหรือดอกเท่ากัน และนิยมใช้ดอกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของมาลัยกลม หมายถึง มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงกลม ทรงตามขวางเป็นทรงกลม ตามยาวตรง ขนานกันไปตลอดเข็มทุกแถวมีจำนวน กลีบหรือดอกเท่ากัน และนิยมใช้ดอกเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของมาลัยกลม หมายถึง มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงกลม ทรงตามขวางเป็นทรงกลม ตามยาวตรง ขนานกันไปตลอดเข็มทุกแถวมีจำนวน กลีบหรือดอกเท่ากัน และนิยมใช้ดอกเป็น เลขคู่โดยเริ่มจากแถวละ 6 กลีบ 8 กลีบ 10 กลีบจนถึง 12 กลีบ

2 มาลัยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ 1. ชนิดไม่มีลายหรือมาลัยเกลี้ยงหรือตอน หมายถึง มาลัยกลมที่ร้อยด้วยดอกไม้กลีบ ดอกไม้หรือใบไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งล้วนๆไม่มี ลวดลาย เช่น มาลัยกลมดอกพุด มาลัยกลม กลีบกุหลาบ มาลัยกลมดอกเข็ม มาลัยกลม ดอกบานไม่รู้โรย 2. ชนิดมีลายหรือมาลัยกลมยกดอก หมายถึง มาลัยกลมที่ร้อยใส่ลวดลายต่างๆ โดยใช้ ดอกไม้หรือใบไม้ชนิดต่างๆกัน ร้อยสลับกันทำ ให้เกิดลวดลายดอกไม้และใบไม้ที่นิยมใช้ ได้แก่ ดอกกุหลาบ ดอกพุด ดอกบานไม่รู้โรย และดอกกล้วยไม้ เป็นต้น

3

4 เตรียมดอกไม้หรือกลีบดอกไม้ที่มีขนาดเท่ากัน แต่ละชนิดสีต้องเหมือนกัน ขณะร้อยต้องประมาณความยาวให้เท่ากันทุก กลีบ การเริ่มต้นแถวแรกจะร้อยโดยเวียนตามเข็ม นาฬิกา การร้อยกลีบในชั้นที่ 2 และชั้นอื่นถัดไปจะต้อง เริ่มร้อยกลีบสลับระหว่างกับดอกสุดท้ายและ ดอกแรก

5


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของมาลัยกลม หมายถึง มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงกลม ทรงตามขวางเป็นทรงกลม ตามยาวตรง ขนานกันไปตลอดเข็มทุกแถวมีจำนวน กลีบหรือดอกเท่ากัน และนิยมใช้ดอกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google