งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาลัยกลม ความหมายของมาลัยกลม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาลัยกลม ความหมายของมาลัยกลม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาลัยกลม ความหมายของมาลัยกลม
หมายถึง มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงกลมทรงตามขวางเป็นทรงกลม ตามยาวตรงขนานกันไปตลอดเข็มทุกแถวมีจำนวนกลีบหรือดอกเท่ากัน และนิยมใช้ดอกเป็นเลขคู่โดยเริ่มจากแถวละ 6 กลีบ 8 กลีบ 10 กลีบจนถึง 12 กลีบ

2 การแบ่งชนิดของมาลัย มาลัยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่
ชนิดไม่มีลายหรือมาลัยเกลี้ยงหรือตอน หมายถึง มาลัยกลมที่ร้อยด้วยดอกไม้กลีบดอกไม้หรือใบไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งล้วนๆไม่มีลวดลาย เช่น มาลัยกลมดอกพุด มาลัยกลมกลีบกุหลาบ มาลัยกลมดอกเข็ม มาลัยกลมดอกบานไม่รู้โรย ชนิดมีลายหรือมาลัยกลมยกดอก หมายถึง มาลัยกลมที่ร้อยใส่ลวดลายต่างๆ โดยใช้ดอกไม้หรือใบไม้ชนิดต่างๆกัน ร้อยสลับกันทำให้เกิดลวดลายดอกไม้และใบไม้ที่นิยมใช้ได้แก่ ดอกกุหลาบ ดอกพุด ดอกบานไม่รู้โรย และดอกกล้วยไม้ เป็นต้น

3 วัสดุ-อุปกรณ์ ดอกพุด หรือดอกมะลิ กุหลาบมอญ ดอกจำปี ดอกรัก เข็มร้อยมาลัย เชือกฟาง ริบบิ้น

4 หลักการร้อยมาลัยกลม เตรียมดอกไม้หรือกลีบดอกไม้ที่มีขนาดเท่ากันแต่ละชนิดสีต้องเหมือนกัน ขณะร้อยต้องประมาณความยาวให้เท่ากันทุกกลีบ การเริ่มต้นแถวแรกจะร้อยโดยเวียนตามเข็มนาฬิกา การร้อยกลีบในชั้นที่ 2และชั้นอื่นถัดไปจะต้องเริ่มร้อยกลีบสลับระหว่างกับดอกสุดท้ายและดอกแรก

5 ใช้ประกอบ พวงมาลัยชนิดต่างๆ เช่น มาลัยกลมชายเดียว หรือเรียกมาลัยข้อมือ
การนำไปใช้ ใช้ประกอบ พวงมาลัยชนิดต่างๆ เช่น มาลัยกลมชายเดียว หรือเรียกมาลัยข้อมือ ใช้ตกแต่งบริเวณสถานที่ ใช้ประกอบกับงานดอกไม้สดอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt มาลัยกลม ความหมายของมาลัยกลม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google