งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเก ณฑ์ การ โฆษณา ยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเก ณฑ์ การ โฆษณา ยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเก ณฑ์ การ โฆษณา ยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์

2 วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ใน การวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความ เจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ สำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือ สัตว์ ยา ตามพ. ร. บ. ยา พ. ศ. 2510

3 ยาตาม พ. ร. บ. ยาหรือไม่ ? ยาบรรเทาปวดลดไข้ ยาลดความอ้วน ยาชูกำลัง ยาสีฟัน ยาย้อมผม ยาฉีดกันยุง

4 ยาตาม พ. ร. บ. ยาหรือไม่ ? ยาบรรเทาปวดลดไข้ ยาลดความอ้วน ยาชูกำลัง ยาสีฟัน ยาย้อมผม ยาฉีดกันยุง ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก วัตถุ อันตราย ยา วัตถุออกฤทธิ์ อาหาร เครื่องสำอาง อาหาร

5 ขอบเขตของการโฆษณายา มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้อง  ไม่โอ้อวดว่าสามารถป้องกัน / รักษาโรคได้ อย่างศักดิ์สิทธิ์ / หายขาด “ กินแล้วหายทันที ยานี้วิเศษยอดเยี่ยม เห็นผล 100 % ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียง ”  ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความ จริง แก้อาการหลงลืม รักษาโรคเอดส์ ยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก อ้างว่าละลายไขมัน ลดน้ำหนัก ยาบำรุงร่างกาย อ้างว่าเป็นยาเสริม สมรรถภาพทางเพศ

6 ไม่ทำให้เข้าใจว่ามีส่วนผสมหรือตัวยา ซึ่งความจริงแล้วไม่มีในยาตำรับนั้นๆ หรือมีแต่ไม่เท่าที่ทำให้เข้าใจ ไม่ทำให้เข้าใจว่าเป็นยาแท้งลูกหรือยา ขับระดูอย่างรุนแรง ไม่ทำให้เข้าใจว่าเป็นยาคุมกำเนิด, ยา บำรุงกาม ไม่แสดงการรับรอง / ยกย่องสรรพคุณ ยาโดยบุคคลอื่น ไม่แสดงสรรพคุณยาอันตราย / ยา ควบคุมพิเศษ ขอบเขตของการโฆษณายา

7  ไม่แสดงสรรพคุณว่าบรรเทา / รักษา / ป้องกันโรคดังต่อไปนี้ มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน เบาหวาน, โรค / อาการเกี่ยวกับสมอง, หัวใจ, ปอด, ตับ, ม้าม, ไต

8 ขอบเขตของการโฆษณายา มาตรา 88 ทวิ การโฆษณาขายยาทาง วิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร์ หรือทางสิ่งพิมพ์จะต้อง 1) ได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ใน การโฆษณาจากผู้อนุญาต 2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนด

9 ขอบเขตของการโฆษณายา มาตรา 89 ห้ามมิให้โฆษณาโดยไม่สุภาพ, ร้องรำทำเพลง, แสดงความทุกข์ทรมานของ ผู้ป่วย มาตรา 90 ห้ามมิให้โฆษณาโดยการแถม พก / ออกสลากรางวัล ซื้อ 3 แถม 1 / ส่งฉลากชิง รางวัล

10 บทกำหนดโทษ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบมีอำนาจสั่งระงับโฆษณาที่ฝ่าฝืน กฎหมายยา ผู้โฆษณาขายยาที่ฝ่าฝืนกฎหมายต้องระวาง โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท การฝ่าฝืนคำสั่งระงับให้โฆษณา ผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่ง ให้ระงับการโฆษณาขายยา ต้องระวางโทษถึง จำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและปรับรายวันอีกวันละห้าร้อย บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

11 ยาที่สามารถโฆษณาสรพคุณ ทางสื่อได้ ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยา ควบคุมพิเศษ แผนปัจจุบัน พาราเซตามอล คาร์โบซิสเตอีน ยาใช้ภายนอก ยาถูนวด ยาดม แผนโบราณ บำรุงร่างกาย ช่วยให้ ประจำเดือนเป็น ปกติ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ

12 ข้อแนะนำเบื้องต้น สำหรับผู้รับผิดชอบ สื่อโฆษณา รับโฆษณาเฉพาะการโฆษณายาที่ได้รับอนุญาต โฆษณาจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ อายุของใบอนุญาตนี้มีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่ อนุญาต การรับจ้างโฆษณาขายยาควรทำเป็นหนังสือสั่งจ้าง โฆษณาโดยมีหลักฐานระบุข้อความโฆษณาที่ชัดเจน และโฆษณาเฉพาะข้อความที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เก็บเอกสารการได้รับอนุญาตโฆษณาไว้เป็นหลักฐาน กับพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการตรวจสอบ


ดาวน์โหลด ppt หลักเก ณฑ์ การ โฆษณา ยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google