งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
หลักเกณฑ์การโฆษณายา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 ยา ตามพ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของ มนุษย์หรือสัตว์ สำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการ กระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์

3 ยาตาม พ.ร.บ.ยาหรือไม่ ? ยาบรรเทาปวดลดไข้ ยาลดความอ้วน ยาชูกำลัง
ยาตาม พ.ร.บ.ยาหรือไม่ ? ยาบรรเทาปวดลดไข้ ยาลดความอ้วน ยาชูกำลัง ยาสีฟัน ยาย้อมผม ยาฉีดกันยุง

4 ยาตาม พ.ร.บ.ยาหรือไม่ ? ยาบรรเทาปวดลดไข้ ยา ยาลดความอ้วน ยาชูกำลัง
ยาตาม พ.ร.บ.ยาหรือไม่ ? ยาบรรเทาปวดลดไข้ ยาลดความอ้วน ยาชูกำลัง ยาสีฟัน ยาย้อมผม ยาฉีดกันยุง ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก ยา วัตถุออกฤทธิ์ อาหาร เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย อาหาร

5 ขอบเขตของการโฆษณายา มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้อง
ไม่โอ้อวดว่าสามารถป้องกัน/ รักษาโรคได้อย่างศักดิ์สิทธิ์/ หายขาด “กินแล้วหายทันที ยานี้วิเศษยอดเยี่ยม เห็นผล 100 % ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียง” ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง แก้อาการหลงลืม รักษาโรคเอดส์ ยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก อ้างว่าละลายไขมัน ลดน้ำหนัก ยาบำรุงร่างกาย อ้างว่าเป็นยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ

6 ขอบเขตของการโฆษณายา ไม่ทำให้เข้าใจว่ามีส่วนผสมหรือตัวยา ซึ่งความจริงแล้วไม่มีในยา ตำรับนั้นๆ หรือมีแต่ไม่เท่าที่ทำให้เข้าใจ ไม่ทำให้เข้าใจว่าเป็นยาแท้งลูกหรือยาขับระดูอย่างรุนแรง ไม่ทำให้เข้าใจว่าเป็นยาคุมกำเนิด, ยาบำรุงกาม ไม่แสดงการรับรอง/ ยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น ไม่แสดงสรรพคุณยาอันตราย/ ยาควบคุมพิเศษ

7 ขอบเขตของการโฆษณายา ไม่แสดงสรรพคุณว่าบรรเทา/ รักษา/ ป้องกันโรคดังต่อไปนี้ มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน เบาหวาน, โรค/อาการเกี่ยวกับสมอง, หัวใจ, ปอด, ตับ, ม้าม, ไต

8 ขอบเขตของการโฆษณายา มาตรา 88 ทวิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ ทางฉายภาพหรือภาพยนตร์ หรือทางสิ่งพิมพ์จะต้อง 1) ได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาจากผู้อนุญาต 2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนด

9 ขอบเขตของการโฆษณายา มาตรา 89 ห้ามมิให้โฆษณาโดยไม่สุภาพ, ร้องรำทำเพลง,
แสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย มาตรา 90 ห้ามมิให้โฆษณาโดยการแถมพก/ ออกสลากรางวัล ซื้อ 3 แถม 1 / ส่งฉลากชิงรางวัล

10 บทกำหนดโทษ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีอำนาจสั่งระงับโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายยา ผู้โฆษณาขายยาที่ฝ่าฝืนกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท การฝ่าฝืนคำสั่งระงับให้โฆษณา ผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่ง ให้ระงับการโฆษณาขาย ยา ต้องระวางโทษถึงจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและปรับรายวันอีกวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติ ตามคำสั่งดังกล่าว

11 ยาที่สามารถโฆษณาสรพคุณทางสื่อได้ ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ยาที่สามารถโฆษณาสรพคุณทางสื่อได้ ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ แผนปัจจุบัน พาราเซตามอล คาร์โบซิสเตอีน ยาใช้ภายนอก ยาถูนวด ยาดม แผนโบราณ บำรุงร่างกาย ช่วยให้ประจำเดือนเป็น ปกติ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ

12 ข้อแนะนำเบื้องต้น สำหรับผู้รับผิดชอบสื่อโฆษณา
รับโฆษณาเฉพาะการโฆษณายาที่ได้รับอนุญาตโฆษณาจากเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยาหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ อายุของใบอนุญาตนี้มีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่อนุญาต การรับจ้างโฆษณาขายยาควรทำเป็นหนังสือสั่งจ้างโฆษณาโดยมีหลักฐานระบุ ข้อความโฆษณาที่ชัดเจนและโฆษณาเฉพาะข้อความที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เก็บเอกสารการได้รับอนุญาตโฆษณาไว้เป็นหลักฐานกับพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมี การตรวจสอบ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google